středa 24. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby NATO a Kosovo:
 • Stane se Kosovo evropským Vietnamem? (Independent) Postavení žen v ČR:
 • Názory mladých žen z Prahy podle amerických sociologů (JČ)
 • S Alexandrou Berkovou o postavení žen v ČR (JČ)
 • Původ ženy: nová kontroverzi budící kniha proti darwinismu
 • Reakce: Jírovec nerozumí situaci žen Demokracie: Co si počít s komunisty?
 • Máme komunisty tolerovat? (Jan Mezdříč, Jiří Wagner, Miroslav Stuchlík, Ferdinand, JČ) Mají se pronásledovat komunisté?
 • Úvaha při příležitosti udělování Oscarů (Independent) Došlo po uzávěrce:
 • Poznámka k analýze Roberta Fiska, zda se můžeme vyhnout nové válce (v Kosovu) (Jiří Jírovec)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Se spisovatelkou Alexandrou Berkovou o českém feminismu

  Jan Čulík

  (Tento rozhovor se vysílal ve Svobodné Evropě v pořadu Hlasy a ohlasy v lednu 1993)

 • Paní Berková, my jsme spolu mluvili před časem o feminismu v Čechách a uplynula určitá doba, možná bychom se k tomuto tématu mohli stručně vrátit. Nějak mám dojem, že s vývojem a se situací žen jste stále více nespokojena. Je to tak?

  (Smích.) Ne nespokojena, ale abych pravdu řekla, vývoj mě trošku překvapil. Protože jsem naprosto předpokládala, že jak říká had Khá v Mauglí, my jsme jedné krve, ty i já.

 • Jako kdo?

  Že se lidé jedné krve ty i já prostě setkají. To znamená, lidi stejně smýšlející, stejně cítící. A hle, přihodilo se, že vlastně mužská reakce na ženské aktivity začala být buďto vyděšená nebo militantní nebo - nevím, jak to nazvat. Např - například poslední články v Mladých světech. V posledních Mladých světech bylo několik příspěvků. V brněnské televizi se odehrál ironizující rozhovor o ženských otázkách - to bylo ve studiu Netopýr. Průběh tohoto rozhovoru mě velice rozjařil, protože tam opět byl muž, který zaujal roli zlobivého dítěte a začal pošťuchovat a provokovat a vyzývat k boji. A vedle toho bylo asi sedm nebo osm žen, které všechny - předem nedomluvené - hovořily vlastně o tom - o tomtéž, že je třeba jakousi rovnováhu, harmonii, a tak dále, a tak dále. Takže to je věc, která mě strašně překvapila. Ale oni to říkaly ty americký feministky. Já jsem jim vůbec nevěřila. Oni říkaly, jen počkejte, jen počkejte. Oni proti vám vytáhnou. Takže -

 • Muži by ale mohli protestovat, že tady vám sem začínají zasévat extrémistické americké levičácké feministky různý jed a vy tomu propadáte. Je to tak?

  No mohli by, samozřejmě, ale nejdřív by museli si dát práci zjistit, jestli jsme extrémistické, jestli jsme levičácké, jestli jsme feministické. Protože myslím si, že pouze člověk, který nevzešel ze spojení muže a ženy může hovořit o  válce mužů a žen. Ale tady šlo o něco úplně jiného. A přihodilo se to, například, ve volbách, které mezitím proběhly, co jsme spolu mluvili, že pravicové organizace umístily ženy na téměř nevolitelná místa, zatímco levicové strany ženami vydláždily svoje vedoucí místa, a když se teď sejde parlament, tak je to samá ženská, a ty ženy, to jsou bojovnice, komunistky, a jsou to prostě ženy militantní starého typu, který jsou jako za to, že jsou ženský. Jestli to říkám srozumitelně, jo? Vnímáme-li schematicky svět a dělíme-li ho na muže a ženy, samozřejmě se pleteme, ale jsme na úrovni bolševika, který uvažoval: 'dělník, inteligent, muž, žena, dítě', a tak dále.

  Rozděl a panuj, že jo. V tomhleto parcelováno prostě to fungovalo, a v rámci tohoto parcelování bolševik obsadil a levicové strany obsadily ženy daleko hojněji než pravicové, protože prostě - z nějakejch důvodů. Nevím proč, ale je to tak.

 • Dalo by se říct, že třeba oni skutečně jsou té ženské rovnosti třeba nakloněni více, jenže vy říkáte, že oni to obsadili špatnými ženami?

  No, svými ženami, no. To jsou ženy, se kterýma teda bych nevlezla na jednu loď.

 • Takže, ženy dopadly blbě, protože, pravice se na ně vykašlala a levice - si tam dala své ženy. Takže kde jsou normální ženy?

  No, ty jsou (smích) - ty jsou někde doma. A asi se tomu divěj, co se děje. Protože ty ženy na levici, to jsou ženy vojačky. To jsou bojovnice. Ty vnímaj, že nejsou mužský, a takže bojujou jako ženský za to, co jim ta levicová partaj diktuje. Ale o tom ty ženský aktivity ve světě vůbec nejsou, a takzvanej feminismus o tomhletom vůbec není, to je něco úplně jinýho.

 • Tak čím se to tedy odlišuje? Jak se odlišují tyto socialistické ženy nebo levicové československé ženy od skutečného feminismu - nebo skutečného zastávání ženských práv, jak byste ho definovala vy?

  (Výkřik vyjadřující odpor k výše řečenému.) (Smích) No, to není ani boj za ženská práva. O co se my tady snažíme, to je zrušení subordinace. To znamená, že není partaj, která by rozhodovala o ostatních, nerozhoduje muž o ženě, nerozhoduje rodič o dítěti. Je to pokus o harmonii a o dorozumění.

 • Kdo je to, 'my'?

  Kdo 'my', co?

 • No, říkáte, 'my se snažíme o to zrušení té subordinace'. Kdo je to podle vás 'my'? Když, jak říkáte, jste se nedostaly nikam? Tak kde jste, v těch kuchyních?

  (Smích.) No, my jsme se nikam nesnažily dostat. Říkám, my, co spolu mluvíme, jak říká Poláček. Tady v Praze je to asi dvacet ženskejch a různě po okresních městech nějaký ženský, který se prostě nějak snaží určitým způsobem. Jde o to, že se snaží dělat jazykový kursy, aby si mohly zvýšit odbornost. Že když se jedná o takový věci, jako je otázka takzvaných samoživitelek, ty single rodiny, abortivum, jo, potrat, a tak dále, to jsou věci, který opravdu by měly být řešené na úrovni a ne být spláchnutý v rámci jakýchsi dutých humanismů.

 • Ale to si myslíte vy a několik pár roztroušených žen? A jakým právem to říkáte, když nemáte v tomto národě pro tyto věci vůbec podporu?

  No, já bych neřekla. Já bych neřekla. Já myslím, že ta podpora by byla, kdyby se hledala. A protože zatím nejsme partaj, nikoho jsme neoslovovali en bloc, tak partaj a masové hnutí neexistuje, ale jsem přesvědčená, že ženskejch, které myslí tímhletím směrem, je strašně moc. Drtivá většina bych řekla.

 • Jak by se to dalo dokázat?

  Na úplně na malinkým příkladě. Jedna kamarádka, která tady začíná jako vydavatelka, vydává nebo už vlastně vydala titul Endlich vierzig. To je Konečně čtyřicet. A inzerovala v denním tisku a myslím že ve Vlastě anebo někde a byla naprosto zděšená a omráčená obrovskou poptávkou, která vznikla a objednávkami, které se jí sešly. Že to vůbec netušila. To svědčí o  tom, že tady je rezervoár žen, které by chtěly být slyšeny a které mají k něčemu co říct a nechtějí být organizovány jako vojáci, jako pěšáci.

 • A co v této věci budete dělat, tedy? Když, jak vidím, vás ta Občanská demokratická strana tak strašně zklamala.

  Mně nezklamala Občanská demokratická strana! Jenom vnímám, že v parlamentě ženský prostě boužel nejsou, protože nebyly na volitelných místech, ale nám to budiž ukradeno, nejsme politickou partají -

 • Myslíte, že to byl záměr, teda, že právě Občanská demokratická strana dala ženy schválně na místa taková, aby se žádná nedostala do parlamentu?

  Nemyslím si, že by to byl diskriminační záměr, ale byla to situace naprosto klasická, že byly do jednoho vířidla, do jedné džungle hozeni ženy i muži pohromadě a ženy to nevydržely a selhaly.

 • Takže to není vinou té strany ani pana Klause, ale je to vinou těch žen. Já viníka nehledám. 'Vinou' ??

 • Kdo je tedy toho příčinou? Po volebním debaklu se přece vždycky hledají důvody a čeho je to vina. Je to příčinou automatické nadřazenosti mužů, kteří vedou ódéesku, anebo je to způsobeno něčím jiným?

  Automatická nadřazenost plyne z toho, že silnější vyhrává a  ženy tam silnější nebyly. Ale nebyly ne proto, že by byly horší, ale protože vůbec neměly tu šanci. A naše aktivity jsou jenom k tomu zaměřený, aby ženský v týhle džungli obstály. Aby příště, když budou hozené do stejný situace, aby dokázaly obstát a aby dokázaly podat úplně stejný výkon jako muži. Ony se lekly. Ony skutečně byly slabé, selhaly, nedokázaly se dostat na volitelnější místa.

 • Tak to bylo jejich vinou.

  Ach bože. To není vina. To je skutečnost. Vždyť ještě nedávno byly prodávaný vedle květáku na trhu, ženský. Kde k tomu mohly přijít. Vždyť je nádherný, že vůbec dokázaly za úplně jiný situace do toho parlamentu se dostat, že jo. Nebo do tý partaje a tam fungovat, protože jejich situace soukromá doma je úplně jiná než mužská. To neznamená boj proti mužům, ale to znamená, aby ony, ty které o to stojí, mohly a měly šanci podat stejný výkon.

 • Takže vlastně to není tak deprimující, protože aspoň to byla první etapa, která byla dosažena na této dlouhé cestě , no a jaké jsou další etapy. Co konkrétně se bude dělat dál?

  (Smích.) Na to mám jedinou větu: Směr je tu jediné, co víme o cíli.

 • Měla byste se vyjádřit konkrétněji.

  Konkrétněji? Panebože, my se musíme asi nějak stát institucí, což bude strašně těžká cesta, protože instituce je Svaz žen, kterej lže.

 • A to ještě existuje?

  Existuje, samozřejmě. Z naší aktivity vznikla Rada při České národní radě, komise pro ženu a rodinu a Svaz žen obesílá své členky a píše do novin, že je to z jejich iniciativy a tak dále. To je běžné, že bolševik krade nápady a krade všechno, přivlastňuje si a říká 'my, my, my, my'. S tím se musí počítat. Budeme se snažit -

 • V životě všichni kradou druhým nápady. To není jenom typická charakteristika bolševika, myslím.

  No, nápady se realizují. Bolševik je nikdy nerealizuje. On je má jako fangli. To je velký rozdíl. A protože on je nerealizuje, to znamená, že krůček po krůčku, formou nabalování sněhové koule se nyní my ženské, které máme zájem, se navzájem kontaktujeme, mimopražské, po celé republice, české, teda, na Slovensko jsme se nekontaktovali, protože čekáme, že se odtrhnou. A jde jenom o to, jaksi se narovnat, nadechnout a ženské, které o to stojej a chtějí, aby obstály, až se dostanou do stejné vřavy, jako ženy v předvolebním boji v  ODS.

 • Takže to bude nějaká organizace, ještě nevíte, jak se bude jmenovat?

  No my se jmenujeme. My se jmenujeme Nová humanita a jestli budou vznikat nové, nějaké sesterské organizace, to je možné, ale protože nepřijímáme pyramidální organizační systém, tak nejsme partaj, která by se nějak rozrůstala. Spíš vnímáme ženské, které jsou téhož hlasu. To jest: Jsme jedné krve, ty i já. Ať se dají dohromady se svými kamarádkami ve svém bydlišti, jakkoliv, jmenujou se jakkoliv, můžeme si být navzájem užitečné, můžeme se informovat o stipendiích, o kursech, o zvyšování kvalifikace, co se týče politiky a sociálního působení a tak dál.

 • Mně se zdá pořád ten váš program nebo co to je strašně mlhavý. Že se vy chcete dát dohromady a budete doufat, že se nějak prosadíte proti mužské nadřazenosti a nebudete to raději organizovat na příliš pevné struktuře, ať se v nějakém městě pár ženských taky dá dohromady... Stačí to?

  (Smích.) Je to hrozné, ale máte pravdu, samozřejmě. Ale já to říkám mlhavě. Je to naprosto konkrétní. Například teď je momentálně problém, ale skutečně problém, protože pozvánek na různé konference a sešlosti v zahraničí, ženských aktivit, je strašně moc, a nejsou ženské, které by tam byly schopné jet. To znamená ale ženské, které můžou na týden opustit rodinu a vyjet. A které mají jakousi jazykovou schopnost. To znamená aktivní němčina nebo aktivní angličtina. Měly jsme kurs asertivity jsme si daly dohromady, který financovala Naumann Stiftung, a teď se budeme pokoušet o další kurs, to znamená, že to je školení pro ženské, které by měly obstát v parlamentě a při situacích, kdy budou někde chtít fungovat a bojovat v mužském prostředí. Ale to není proti mužům. Chceme dokázat, podat stejný výkon jako muži. V témže prostředí.

 • A není to deprimující, že tyhlecty věci se mohou konat jenom tehdy, když to financuje zahraniční nadace?

  No, teď to není deprimující, je to potěšující, protože kdyby nebyly zahraniční nadace, tak ty domácí nemají nic.

 • Pan Klaus má obrovský finanční přebytek.

  Je to možný. Prostě nejsme takový kamarádi, aby mi něco dal. Ale on asi ví, co se svými finančními přebytky. My si prostě nějaké peníze na to seženeme, někde, no.

 • No tak já vám přeju mnoho úspěchů. A doufám, že až spolu budeme příště hovořit, tak bude situace žen vypadat ještě nadějněji, než vypadá dnes.

  Já doufám, že příště budu mít navrch já.

 • Děkuju.


  (Dosud není příliš velký počet žen v českém parlamentě. JČ) • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|