čtvrtek 1. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Etika českého školství:
 • Jak se prodávají zkoušková zadání na Právnické fakultě UK(Jan Čulík)
 • Na pražské právnické fakultě se už ucho utrhlo (Michal Škop) Hrozba české demokracii:
 • Vyloučení Jana Křečka ze Syndikátu novinářů (Tomáš Pecina) Ideologická bigotnost politiků:
 • Ivan Langer: "Mediální zákon je také o konkurenci" (Milan Šmíd, Jan Čulík) Česká politika:
 • O odstupování (Jaroslav Veis, Český rozhlas, Radiožurnál) Svět:
 • Slovensko a Vatikán chtějí zabránit opatřením proti sexuálnímu útlaku žen (Guardian) Ocalan:
 • Turecko musí s Kurdy jednat (Guardian)
 • Moudré rozhodnutí tureckého soudu (František Roček) Reakce čtenářů BL na článek Jana Čulíka "Myšlení bolí":
 • Opravdu myšlení bolí? (Michal Žemlička)
 • Nesprávná dedukce (Richard Pleva)
 • Perly sviním? (Ludvík Vavřina)
 • Zveřejňujte statistiku jednotlivých článků BL (Daniel Tomek)
 • Předsudky (Vojtěch Polák) Ekologie v ČR:
 • Císařova varianta plzeňského obchvatu je právně neprůchodná (Děti Země)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Císařova varianta plzeňského obchvatu je právně neprůchodná

  Děti Země

  V nejblizsich dnech by meli zastupci tri dotcenych ministerstev dostat vysledky pravni analyzy pravniku Hegenbarta a Mikuleho. Hlavnim predmetem jejich posouzeni je podle neoficialnich informaci pravni pruchodnost varianty SUK2, prosazovane ministrem pro mistni rozvoj Cisarem, a kombinovane trasy SUK2-KOU-SUK2, vzesle z posuzovani vlivu stavby na ZP a hajene zejmena ministrem ZP Milosem Kuzvartem. Deti Zeme jsou vsak pripraveny a schopny jiz nyni dolozit, ze zatimco Cisarova varianta je v soucasnosti pravne nepruchodna a Plzenane se ji nedockaji pred koncem roku 2009, reseni navrzene MZP muze zapadoceske metropoli odlehcit jiz v roce 2003. Ministerstvo pro mistni rozvoj neunosne protahuje sve rozhodovani ve snaze prosadit navrh obchvatu Plzne schvaleny a prosazovany Klausovou vladou stejne jako to v pripade tmanske cementarny delal Okresni urad v Beroune.

  Dokončení obchvatu už půl roku zdržuje neschopnost MMR rozhodnout

  Letos 25.8. uplynou jiz dva roky od rozhodnuti Vrchniho soudu v Praze, kterym bylo zruseno uzemni rozhodnuti pro trasu SUK2. Soud vec vratil ministerstvu pro mistni rozvoj k odstraneni nezakonnosti, kterych se ministerstvo v ramci uzemniho rizeni dopustilo. V prubehu techto dvou let ministerstvo vykonalo jedine: doplnilo spravni spis o chybejici posouzeni vlivu stavby na ZP. Vysledek tohoto posouzeni vsak doporucil jinou trasu, nez kterou prosazuje MMR.

  Vsechny chybejici podklady ma MMR k dispozici jiz vice nez pul roku (od 15.12.1998). Prestoze o zadne dalsi materialy uz nema byt spis doplnovan, ministr Cisar sve konecne rozhodnuti ve veci neustale odklada (v poradu CT1 "21" v lednu t.r. slibil, ze rozhodne do 31. ledna, pozdeji si prodlouzil lhutu do dubna a posledni ohlasenym terminem je konec cervence). Na co pan ministr ceka ?

  Z podkladu, ktere ma MMR k dispozici, jednoznacne vyplyva, ze realizace trasy SUK2 je pravne nepruchodna. V ceste ji stoji rozhodnuti MZP CR, vydane za uradovani ministra Bendy 15.3.1995, ktere vylucuje zasah do centralni casti vrchu Val u Plzne. Od uplynuti tohoto rozhodnuti uplynuly jiz vice nez tri roky, takze jeho pripadna zmena ci zruseni je vyloucena. MMR se ho presto pokousi odstranit. Posledni pulrocni zdrzeni pripravy stavby obchvatu padaji prave na vrub teto bezucelne snahy. Dosavadni postup MMR (pokus o zruseni rozhodnuti z 15.3.1995 v tzv. rozporovacim rizeni) je cestou do slepe ulicky, na jejimz konci pravdepodobne stoji dalsi zruseni pripadneho uzemniho rozhodnuti spravnim soudem. Existuje pritom mnohem jednodussi a mene rizikove reseni celeho problemu.

  Jak ze slepé uličky nezákonného rozhodování?

  V ramci posouzeni vlivu stavby na ZP doporucilo MZP CR k dalsi realizaci kompromisni kombinovanou trasu SUK2-KUO-SUK2. Preference uvedeneho reseni je podle uvedeneho stanoviska dana "minimalizaci rizika ohrozeni zasobovani Plzne pitnou vodou a nejmensi mirou naruseni chranenych a hodnotnych casti prirody v dotcenem uzemi. Z hlediska geologickeho podlozi je toto reseni nejmene kolizni...". Uvedena trasa ma vsak jeste dalsi, pro Plzenaky klicovou vyhodu: umoznuje prevest tranzitni dopravu z dalnice jiz v roce 2003 (viz prilohu) na tzv. vojenskou silnici II/180 pres Stenovice a Robcice. "Dotcene obce s timto resenim souhlasi pod podminkou, ze bude realizovana trasa doporucena MZP. Ackoliv tedy uplne dokonceni teto trasy vychazi (stejne jako u varianty SUK2, pokud by se ji podarilo nezakonne "protlacit") zhruba na rok 2010, Plzen by se diky ni mohla kamionu zbavit o sedm let drive. Urednici MMR a plzensti komunalni politici kteri tvrdi, ze jejich jedinym zajmem je co nejdrive pomoci Plzni, by proto meli ministra Kuzvarta podporit. Zatim bohuzel delaji pravy opak" uvedl dnes starosta Stenovic Jan Novy.

  Právní rozbor stavu v případě stavby D5-0510 Ejpovice - Sulkov

  Dosavadní vývoj

  V roce 1991 schvalila Vlada CR vedeni dalnicni obchvatu Plzne v trase KU (pozdeji optimalizovane na KUO), umistene v krytem zarezu mezi Brucnou a Cernicemi. Reditelstvi silnic a dalnic Praha (dale jen investor) spolu s ministerstvem dopravy, ministerstvem hospodarstvi a Magistratem mesta Plzne se pokusily v letech 1993 - 1996 prosadit zmenu v puvodnim vedeni liniove stavby obchvatu Plzne D5, ktere bylo schvaleno usnesenim vlady v prosinci 1991. Toto obdobi bylo v srpnu 1997 uzavreno rozsudkem Vrchniho soudu Praze, kterym byl postup organu vydavajicich rozhodnuti ve veci oznacen za nezakonny, uzemni rozhodnuti pozbylo pravni moci a vec byla vracena Ministerstvu pro mistni rozvoj CR (dale MMR) k odstraneni nezakonnosti a novemu rozhodnuti.

  V ramci odstranovani nezakonnosti drivejsich rozhodnuti bylo provedeno projednani stavby podle zakona c. 244/1992 Sb., o posuzovani vlivu na zivotni prostredi. Zaverecne stanovisko MZP vydane v prosinci 1998 vyznelo pro kompromisni kombinovanou variantu (SUK 2 - KUO - SUK 2), tedy opet pro puvodni koridor trasy schvaleny Vladou CR jiz v roce 1991.

  Koncem roku 1998 predlozily dotcene obce navrh docasneho dopravniho reseni, pomoci ktereho by se pro dobu dostavby obchvatu provizorne a urychlene tranzitni doprava na trase Praha - Rozvadov odvedla mimo mesto Plzen. Tento navrh byl predlozen za podminky, ze predmetem dalsiho projednani bude kombinovana varianta vzesla z procesu posuzovani vlivu.

  Současný stav

  V teto situaci uplynula jiz koncem rijna 1998 rocni lhuta, do kdy byl investor povinen doplnit chybejici doklady. Protoze se mu je doplnit nepodarilo, byla mu tato doba prodlouzena do 30.4. 1999. Spravni spis MMR nadale neobsahuje souhlasne stanovisko organu ochrany prirody k zasahu do VKP pro projednavanou variantu. Nadale pretrvava rozpor zjisteny Vrchnim soudem: rozsudkem z 25.8. 1997 bylo prohlaseno za nezakonne rozhodnuti ministra ZP ze dne 9.8. 1995, jimz byl umoznen zasah do VKP. Soud konstatoval nepouzitelnost tohoto rozhodnuti pro dalsi rozhodovani ve veci. Puvodni pravomocne rozhodnuti MZP z 15.3. 1995 bylo Vrchnim soudem shledano jako zakonne, je dale v platnosti, vzhledem k uplynuti trilete doby od jeho pravni moci je nezmenitelne a nelze je zakonnym zpusobem zrusit. Podkladova pravomocna rozhodnuti dotcenych organu, ktera jsou zakladem nynejsiho pravniho stavu, tedy neumoznuji realizovat stavbu ve variante SUK 2 a cini ji tedy uzemne neprojednatelnou.

  Tento stav vyrazne podtrhl vysledek posuzovani vlivu stavby na ZP podle zak.c. 244/1992 Sb., ktery je k predlozenemu zameru rovnez negativni. V soucasne dobe proto v zadnem pripade nelze aktualne povazovat trasu D5-0510 za stabilizovanou. Duvodem je nejen vyse zmineny pravni stav, ale i odlisna stanoviska nekterych ustrednich organu statni spravy k investorem navrzene stavbe. Totez plati i pro aktualni situaci tykajici se vztahu k narizeni vlady c. 104/1994 Sb. Usneseni vlady c. 298 z 9.6.1993 davajici v te dobe podnet ke zmene trasy obchvatu z KU na SUK bylo vladou schvaleno jedine na zaklade tehdy vydaneho stanoviska MZP CR o hodnoceni vlivu ze dne 17.5.1993. Porizeni tohoto stanoviska vsak bylo Vrchnim soudem shledano jako nezakonne. Nove stanovisko MZP ve stejne veci vsak trasu SUK odpovidajici koridoru vymezenemu narizenim vlady c. 104/1994 nedoporucilo. MMR by proto melo iniciovat zmenu narizeni vlady.

  Ministr dopravy a ministr pro mistni rozvoj se rozhodli v lednu 1999 resit vzniklou situaci tzv. rozporovacim rizenim podle × 136 stavebniho zakona.

  Tento postup vsak byl v rozporu se zakonem, protoze nelze resit jako rozpory podle ust. 136 Ministerstvem pro mistni rozvoj takove pripady, kdy dotceny organ vyda napr. negativni stanovisko pro potreby rizeni pred stavebnim uradem, pokud toto stanovisko vyda na zaklade zvlastniho predpisu a formou zakonem predepsanou, tedy ve spravnim rizeni. V tom pripade nejde o rozpor a protichudne stanovisko, ale o vyjadreni nebo stanovisko dotceneho organu, bez jehoz souhlasu nebo splneni podminek jim stanovenych nemuze stavebni urad o zadosti kladne rozhodnout.

  Vyklad ke stavebnimu zakonu nedovoluje takto obejit ci zrusit stanovisko dotceneho organu statni spravy vydane formou spravniho rozhodnuti - slo by o podstatny a nezakonny zasah do pravidel spravniho rizeni, stanovenych zakonem.

  Nove rozhodnuti - souhlas podle × 4 zakona c. 114/1992 Sb. o ochrane prirody a krajiny (ktere je k novemu rozhodnuti v uzemnim rizeni nezbytne) neni vzhledem k nezmenitelnosti rozhodnuti z roku 1995 (uplynuly jiz 3 roky od jeho pravni moci) mozno vydat pro to same reseni (varianta SUK2 - pruchod vrchem Val u Plzne). Z hlediska zakonnosti je proto jedinym resenim akceptovani stanoviska MZP vydaneho v procesu posuzovani vlivu na zivotni prostredi podle × 11 zak.c. 244/1992 Sb..

  Shrnuti aktualniho stavu: situace se bohuzel nyni jevi tak, ze prislusna ministerstva (dopravy a mistniho rozvoje) spolu s nekterymi predstaviteli mesta Plzne a s investorem stavby nepokryte prosazuji opet totez: trasu SUK 2, ktera je nejen environmentalne, ale i stavebne, financne a dopravne velmi problematicka. Predevsim vsak neni bez opetovneho porusovani zakonu projednatelna v uzemnim rizeni. Pod plastikem rozporovaciho rizeni se proto pokusili o mocenske vyreseni veci, tedy vynuceni a prosazeni politickeho, odborne nepodlozeneho reseni problemu. Zde je ovsem skryto znacne riziko zablokovani cele procedury na neurcito, nehlede na to, ze podobny pokus jiz jednou ztroskotal na rozsudku Vrchniho soudu..

  Řešení situace:

  1) nelze vychazet ze zaveru rozporovaciho rizeni. Toto rizeni nemohlo odstranit vady drive vydanych rozhodnuti a samo predstavuje vyrazne riziko vneseni nezakonnosti, coz by v budoucnu opet prineslo destrukci uzemniho rozhodnuti,

  2) vyslani jednoznacneho politickeho signalu a zadani pokynu MMR k  zahajeni praci na 3. zmenach a doplncich uzemniho planu VUC Plzenske aglomerace, jez zohledni kombinovanou variantu vzeslou z posuzovani vlivu na ZP (obdobnou formou doslo k zahajeni pripravy zmen a doplnku tehoz uzemniho planu v roce 1993 - vladni usneseni c. 298/1993 - takze jde o schudne a v minulosti osvedcene reseni),

  3) hned po vydani uzemniho rozhodnuti na variantu vzeslou z  posuzovani vlivu stavby na ZP v roce 1998 budou urychlene realizovany neproblemove useky dalnice tak, aby byly vytvoreny podminky pro prechodne dopravni reseni vyvadejici tranzitni dopravu z Plzne po dobu pred dokoncenim celeho obchvatu.

  Varianta SUK 2 je v soucasne dobe uzemne neprojednatelna a vzhledem k nezakonnostem, ktere jeji projednavani od pocatku provazeni, jde o  variantu casove zdaleka nejnarocnejsi. Lze totiz predpokladat opakovane zruseni pripadne vydaneho uzemniho a stavebniho povoleni pro tuto variantu spravnimi soudy, coz vedlo k mnoholetemu prodlouzeni i oproti "maximalnimu" casovemu harmonogravu jeji vystavby, uvedenemu v prilozenem materialu "Porovnani casove narocnosti jednotlivych variant stavby D5-0510".


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|