pátek 2. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Zamyšlení k nadcházejícím svátkům - reportáž z místa činu:
 • Jak byl popraven Jan Hus (Petr z Mladoňovic)
 • Stížný list české šlechty proti popravě Jana Husa (2.září 1415) Česká novinářská obec:
 • Syndičce Ireně Válové: uvažujte ku prospěchu novinářského stavu o rezignaci (Tomáš Pecina) Česká politika:
 • Viděno z ulice (Jaroslav Veis, Český rozhlas) Podnikání v ČR:
 • Nezájem o zakázky? (Vratislav Kuška) Nostradamus:
 • Bude v neděli konec světa? Svět:
 • Henry Kissinger: Udělal jsem, co jsem udělal (Rozhovor deníku Guardian) Ústí nad Labem:
 • Sociální demokrat proti plotozdi aneb Miloševič sedí v Praze (František Roček)
 • Sociální demokrat proti Petru Uhlovi: Rozhovor s Gustavem Krovem (František Roček)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Návrh na vyloučení členů Syndikátu novinářů

  Vážená paní

  Irena Válová

  Syndikát novinářů ČR

  28. června 1999

  Vážená paní syndičko,

  prostudoval jsem zdůvodnění, jímž správní rada SN ČR vysvětlila důvody vyloučení Jana Křečka ze Syndikátu novinářů ČR. Pokud mám zmíněné odůvodnění akceptovat, jsem nucen navrhnout, aby v zájmu objektivity a stejného metru všem Syndikát vyloučil ze svých řad rovněž všechny novináře, kteří se v období do roku 1989 podíleli svou žurnalistickou činností na udržování režimu, jenž byl zákonem č. 198/1993 Sb. prohlášen za protiprávní a utlačovatelský. Pokud jsem správně informován, představují tyto osoby významnou část členské základy Syndikátu.

  Věřím, že tento návrh bude správní radě při nejbližší příležitosti přednesen; jinak bych musel dospět k názoru, že vyloučení Jana Křečka bylo účelovou perzekucí nositele neorthodoxního politického názoru, a obávat se i o vlastní členství v této organizaci, protože ne všechny mé názory jsou zcela většinové.

  Zároveň předkládám k úvaze, zda byste neměla kriticky zhodnotit své vlastní vystoupení v předmětné záležitosti a vzdát se funkce, jíž zastáváte. Myslím, že by to bylo ku prospěchu prestiže Syndikátu i novinářského stavu jako celku.

  S úctou,

  Tomáš Pecina


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|