čtvrtek 9. září

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Zbytečná a zastaralá česká byrokracie:
 • Růžová karta (Petr Jánský) Česká politika ze širšího hlediska:
 • O co jde v aféře Egona Lánského (Jiří Jírovec) Kanada a Německo a daňové podvody:
 • "Das Handy" dopomohl špagetovému zatčení (Aleš Zeman) Internet a porušování ochrany osobních dat:
 • K reakcím na můj článek o příliš přísných podmínkách připojení na internet "zadarmo" (Petr Novák) Zeď v Ústí:
 • Matiční: žaloba jako akt beznaděje (František Roček) Česká republika:
 • Nepovedený únos (Ivan Hoffman) Barbarský středověk v Čechách?
 • Jak Češi, jejich zákony a justiční praxe vidí znásilnění Česká republika jako Kambodža?
 • Hurá do Evropy aneb Podobnost čistě náhodná? (Vratislav Kuška)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • K reakcím na můj článek o příliš přísných podmínkách připojení na internet "zadarmo"

  Petr Novák

  Rád bych alespoň stručně reagoval na některé reakce čtenářů BL, a to jak na ty zveřejněné, tak na ty zaslané přímo na můj e-mail. Před vlastní reakcí bych chtěl poznamenat, že používám velkého množství služeb poskytovaných zdarma na základě zveřejnění některých údajů, zejména přístup na některé jinak placené informační zdroje na Internetu, elektronické (i papírové) noviny a časopisy vyžadující registraci (včetně jejího obnovování každý rok), servery různých organizací poskytujících standardy a jiné informace na základě registrace. Ale dosud jsem se nesetkal s tak ostrými podmínkami a takovou "dotěrností" otázek, jako v případě služby VOLny společnosti COL.

  1. Mým cílem bylo iniciovat diskusi o tom kde je a kde není rozumná hranice soukromí kolem Internetu. To se mi snad povedlo.

  2. V případě společnosti COL nesouhlasím především s formou zveřejnění "Smluvních podmínek", která se snaží celé "Smluvní podmínky" skrýt. Bylo by zajímavé, kdyby bylo technicky možné zjistit, kolik procent zákazníků kteří souhlasili s uvedenými podmínkami, si je skutečně přečetlo, zamysleli se nad nimi a pak teprve pokračovali ve vyplňování formuláře.

  3. Dále v konkrétním případě COL nesouhlasím s povinností informovat COL do jednoho týdne o každé změně údajů uvedených ve formuláři, tj. změna úrovně příjmu, změna charakteru zaměstnání, narození dítěte a podobně. Navíc tyto měněné informace mají být zasílány nechráněnou elektronickou poštou (údaje vyplňované do formuláře jsou chráněny při přenosu proti odposlechu). Myslím, že by bohatě stačilo hlásit změnu adresy (i když i u té si nejsem jist, k čemu ji skutečně provozovatel služby potřebuje, stejně tak k čemu potřebuje rodné číslo).

  4. Jak naznačil příspěvek pana Kroužila, podmínky COL jsou natolik přísné, že zákazníci COL hodlají podvádět a uvádět smyšlené údaje. Nevím, zda tendence k podvádění je natolik zakořeněna v současné české kultuře, ale možná k tomu podobné akce přispívají. Společnost COL si vymiňuje v "Podmínkách" právo si uváděné údaje ověřit - bude tedy volat zákazníkům na telefonní čísla uvedená ve formuláři, bude jim psát dopisy na uvedené adresy, bude se dotazovat podle rodného čísla na matrice na počet dětí a jejich věk?

  5. Osobně bych se nikdy neúčastnil akcí kolem věrnostních karet, kde prodejní řetězec získává nejen moje osobní údaje, ale také detailní složení všech mých nákupů u tohoto řetězce. Myslím si, že mnoho lidí si neuvědomuje, jak velký zásah do jejich soukromí podobné systémy představují, a chtěl jsem na tento problém upozornit. Jsem rád, že někdo na paralelu mezi věrnostními systémy a přístupem na Internet "zdarma" upozornil.

  6. Některé detaily služby uváděné společností COL považuji za trochu neférové. Služba nemusí fungovat. Zákazník může být kdykoliv odpojen i bez udání důvodu. Služba se smí používat pouze na území České republiky. Mimochodem, ačkoliv to ve "Smluvních podmínkách" není uvedeno, služba je pravděpodobně určena pouze "plnokrevným" občanům ČR, neboť je nutno uvést rodné číslo a bez něj se možná formulář a tím pádem registrace nebudou zpracovány.

  7. Zvláštní pozornost si zasluhuje bod 5.1, podle kterého je zákazník povinen používat k připojení pouze takové telefonní přípojky, které je možno identifikovat pomocí služby CLI (tj. identifikace volajícího). Spojení s potlačeným zobrazením čísla budou odmítnuta. A co spojení ze starších ústředen, které identifikaci volajícího nepodporují? Ta budou také odmítnuta? Proč? Kolik zákazníků vůbec rozumí tomu, co to je služba CLI, a kolik z nich ví, zda telefon ze kterého hodlá na službu VOLny právě volat tuto službu podporuje nebo nepodporuje (například telefon v hotelu).  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|