čtvrtek 30. září

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Česká politika a společnost - vyhlídky do budoucna:
 • Tři Václavové (Andrew Stroehlein) Skandál v britských sdělovacích prostředcích:
 • Odhaleny styky mezi novináři a politiky (Guardian) Sdělovací prostředky:
 • Ruský tisk: spolehlivý zdroj černého humoru (Media Monitor, Ostrava) Nekrolog:
 • Zemřel novinář Jožka Pejskar Reakce:
 • Tři poznámky k debatě o České poště (Jan Hora) Letečtí dispečeři v ČR:
 • Nenahraditelnost? (Ivan Hoffman) Malý příspěvek k diskusi o literatuře:
 • Zkoušení ze čtení? (Jan Hurych) Britská politika rovnosti příležitostí:
 • Blair přislíbil Britům na výročním kongresu své strany "éru rovných příležitostí pro všechny" Věda:
 • Umělá hmota se bude pěstovat na polích Bývalá Jugoslávie a zmatená česká zahraniční politika:
 • Balkánské přehmaty českého prezidenta (Ondřej Procházka) Bývalá Jugoslávie:
 • Přepis tiskové konference Vuka Draškoviče v Bratislavě  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Ruský tisk: spolehlivý zdroj černého humoru

  Tento text vyjde v časopise Media Monitor, září 1999.

  Jaký je rozdíl mezi západním a ruským tiskem? Při pročítání ruských deníků vás napadá, že život v Rusku musí být velmi těžký, ale zároveň velmi humorný - v tom černém smyslu slova. Specifika ruských médií dokonce způsobovala velké problémy při jejich analýze.

  Jedním z hlavních úkolů informačních médií je pravdivý a nepředpojatý popis událostí. Nutnou podmínkou pro realizaci tohoto cíle jsou:

  1) nezávislá média

  2) větší množství nezávislých médií

  Vývoj ruského tisku v devadesátých letech

  Okolo roku 1990 začal proces liberalizace médií. Hlavní zásluhu na tom mají demokratizační procesy, které probíhaly celou společností. Rovněž faktor volné soutěže sehrál důležitou roli:

  Po roce 1990 se začala objevovat nová média - noviny, časopisy, televizní i rozhlasové stanice. Každé z nich si muselo najít svůj vlastní segment trhu. Ta média, která se soustředila na seriózní publikum, musela poskytovat vyvážené informace - jinak by jejich cílová skupina přeběhla k důvěryhodnější konkurenci.

  Nově vznikl především list "Kommersant". Byl to první nezávislý deník, proslulý hbitými reakcemi na probíhající události a velmi přesnými předpověďmi. "Kommersant" je pravděpodobně nejpopulárnějším deníkem mezi čtenáři zajímajícími se o ekonomiku a politiku.

  Důležité jsou také nové listy "Nezavisimaja gazeta", "Obschaja gazeta", "Rossijskaja gazeta" (oficiální noviny ruské vlády).

  Z médií staré školy si svou pozici dokázal udržet prakticky jen list "Izvestija".

  Jiná média, jako "Argumenty i Fakty" a "Komsomolskaja pravda" vykročily nezadržitelně směrem k bulváru.

  V období let 1996/97 došlo k další vývojové etapě, kterou někteří ruští analytici nazývají "oligarchizace". V důsledku absence řádné regulace sdělovacích prostředků se stal dirigentem domácí politiky soukromý kapitál.

  Byl zahájen boj o vlastnictví masových médií jako nejefektivnějšího nástroje pro ovládání veřejného mínění. Pod kontrolu magnáta Borise Berezovského a jemu "blízkých struktur" se dostaly "Nezavisimaja gazeta", "Novyje Izvestija", televizní kanály ORT a TV - 6, a bohužel také Kommersant.

  Témata ruského tisku

  O čem psal ruský tisk v červnu letošního roku? Psal na tato témata:

  Domácí politika (jmenování nové vlády, požadavky Mezinárodního měnového fondu, konflikt v Čečensku)

  Zahraničí (v podstatě jen konflikt v Jugoslávii)

  Hospodářská politika

  Politické strany a nadcházející volby nepatřily k nejpopulárnějším tématům - není divu, vždyť volební kampaň tehdy ještě nezačala.

  Jedním z pozoruhodných témat, o nichž se v červnu psalo, byl vztah Borise Jelcina ke komunistické straně (příběhy o Leninově mumii a kontrole komunistů ze strany ministerstva spravedlnosti).

  Komunisté - být či nebýt?

  Komunistická strana Ruska (KSR) je hlavním námětem politických článků v tisku. KSR se zabývá celá čtvrtina příspěvků o politických stranách. Druhou nejpopulárnější politickou skupinou je "Otčestvo", které vede starosta Moskvy Jurij Lužkov.

  Ostatní strany a politická seskupení následují s odstupem.

  Je pravda, že hodně článků o KSR bylo záporných, ale abychom si utvořili celkový obrázek, je nutno se zastavit u některých specifik politické situace v Rusku.

  Během posledních měsíců vznikají stále nová politická hnutí a koalice.. Nyní jich existuje více než dvě stě. Mnoho z nich nemá jasný politický program, nebo jej alespoň neprezentuje veřejnosti. Mnoho má velmi podobná jména: "Hlas Ruska", "Celé Rusko", "Rusko", "Vpřed, Rusko", "Demokratický výbor Ruska"... Vyznat se v těchto stranách činí obtíže i člověku, který se o politiku profesionálně zajímá, natož pak prostým voličům.

  Mezi strany, které zaujímají jasnou politickou pozici, nebo se alespoň objevují v tisku pravidelně, patří KSR, Otčestvo, Pravoje Delo (demokratická koalice, vedená Němcovem, Fedorovem, Hakamadou a Čubajsem) a Celé Rusko (vedené prezidentem Tatarstánu).

  Proč jsou komunisté nejčastějším tématem mediálních diskusí? Názor novinářů je jasný - prezident nechce, aby byli znovuzvoleni do parlamentu.

  Negativní hodnocení komunistů je jedna věc, ale ve složitých ruských podmínkách nesmíme z rovnice vypustit pověst samotného Jelcina. Jinými slovy, jakákoli akce proti komunistům, jejímž původcem je prezident Jelcin, zřejmě postavení ruských komunistů jen posílí.

  Katarina Goldfain

  (Studuje na univerzitě v Omsku.)


  Text vyjde v zářijovém čísle časopisu Media Monitor, měsíčníku, který vydává občanské sdružení InnoVatio. Toto sdružení systematicky analyzuje vlivné sdělovací prostředky. Další informace u šéfredaktora časopisu Marka Proroka, e-mail: marek.prorok@innovatio.cz.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|