čtvrtek 30. září

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Česká politika a společnost - vyhlídky do budoucna:
 • Tři Václavové (Andrew Stroehlein) Skandál v britských sdělovacích prostředcích:
 • Odhaleny styky mezi novináři a politiky (Guardian) Sdělovací prostředky:
 • Ruský tisk: spolehlivý zdroj černého humoru (Media Monitor, Ostrava) Nekrolog:
 • Zemřel novinář Jožka Pejskar Reakce:
 • Tři poznámky k debatě o České poště (Jan Hora) Letečtí dispečeři v ČR:
 • Nenahraditelnost? (Ivan Hoffman) Malý příspěvek k diskusi o literatuře:
 • Zkoušení ze čtení? (Jan Hurych) Britská politika rovnosti příležitostí:
 • Blair přislíbil Britům na výročním kongresu své strany "éru rovných příležitostí pro všechny" Věda:
 • Umělá hmota se bude pěstovat na polích Bývalá Jugoslávie a zmatená česká zahraniční politika:
 • Balkánské přehmaty českého prezidenta (Ondřej Procházka) Bývalá Jugoslávie:
 • Přepis tiskové konference Vuka Draškoviče v Bratislavě  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Blair přislíbil Britům na výročním kongresu své strany "éru rovných příležitostí pro všechny"

  V úterý na letošní sté výroční konferenci Labouristické strany přislíbil v sebejistém projevu Tony Blair, že osvobodí britské občany "od všech forem konzervatismu, které jim dosud znemožňovaly rozvoj" - ať už je to konzervatismus na levici nebo na pravici.

  V emocionálním pětapadesátiminutovém projevu k delegátům spojil Tony Blair úsilí o individuální spokojenost a štěstí se širší potřebou každého národa maximalizovat využívání svého lidského talentu a vyrovnat se s výzvami rychle se měnící, globální ekonomiky. Labouristická strana stojí podle Blaira v samém ohnisku modernizující celonárodní koalice voličů s "pokrokovým" pohledem do budoucnosti.

  Nepřáteli této koalice nejsou pouze tradiční konzervativci, uvedl Blair, ale i ideologičtí levičáci a levicoví učitelé - všichni, kdo brání pokroku.

  "Lidé so rodí s nadáním, a přesto je nadání všude v okovech..." konstatoval Blair a dodal: "Podívejme se jen na Británii. Je to země, řízená až příliš dlouho s využíváním talentu jen malé menšiny, zatímco génius velké většiny leží ladem, ignorovaný a bez péče. Jestliže se nám nepodaří rozvinutout nadání všech našich občanů, v Británii jsme selhali. Nadání je bohatství pro jednadvacáté století."

  Ve svém projevu útočil Blair na obstruktivní roli "konzervatismu levice i pravice", na cyniky, elity i establishment.

  Jednadvacáté století nebude podle Blaira bojem mezi kapitalismem a socialismem, ale bojem mezi silami pokroku a silami konzervativismu. Právě konzervatismus brání britskému národu, aby plně realizoval svůj potenciál.

  Delegáti výročního sjezdu přijali Blairův projev velmi pozitivně, avšak levicoví účastníci konference poukázali na to, že Blair odmítá celou dosavadní historii Labouristické strany a nahrazuje ji poameričtěnou verzí meritokratické demokracie.

  Blair naopak tvrdil, že vychází ze starých labouristických tradic, ale odmítl starou Labouristickou stranu, že měla příliš úzkou politickou základnu a že se stavěla nepřátelsky k těm lidem, kteří chtěli něco ve společnosti dokázat.

  "Třídní boj skončil, ale úsilí o autentickou rovnost teprve začalo," varoval premiér a dodal: "Tato generace chce společnost bez předsudkl, nikoliv ale bez zákonnosti."

  Blair zdůraznil, že v ekonomické oblasti musí být jeho vláda opatrná, má si zachovat svou těžce vydobytou pověst hospodářské kompetentnosti. Od Kosova až po Severní Irsko, od plány na zvýšení gramotnosti britských školáků až po britský plán zaměstnanosti je podle Blaira prý britská vláda neobyčejně úspěšná, i když práce ještě nebyla dokončena. "Netvrdím, že je Británie naprosto proměněna. Ale základy nové Británie už byly položeny."

  Kritikové poukazují na to, že i když byl Blairův projev silně emocionální, obsahoval velmi málo informací o konkrétní vládní politice.

  Blair se však zmínil, že je cílem britské vlády dosáhnout toho, aby v příštím století studovalo na vysokých školách padesát procent všech mladých lidí, vycházejících ze škol. V současnosti na vysokých školách studuje v Británii třicet procent mladé populace.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|