úterý 14. prosince

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Rozhovor s Petrem Cibulkou:
 • "V českých firmách působí tisíce a tisíce estébáků," říká Petr Cibulka (Milan Vybulka, Slovo a Zemské noviny) Sdělovací prostředky:
 • Co přinese valná hromada Central European Media Enterprises (CME)? (Petr Bradáč) Česká politika:
 • Politika přes média (Ivan Hoffman) Genetika:
 • Američtí vědci se chystají vytvořit v laboratoři život Umírající Jan Pavel II:
 • Kdo bude příštím papežem? Miloslav Vlk? (Guardian) Reakce:
 • Jak učit v českých školách (Ludvík Vavřina)
 • Česká vláda nebojuje proti korupci (Jan Kameníček)
 • Hnutí Duha: pan Trunec má pravdu, ale jen částečně (Jindra Vavruška) Děti Země:
 • Občané mohou připomínkovat těžbu ve Velkolomu Čertovy schody  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Co přinese valná hromada Central European Media Enterprises (CME)?

  Petr Bradáč

  V úterý 14. prosince 1999 se koná valná hromada akcionářů CME. Bude jí předložena výroční zpráva za rok 1998, návrhy změn v řídících orgánech společnosti, návrh transformace (reverse stock split) stávajících akcií a vydání nových, jmenování auditora (navrhován je Arthur Andersen) apod.
  Největším akcionářem CME je stále Ronald Lauder, nikoli Vladimír Gusinskij, jak mylně informuje
  Právo 22.11.1999. Podle opakovaných hlášení CME americké Komisi pro cenné papíry SEC (naposledy z  19.11.1999) má k 29.10. tohoto roku Ronald Lauder 28,4 %  vlastnických práv CME a 71,5 % hlasovacích práv, zatímco druhý v pořadí Gusinskij získal 16,2 % majetku a 4,6 % hlasů ve CME.

  Je to dáno tím, že CME má prozatím dva druhy akcií, A a B, oba ve stejné hodnotě, ale akcie B mají desetkrát víc hlasovacích práv. Poměr počtu akcií A ku B činí zhruba 18 ku 7. Lauder má 91 % akcií B a jen 1,8 % akcií A, zatímco Gusinskij nemá akcie B, jen 22,5 % akcií A. Suma sumárum viz výše.

  Valné hromadě akcionářů je již předložen návrh redukovat počet akcií 1:8, neboť obchodování na elektronickém trhu Nasdaq je podmíněno jistou minimální cenou akcie (5 USD), které nyní dlouhodobě nedosahuje. Počet akcií má zůstat zachován, kapitál se tak má zvýšit celkem o 8,4 milionů dolarů, což však povede k tomu, že v současných podílech na vlastnictví nesporně dojde k výrazným změnám, i když to PR agentury zpochybňují.

  To, co se stalo po 29. říjnu, kdy byla svolána valná hromada, nebude mít na její výsledky přímý vliv. Nicméně bude zajímavé vědět, jak se mezitím změnily majetkové poměry. Podle novějších hlášení SEC SBS již 15. října zaplatila CME smluvní pokutu za odstoupení od smlouvy o sloučení obou společností ve výši 8,25 milionů USD a Ronald Lauder soustavně zvyšuje svůj počet akcií třídy A. Dále jistí Mark Reilly a Curtis Alexander, oba občané USA, oba spjatí s Vercingetorix Corp. a fondy Goldmana Sachse, získali respektive 6,6 % a 5,7 % akcií A.

  V opraveném čtvrtletním hlášení pak CME mění svá předchozí tvrzení a uznává, že "vysílací licence jsou obecně drženy společnostmi, v nichž většinu mají místní partneři CME a CME vlastní pouze kontrolní balíky v servisních společnostech". CME dále vydává, podle předchozích závazků, dalších 757 500 akcií třídy B (tedy s desetinásobkem hlasovacích práv oproti akciím A) společnostem Ronalda Laudera. Hlášení uznává, že jedinou dceřinou společností, přinášející zisk, dosud byla ČNTS, což bude mít neblahý vliv na schopnost CME plnit své závazky a splácet dluhy po 30. září 2000. Změněná situace ji již přinutila odepsat plnou hodnotu její programové knihovny pro TV Nova.

  Ještě ke Gusinskému:

  Gusinskij se opakovaně soudí s Berezovským (ten ovládá "státní" televizi ORT a soukromou TV6, do které investuje týž investor jako do české Galaxie) pro urážky na cti. Moskevský arbitrážní soud vydal 3. listopadu Gusinskému platební příkaz na 42,2 miliardy USD ve prospěch splátky úvěru od Vněšekonombanka, byly mu obstaveny účty a majetek. Nepřipomíná to něco?

  Začátkem prosince došlo k přerozdělení sfér vlivu na trhu televizní reklamy: Agentura Video International bude od ledna 2000 obsluhovat výhradně Berezovského.

  Přitom po celý rok probíhala jednání o tom, že vznikne agentura Pro-media (za ní prý měli stát Berezovskij a Ruppert Murdoch), která bude obsluhovat obě soupeřící skupiny. Nakonec došlo k jinému řešení.

  Opakovaně se objevuje zavádějící  tvrzení o tom, že je o Gusinském známo, že aktivně podporuje moskevského starostu Lužkova. Gusinskij sám se k tomu vyjadřoval již v rozhovoru pro Radio Svoboda, dvojče Svobodné Evropy, letos v květnu tak, že podporoval a podporuje všechny tzv. demokratické politické síly.

  Když bylo třeba čelit komunistům, podpořil Jelcina, později Lužkova, osobně však preferuje Grigorije Javlinského. Poznamenávám - téhož Javlinského, který je nejen předsedou politického hnutí Jabloko, ale také předsedou tiskové agentury EPIcentrum, jehož zpravodajství o událostech v Čečně a jinde v Rusku, předtím v Bosně nebo v Kosovu tak ochotně a jednostranně přebírá Česká televize.

  Zdá se tedy, že zájmy obou pánů (a České televize) jsou si blízké, tak kdopak by se jich bál? Pro další úvahy vyčkejme výsledků ruských parlamentních voleb, konaných již tuto neděli.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|