úterý 14. prosince

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Rozhovor s Petrem Cibulkou:
 • "V českých firmách působí tisíce a tisíce estébáků," říká Petr Cibulka (Milan Vybulka, Slovo a Zemské noviny) Sdělovací prostředky:
 • Co přinese valná hromada Central European Media Enterprises (CME)? (Petr Bradáč) Česká politika:
 • Politika přes média (Ivan Hoffman) Genetika:
 • Američtí vědci se chystají vytvořit v laboratoři život Umírající Jan Pavel II:
 • Kdo bude příštím papežem? Miloslav Vlk? (Guardian) Reakce:
 • Jak učit v českých školách (Ludvík Vavřina)
 • Česká vláda nebojuje proti korupci (Jan Kameníček)
 • Hnutí Duha: pan Trunec má pravdu, ale jen částečně (Jindra Vavruška) Děti Země:
 • Občané mohou připomínkovat těžbu ve Velkolomu Čertovy schody  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Hnutí Duha: pan Trunec má pravdu, ale jen částečně

  Jindra Vavruška

  Pan Trunec ve svém krátkém příspěvku o časopise Hnutí Duha - bez zaváhání poznal, že ekologové nám nestydatě lžou.

  Není to ale tak jednoduché.

  Spalování dřeva: strom, který spálíte v kotli, samozřejmě uvolňuje jako produkt kysličník uhličitý (jako každá organická hmota). Rozdíl je v tom, že takový strom "spotřeboval" ze vzduchu určité množství kysličníku uhličitého během svého růstu, tedy během nedávné minulosti.

  Zjednodušeně řečeno, nevytváří "nový plyn", spaluje se to, co už bylo předtím z atmosféry pohlceno v rámci fotosyntézy.

  Fotosyntéza u ropy nebo černého uhlí zatím nebyla vědecky prokázána.

  Výroba uranového paliva. Pan Trunec se tváří jako by z faktu, že se uranové palivo pro jaderné elektrárny nemusí obohacovat, vyplývalo, že tvrzení o technologické náročnosti jeho přípravy - bylo nepravdivé.

  Bohužel, ještě jsem neslyšel o uranu pro jaderné elektrárny, který by v dole kopali horníci lopatou a potom jej "házeli pod kotel".

  Vytěžený uran se nepochybně musí alespoň vyčistit, články obsahující palivo musí rozhodně být z dostatečně pevného a odolného materiálu, a to vše za zvýšených bezpečnostních opatření kvůli ochraně zdraví před zářením i kvůli eventuální možnosti krádeže.

  To je tedy všechno možné, jenom ne technologicky nenáročné či- dokonce levné.

  Tak mám spíš dojem, že pan Trunec si neumí dát určité základní skutečnosti do souvislostí.

  Jindra Vavruška (OK1FOU)


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|