úterý 14. prosince

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Rozhovor s Petrem Cibulkou:
 • "V českých firmách působí tisíce a tisíce estébáků," říká Petr Cibulka (Milan Vybulka, Slovo a Zemské noviny) Sdělovací prostředky:
 • Co přinese valná hromada Central European Media Enterprises (CME)? (Petr Bradáč) Česká politika:
 • Politika přes média (Ivan Hoffman) Genetika:
 • Američtí vědci se chystají vytvořit v laboratoři život Umírající Jan Pavel II:
 • Kdo bude příštím papežem? Miloslav Vlk? (Guardian) Reakce:
 • Jak učit v českých školách (Ludvík Vavřina)
 • Česká vláda nebojuje proti korupci (Jan Kameníček)
 • Hnutí Duha: pan Trunec má pravdu, ale jen částečně (Jindra Vavruška) Děti Země:
 • Občané mohou připomínkovat těžbu ve Velkolomu Čertovy schody  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Občané mohou připomínkovat těžbu ve Velkolomu Čertovy schody

  Děti Země

  Velkolom Čertovy schody, a.s. byl konečně schopen dodat vyhovující studii EIA. Děti Země nabízejí berounským občanům studii k připomínkování.

  Těžební společnost Velkolom Čertovy schody byla konečně schopna dodat úplnou studii vlivů na životní prostředí a bylo tedy možné zahájit tzv. proces EIA (Environmental Impact Assesment). Studie byla Ministerstvu životního prostředí předložena již před několika měsíci, avšak ministerstvo ji vrátilo jako nedostatečnou k dopracování. Bez stanoviska MŽP, které je výsledkem procesu EIA, nemůže těžař získat povolení k další těžbě v západní části velkolomu.

  Stávající povolení k těžbě ve Velkolomu Čertovy schody západ končí k datu 31. 12. 99 a tímto dnem bude muset být těžba v této části zastavena. Původně probíhala jednání o prozatímním prodloužení povolení než se těžaři podaří získat nové. Ministerstvo životního prostředí požadovalo, aby byly z dobývacího prostoru odepsány přírodovědně nejcennější části (celý lom se nachází v Chráněné krajinné oblasti Český kras). Těžař se však těžby v přírodních rezervacích zřejmě vzdát nehodlá a raději bude s těžbou dočasně pokračovat pouze ve východní části.

  Jaký vliv bude mít Velkolom Čertovy schody na přírodu Českého krasu a životní prostředí místních obyvatel by se měli občané dozvědět ze zmíněné studie EIA. Bude do 8. ledna 2000 vystavena na obecních úřadech bezprostředně dotčených obcí Koněprusy, Tmaň a Suchomasty. Žádný z berounských úřadů bohužel nahlédnutí do studie neumožňuje, ačkoliv občany z celého regionu může zajímat jak bude dále těžen Český kras.

  "Současný zákon EIA umožňuje občanům seznámit se se studií EIA buď v příslušných obcích nebo na přímo na ministerstvu. Protože se jedná o kontroverzní záměr, rádi bychom umožnili občanům nahlédnout do studie a předložit k záměru vlastní připomínky. Jedno paré studie je tedy k nahlédnutí i v berounské pobočce Dětí Země po předchozí telefonické domluvě na čísle 0311-24518," uvádí Michal Štingl.

  Připomínky budou průběžně zveřejňovány také na nové internetové adrese http://www.ceskykras.cz.

  připravil: Michal Štingl

  kampaň "Za záchranu Českého krasu" podporují

  Nadace Partnerství a Nadace rozvoje občanské společnosti


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|