čtvrtek 13. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Mediální analýza a ČT:
 • Firma InnoVatio má pro své analýzy sdělovacích prostředků vynikající mezinárodní pověst (Libor Mihalka) Reakce:
 • Prezidentská kancelář je otevřený úřad dávno před zákonem o přístupu k informacím (Ivo Mathé, Ladislav Špaček) Česká televize:
 • Vraťte Ivo Mathého do funkce generálního ředitele ČT! (Asociace českých kameramanů)
 • Varuji před návratem Ivo Mathého do České televize (Jan Čulík) Česká republika:
 • Ústí a Dvořák (skvělé zprávy) (Ivan Hoffman) Česká politika:
 • Iniciativy "Děkujeme, odejděte" a "Impuls 99" jsou prospěšné (Simon Smith) Zotročování technologií:
 • Pár dojmů čtenáře Britských listů (MZ)
 • Ohrožení svobody slova (Jindra Vavruška) Vánoční a novoroční pyrotechnika:
 • V ČR v porovnání s Británii máme dávno republiku a jezdíme vpravo! (Miroslav Hrčka, starosta Rakovníka, Peter Erbák) Comics:
 • Charles Schulz odchází do důchodu (Jan Lipšanský) Televize Nova:
 • Hit století (Petr Jánský) Občanská aktivita:
 • Proč jsem založil sám se sebou občanské sdružení Občanský klub (Oldřich Maděra)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Firma InnoVatio má pro své analýzy sdělovacích prostředků vynikající mezinárodní pověst

  Libor Mihalka, Innovatio.cz

  Vážený pane Čulíku,

  Na Britských listech jsme nalezli dopis Jakuba Puchalského ze dne 16.12.1999 a stanovisko Christiana Blankenburga respektive Petera Vosse z ARD. V dopise bylo mimo jiné tvrzeno, že serióznost našich kvalitativních a kvantitativních analýz televizního zpravodajství je pochybná a že tuto zkušenost má jak ARD, tak Česká televize.

  Pro Českou televizi jsme zpracovávali jednorázovou analýzu zpravodajství za  období 8.3. - 8.4.1999 dle specifického požadavku šéfredaktora redakce zpravodajství Zdeňka Šámala. Až do doby zveřejnění srovnávací studie zpravodajství za první pololetí roku 1997 a stejné období roku 1999, kterou si u nás objednaly nezávisle na sobě redakce Lidových novin, Týdne a Respektu, nebyly vzneseny vůči předložené zprávě žádné námitky.

  Stanovisko vedení České televize stejně jako stanovisko ARD je pro nás iritující také proto, že vlastně pracujeme s podobnými cíli, usilujeme o jednoznačnou definici veřejnoprávní služby a tím také o vymanění se z pod vlivu politických stran a partikulárních zájmů.

  Tvrzení, že nezveřejňujeme naši metodiku je prokazatelně nepravdivé. V každém časopise Media Monitor, v každé prezentaci stejně jako na internetových stránkách jsou k dispozici metodologická východiska. Obvinění, že odpovědi šéfredaktora časopisu Media Monitor na metodologické pochybnosti pana Puchalského byly v tisku opakovaně nevěcné je rovněž nesmyslné a potvrdí je každý, kdo si veřejnou diskusi prostuduje (třeba na www.innovatio.cz ).

  Daleko pravdivější je tvrzení, že Česká televize o žádnou diskusi nestála, což je možné doložit také reakcí během našeho setkání s J. Puchalským a Z. Šámalem 22.10.1999 nebo následnou e-mailovou korespondencí mezi Z. Šámalem a InnoVatiem.

  Knihy "Grundversorgung - Pflichte und Rechte" se stanoviskem Prof. Dr. Ernsta Mahrenholze, který se v SRN na úrovni Ústavního soudu zabýval problematikou definice "veřejnoprávní služby", se během jednání nikdo z vedení ČT ani nedotkl.

  Vedení České televize nikdy nezveřejnilo své vlastní výsledky nebo výsledky jiných organizací, ačkoliv tvrdí, že se jejich údaje od našich výsledků liší. Směšný je útok vůči mezinárodnímu renomé našich výzkumů a zpochybňuje nejen nás, ale také práci desítek vědců, kteří se oborem komunikace a obsahovou analýzou zabývají akademicky, přičemž využívají naše data.

  Když jsme konzultovali naši metodologii s ZUMA (Zentrum fuer Umfrage, Methoden und Analysen Mannheim - zabývá se rozvojem metod sociologického výzkumu), prof. Nanny Wermuth vyjádřila nejen nadšení nad detailností a propracovaností, ale označila náš standard práce za budoucnost oboru obsahové analýzy médií.

  Stejně pozitivní jsou stanoviska například Prof. Maxe Kaase z Wissenschaftszentrum Berlin, který se řadí k nejvýznamnějším vědcům zabývajícím se problematikou televizí. Dr. Steven Coleman z Hansard Society resp. London School of Economics dokonce ve své zprávě "Electronic Media, Parliament and the People - Making Democracy Visible", která byla předložena zástupcům všech politických frakcí britského parlamentu a také stanicím BBC a ITN hovoří o tom, že InnoVatio/Media Monitor International předložilo nejrozsáhlejší obsahovou analýzu nejdůležitějších zpravodajských pořadů stanic ve Velké Británii od doby, kdy kamery vstoupily do Parlamentu. (This is the most extensive content-analysis of main UK news broadcasts conducted since cameras entered the Commons).

  Libor Mihalka a Marek Prorok  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|