čtvrtek 13. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Mediální analýza a ČT:
 • Firma InnoVatio má pro své analýzy sdělovacích prostředků vynikající mezinárodní pověst (Libor Mihalka) Reakce:
 • Prezidentská kancelář je otevřený úřad dávno před zákonem o přístupu k informacím (Ivo Mathé, Ladislav Špaček) Česká televize:
 • Vraťte Ivo Mathého do funkce generálního ředitele ČT! (Asociace českých kameramanů)
 • Varuji před návratem Ivo Mathého do České televize (Jan Čulík) Česká republika:
 • Ústí a Dvořák (skvělé zprávy) (Ivan Hoffman) Česká politika:
 • Iniciativy "Děkujeme, odejděte" a "Impuls 99" jsou prospěšné (Simon Smith) Zotročování technologií:
 • Pár dojmů čtenáře Britských listů (MZ)
 • Ohrožení svobody slova (Jindra Vavruška) Vánoční a novoroční pyrotechnika:
 • V ČR v porovnání s Británii máme dávno republiku a jezdíme vpravo! (Miroslav Hrčka, starosta Rakovníka, Peter Erbák) Comics:
 • Charles Schulz odchází do důchodu (Jan Lipšanský) Televize Nova:
 • Hit století (Petr Jánský) Občanská aktivita:
 • Proč jsem založil sám se sebou občanské sdružení Občanský klub (Oldřich Maděra)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Proč jsem založil sám se sebou občanské sdružení Občanský klub

  Oldřich Maděra

  Jak jsem psal již 8.12.99 v Britských listech, podepsal jsem výzvu "Děkujeme odejděte". První týden jsem četl diskusní klub u této výzvy na Internetu. Pak jsem zkusil kontaktovat asi 50-60 autorů příspěvků, kteří se mi zdáli názorově příbuzní. Ozvalo se mi asi 25 z nich. Založili jsme jakousi platformu pro vznik čehosi. První den jsem byli tři, pak nás bylo pět, deset, dvacet pět... Postupem doby se nám podařilo připravit některé výchozí dokumenty a společný hlasovací systém. Musím podotknout, že z původních 25 respondentů jich vydrželo přes Nový rok cca 14-15. Tato skupina byla velmi pracovitá. Za cca měsíc si vyměnila asi 600 e-mailů a poměrně dobře si vyjasnila, co chce a jak to udělat. Na rozdíl od autorů výzvy "Děkujeme odejděte" se dokázala spořádaně rozdělit na dvě části - jedna podporuje vznik nové politické strany a druhá vznik občanského sdružení. Dohodli jsme se na tom, že naše cíle jsou téměř shodné, ale každá z obou částí se je bude snažit realizovat jinými prostředky. Já jsem se již od začátku přikláněl k té druhé alternativě, z naší skupiny bohužel sám. Ostatní se kloní spíše k založení politické strany a také v tom podnikají patřičné kroky. Dohodli jsme se, že já založím občanské sdružení, které bude podporovat jejich novou politickou stranu. Myslím si, že jsem jako sympatizant s výzvou "Děkujeme odejděte" čekal dost dlouho na to, co autoři výzvy udělají dál. Nechci aby výzva "Děkujeme odejděte" zapadla, proto jsem dne 29.12.99 založil sám se sebou občanské sdružení - Občanský klub. Věřím, že podobných nešťastníků je víc - prosím připojte se.

  Čekal jsem ještě, co se bude dít 8.1. na Baráčnické rychtě. Neudálo se asi nic významného. Čas utíká a výsledek nevelký.

  Chtěl bych Vám alespoň ve stručnosti vysvětlit, co mě vedlo k tomu, že jsem sám se sebou založil Občanské sdružení. Prvním důvodem byla zkušenost se samotnou výzvou. Z počátku jsem byl nadšen jako tisíce ostatních. Později mi však bylo divné, proč autoři vše pečlivě tají před sympatizanty. Vadila mi i nemožnost navázání kontaktu s autory. Vadila mi jejich nejednotnost již od počátku. Mám za to, že zmátli poměrně značné množství lidí, kteří se nyní "točí" v podobných kroužcích, jako jsem se točil já. Souhlasil jsem a podporoval některé jejich akce, ale vadí mi, že nebyly dotaženy do konce (viz poslední akce s návštěvou poslanců). Vadí mi váhavý postup. Vadí mi kličkování od strany ke sdružení a zpět. Vadí mi názorová roztříštěnost. Obávám se, aby se celá akce nevytratila jako několik předchozích. Druhým důvodem byly některé mé negativní zkušenosti z platformy, kterou jsme nazvali pracovně "výzva-private". Je to skupina lidí, kteří byli názorově mnohem jednotnější než původní autoři výzvy. Rychle jsme vytvořili komunikační systém, svůj web, pracovali na dokumentech, členové se několikrát setkali. Během tohoto hektického měsíce se však projevily některé chyby, ze kterých jsem si vzal ponaučení do budoucna. Komunikaci dělalo několik lidí. Někteří z nich byli pracovně natolik vytížení, že komunikace občas vázla, to zdržovalo ostatní. Značná část členů po pár mailech odpadla, takže opět blokovali ostatní. Část členů separátně jednala o čemsi, co nedala vědět ostatním - vznikaly tak informační šumy. Komunikace byla dosti složitá - to odradilo několik lidí a bylo to i důvodem, proč jsme nezískali další členy. Nefungovala komunikace pro veřejnost - za to se omlouvám čtenářům BL. Řada členů vyslovila názory, které byly natolik odlišné od "davu", že jejich autoři pak neunesli tíhu svého autorství. Nejsme ještě plně zvyklí na demokracii. Všichni dodnes nevíme, co udělat s těmi, kteří se odmlčeli. Původně sourodá skupina zabředávala do různých diskusí a nebyla schopna jasně formulovat, co chce a jak to udělat. Někteří členové vyslovili natolik tvrdé názory, že to vedlo málem k rozpadu platformy již v počátku. Někteří členové měli přístup na Internet jen občas a vynořovali se a zase ztráceli dle své libovůle.

  Třetím důvodem jsou pozitivní zkušenosti z platformy "výzva-private". V plné nahotě zde byly probrány a několikrát seřazeny neduhy, které pálí naši současnou společnost a politickou scénu. Jako hlavní z nich vidím neúctu politiků k veřejnému mínění. Mám teď k dispozici výsledek našeho měsíčního snažení. Věřím, že je velmi dobře použitelný k tomu, abych se s novými spojenci cestou sdružení občanů znovu pokusil vybudovat veřejné mínění takové, že si ho politici alespoň občas všimnou. Ukázalo se také, jak mocný prostředek je Internet. Něco řeknete a za pár hodin a někdy i minut máte názor lidí z mnoha různých koutů země. Je to velmi dobré a pokud to funguje, tak jdou věci rychle k cíli.

  Resumé:

  1. Pochopil jsem, že to jde.
  2. Pokud to má jít, musí to mít nejen myšlenky, ale i systém a pořádek.
  3. V jednotě je síla.
  4. Základem je perfektní komunikace - raději jednoduchá, ale spolehlivá - Internet.
  5. Lepší je malá skupinka pracovitých lidí než stohlavý diskusní klub.
  6. Hlavním principem musí být demokracie - o všem hlasovat.
  7. Menšina se podřídí kvalifikované většině.
  8. Vše musí být veřejné již od zárodku.
  9. Systém přijímání nových členů musí být poměrně tvrdý, aby se přidali jen ti, kteří mají velmi podobné cíle a metody.
  10. Členové musí nejen chtít, ale musí také moci, musí být vytrvalí a pracovití.
  11. Musí být zachována možnost zbavovat se těch, kteří se jen vezou.
  12. Musí být zachována možnost kolektivně se rozejít s těmi, kteří jdou opakovaně otevřeně proti většině.
  13. Konečně je to jen občanské sdružení a žádná politická strana! Každý, kdo nesouhlasí, nemusí vstupovat.
  14. Pro maximální zjednodušení nebude mít hnutí žádný majetek, nepovede účetnictví - vše pro něj udělají členové dobrovolně a zdarma.
  15. Protože se nejedná ani o hnutí, ani o politickou stranu, nemusí být sdružení registrováno.

  Hledám spřízněné občany, kteří chtějí cestou občanského sdružení s názvem Občanský klub nejprve vytvořit silné a jednotné veřejné mínění a pak legitimními prostředky dosáhnout změny politiky v souladu s tímto veřejným míněním. Měli bychom také podpořit nově vzniklé strany z platformy výzva "Děkujeme, odejděte". Pokud se rozhodnete podpořit mě, předem mě omluvte, že budu po Vás chtít hlasovat o pro mě podstatných věcech hned v úvodu. Jde mi skutečně jen o ty, kteří chtějí být aktivní, nepřejde je to za týden, kteří mají dobrý přístup na Internet a kteří ve většině základních věcí mají podobný názor jako já.

  Nabízím alternativu Čechům a Moravákům nejen z České republiky, kterým není jedno, že se zatím nepodařilo něco udělat s naší politickou scénou a se zemí jako s celkem. Dost bylo planých řečí. Chci aby se neschůzovalo, ale věcně se hledaly názory na jednotlivé věci. Moje představa je, že budeme vyhledávat a třídit informace, členové budou předkládat k diskusi své názory na jednotlivé okruhy otázek, ty se prodiskutují a odhlasuje se na ně většinový názor - vše na Internetu. Výsledky zveřejníme na webu. Členové by měli s minimem vynaložených sil odvést maximální kus práce.

  Připravil jsem na úvod základní dokumenty sdružení, které do značné míry vycházejí z práce platformy výzva-private. Budu je postupně zveřejňovat.

  Naše země zaujímala v minulosti úplně jiné místo než dnes. Pokusme se, aby se vrátila tam, kam historicky patří.

  Ing. Oldřich Maděra


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|