čtvrtek 13. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Mediální analýza a ČT:
 • Firma InnoVatio má pro své analýzy sdělovacích prostředků vynikající mezinárodní pověst (Libor Mihalka) Reakce:
 • Prezidentská kancelář je otevřený úřad dávno před zákonem o přístupu k informacím (Ivo Mathé, Ladislav Špaček) Česká televize:
 • Vraťte Ivo Mathého do funkce generálního ředitele ČT! (Asociace českých kameramanů)
 • Varuji před návratem Ivo Mathého do České televize (Jan Čulík) Česká republika:
 • Ústí a Dvořák (skvělé zprávy) (Ivan Hoffman) Česká politika:
 • Iniciativy "Děkujeme, odejděte" a "Impuls 99" jsou prospěšné (Simon Smith) Zotročování technologií:
 • Pár dojmů čtenáře Britských listů (MZ)
 • Ohrožení svobody slova (Jindra Vavruška) Vánoční a novoroční pyrotechnika:
 • V ČR v porovnání s Británii máme dávno republiku a jezdíme vpravo! (Miroslav Hrčka, starosta Rakovníka, Peter Erbák) Comics:
 • Charles Schulz odchází do důchodu (Jan Lipšanský) Televize Nova:
 • Hit století (Petr Jánský) Občanská aktivita:
 • Proč jsem založil sám se sebou občanské sdružení Občanský klub (Oldřich Maděra)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Vánoční a novoroční pyrotechnika: V ČR v porovnání s Británii máme dávno republiku a jezdíme vpravo!

  Peter Erbák

  Dobrý den

  Pane Čulíku, takto reagoval na můj další dotaz ohledně možnosti regulovat používání zábavné pyrotechniky náš pan starosta Miroslav Hrčka:

  Miroslav Hrčka wrote:

  Podle telefonické informace z odboru pro místní správu Ministerstva vnitra ČR obec nemůže zakázat prodej nebo používání zábavné pyrotechniky.

  Toto lze omezit jenom zákonem. Platí tedy bez výhrad to, co jsem Vám už napsal.  K odpovědi p. Čuříka uvádím, že pokud je člověk pošetilec jen proto, že nechce porušovat zákon, potom pošetilcem rád zůstanu. Kromě toho jsem dotazem na velvyslanectví V.B. v Praze dnes zjistil, že ani u nich neexistuje ze strany obcí, ale ani státu žádný zákaz používání pyrotechniky. Potvrdili, že prodávat se může jen pyrotechnika schválená, ale to platí i u nás.

  Dodávám, že i  u nás veškerá vozidla, za která není vidět, dávají výstražná znamení při couvání. To bylo v naší vyhlášce už před půl stoletím.

  Pan Čuřík se ve své aroganci zřejmě domnívá, že lezeme po stromech. A zrovna pokud se týká V. B. bych nepoužíval v porovnání s jinými státy, že je někdo sto let za opicemi. My už, na rozdíl od V.B., jezdíme vpravo, požíváme metrickou soustavu a máme už dávno republiku.

    To nic nemění na tom, že souhlasím s Vaším názorem, že požívání petard může být velmi nebezpečné. Ale nebezpečné je jistě i kouření, jízda autem, chůze po chodníku... Já se domnívám, že vše je tak trochu o zdravém rozumu.

  I rozumné používání pyrotechniky nikomu neublíží. Je to zase spíše o lidské blbosti, když někdo odpálí petardu v blízkosti člověka. A to platí obecně o mnoha lidských činnostech.

  I atom může člověku velmi dobře sloužit, ale může také zabíjet.   To je všechno věc dlouhé diskuze. Platí však, že město není oprávněno obecně závaznou vyhláškou regulovat prodej a používání pyrotechniky. Je to tak trochu podobné, jako s prostitucí.

  S pozdravem

  Miroslav Hrčka

  Peter Erbák odpověděl:

  Vážený pane starosto.

  Bohužel, vaše reakce jenom potvrzuje moje obavy, že o tento problém zřejmě nebudete mít zájem. O důvodech se mohu jenom dohadovat. Vaše výroky o zaostalosti Velké Británie jste ale určitě mínil jenom jako žert. Chlubit se "naším" metrickým systémem, jízdou vpravo a republikou mi připadá mírně rečeno taky opravdu dost pošetilé.

  Vaše snaha o striktní dodržování zákona mě potěšila. Při té příležitosti bych se Vás ale zeptal, jestli se například týká i třeba Národní aliance. Četl jsem ve včerejším rakovnickém Raportu váš rozhovor. Tlumočíte tam svůj názor na kauzu předsedy Národní aliance pana Vladimíra Skoupého na jeho výrok při demonstraci 28. října 1999 v Praze 3, když prohlásil že "...žádných šest milionů neexistovalo, neexistovaly ani žádné plynové komory, neexistovalo žádné vyhlašování Židů..." Což jse komentoval slovy: " Jsme v právním státě, a za výroky, které V.Skoupý řekl nemůže být nikdo stíhán. To že někdo tvrdí, že neexistovaly plynové komory a že holocaust nebyl, je sice pustá lež, ale rozhodně ne trestný čin..."

  S tímto vaším názorem lze myslím úspěšně nesouhlasit, mně ale zajímá jiná věc. Národní aliance v našem městě opakovaně vylepuje svoje plakáty a výzvy k občanům.

  Podle ČL. IX. obecně závazné vyhlášky č. 25/1996 platí:

  Vylepování plakátů a umísťování reklamních zařízení

  1. Vylepování plakátů na veřejném prostranství je možné pouze na místech k tomu určených a v souladu s platnou vyhláškou. Výjimky povoluje pouze MěÚ 1).

  Tak se chci zeptat, jestli Národní aliance má podobnou výjimku ze zákona. Pokud ne, jestli byl i tady striktně dodržen zákon a byly udděleny pokuty podle :

  Závěrečná ustanovení

  1. Za porušení této vyhlášky je možné uplatnit následující sankce:

       a) pokutu podle zákona č. 200/1990 Sb., O přestupcích, pokud nepůjde o      trestný čin      b) pokutu podle zákona ČNR č. 367/1990 Sb., O obcích, ve znění předpisů      pozdějších      c) uplatněním postihů podle bodu a) a b) nejsou dotčena opatření vnější      kontrolní orgánů.

   

  Věřím že ano. Majitel plakátů se na všechny podepsal.

  ps.

  Určitě Vám nebude vadit, že naši korespondenci opět poskytnu redaktorovi Britských listů, který se mimochodem jměnuje Čulík, ne Čuřík.  

  s úctou

  Peter Erbák

  Rakovník

  Poznámka JČ: V Británii se skutečně prodává jen povolená pyrotechnika, a půjde velmi zjevně právě o tu míru, kudy prochází hranice povolenosti. Pamětníci konstatují, že jsou každým rokem prskavky a rachejtle k domácímu použití, které jsou na prodej v Británii, stále nevinnější - někteří lidé s nostalgií vzpomínají na padesátá léta, kdy se v Británii prý prodávaly opravdu pořádné rachejtle. (Na úrazy si nepamatují.) Přičtěte tuto péči o bezpečí a zdraví lidí britskému "nanny state", "pečovatelskému" státu. Pan starosta by se měl na britském velvyslanectví ptát, jaké přesně rachejtle jsou v Británii v běžném prodeji. Ale nemluvme o Británii, mluvme o Evropské unii. Většina britských zákonů je totiž v souladu se zákony Evropské unie, které musejí platit všude. - Píše-li pan starosta, že výstražné znamení u nákladních automobilů platí už padesát let, v životě jsem v ČR neviděl nákladní automobil, který by při couvání automaticky vydával opakované zvukové výstražné znamení. V Británii jsem naopak neviděl nákladní automobil či dodávku, která by to nedělala, i když čtenářka z Walesu nás ubezpečuje, že ona ano. (Možná jsou Walesané náchylnější k porušování zákonů.)  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|