čtvrtek 13. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Mediální analýza a ČT:
 • Firma InnoVatio má pro své analýzy sdělovacích prostředků vynikající mezinárodní pověst (Libor Mihalka) Reakce:
 • Prezidentská kancelář je otevřený úřad dávno před zákonem o přístupu k informacím (Ivo Mathé, Ladislav Špaček) Česká televize:
 • Vraťte Ivo Mathého do funkce generálního ředitele ČT! (Asociace českých kameramanů)
 • Varuji před návratem Ivo Mathého do České televize (Jan Čulík) Česká republika:
 • Ústí a Dvořák (skvělé zprávy) (Ivan Hoffman) Česká politika:
 • Iniciativy "Děkujeme, odejděte" a "Impuls 99" jsou prospěšné (Simon Smith) Zotročování technologií:
 • Pár dojmů čtenáře Britských listů (MZ)
 • Ohrožení svobody slova (Jindra Vavruška) Vánoční a novoroční pyrotechnika:
 • V ČR v porovnání s Británii máme dávno republiku a jezdíme vpravo! (Miroslav Hrčka, starosta Rakovníka, Peter Erbák) Comics:
 • Charles Schulz odchází do důchodu (Jan Lipšanský) Televize Nova:
 • Hit století (Petr Jánský) Občanská aktivita:
 • Proč jsem založil sám se sebou občanské sdružení Občanský klub (Oldřich Maděra)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Iniciativy Děkujeme, odejděte a Impuls 99 jsou prospěšné

  Odpověď Václavu Žákovi

  Simon Smith

  (Viz Václav Žák, K článku Simona Smithe: Cross-kulturní analýzy musí být přesnější , jinak mohou zavádět, Britské listy 20.12.99)

  Pokud jde o schopnost Brita porozumět tomu, co se odehrává v České republice, úsudek přenechávám jiným. Otázka platnosti cross-kulturní analýzy je ovšem jiná věc. Přestože souhlasím s panem Žákem do té míry, že bych taky vyzval k opatrnosti a pozornosti vůči národním a dalším specifikům, nicméně se mi zdá, že v případě diskuse kolem Impulsu 99 a výzvy Děkujeme, odejděte! je zdání české exkluzivnosti přehnané.

  Chybí jednak připravenost se podívat ven, jestli náhodou něco podobného už nebylo, jednak vědomí řady studií , nebo spíš celého sociologicko-politologického oboru.

  Navíc nejeden teoretik (Touraine, Keane) vyvíjel své pojetí "nových sociálních hnutí" nebo občanské společnosti částečně na základě poznatků z tehdejších komunistických států, anebo dokonce (Castells) z ještě odlišnějších zemí třetího světa. Většinou usilují právě o cross-kulturní anebo univerzální platnost.

  Můžete polemizovat o tom, do jaké míry se jim to povedlo, ale nedá se říct, že jsou to teorie cizí jako takové.

  Při pokusu umístit českou zkušenost do širšího kontextu jsem přitom neargumentoval, že jsou věci totožné. Mimo jiné jsem chtěl dokládat zvláštnost výzvy Děkujeme, odejděte!, jíž přičítám zvláštnosti české historické zkušenosti s demokracií a totalitou.

  Právě proto u ní může dojí t ke "směšování rolí", nebo může vytvořit "ideální podhoubí pro demagoga". V tom snad souhlasíme. Jenom nemyslím, že tu je historická nutnost, ale pouze rizika: aktivizace občanské společnosti může, ale taky vůbec nemusí vyústit v demagogii. Upozorňuje na to ostatně slovenská sociologická studie o občanství provedená v letech 1991-1993.

  Za předpokladu, že je srovnání se Slovenskem panu Žákovi přijatelnější , stručně shrnuji některé její výsledky.

  Identifikovala typy občanů na základě různého občanského potenciálu, přičemž převažovaly nedostatky - v neochotě se aktivizovat, v nevědomí toho, co je demokracie a právní stát, v stálé přednosti státnímu paternalismu nad občanskou svépomocí anebo ve sklonu k nereflektované (a proto zneužitelné ) mobilizaci. Závěr však nesouzní s Žákovem doporučením, že prozatím "Česká [případně Slovenská] republika potřebuje mnohem víc než občanské iniciativy upevnění politických struktur". Zní následovně:

  "Podistým platí , že občania sú takí , aký je štát, a v tomto zmysle si z prednovembrovej reality odnášame plné batožiny pasív a necností. No rovnako platí aj to, že štát je taký, akí sú občania. V tomto zmysle sa ako občania nemožeme zbaviť zodpovednosti za kultivovanie vlastného štátu. Od nás závisí , či to bude skutočne občanokratický štát alebo nejaký invalidný deviant." (R. Roško, Smer moderné občianstvo, Bratislava, Sociologický ústav SAV, 1995, str.102)

  Důkazem pravdy těch slov je úspěch Občianskej kampaně OK 98 jako jedné z rozhodujících sil s vysokou účastí slovenských občanů a zvlášť mládeže ve volbách na podzim 1998. Kampaň se držela principiálně nadstranicky, přičemž měla jasný opoziční podtext. Vznikající občanská sdružení však zvládla složitou spolupráci s opozičními stranami, aniž by podlehla demagogii. Právě vměšováním se do politiky nesporně přispěla k demokratizaci slovenské společnosti. Z dnešního pohledu může vypadat jako chyba spíš, že se po volbách rychle stáhla.

  Impuls 99 nás může zklamat - uvidíme. Rozhodně to nebylo dobré znamení, když stáhl svůj podpis Richard Falbr - třeba to dalo za pravdu Žákovi, že je to iniciativa proti-levicová. Jenže Falbr zdůvodnil své rozhodnutí kritikou, že Impuls je málo aktivní: na rozdíl od Žáka by chtěl vidět ještě víc občanského zasahování do politiky. Proč? Protože chce ží t v evropském kulturní m prostoru ("V západních zemích existuje něco, čemu se říká sociální hnutí. To mně u nás velice schází." (Právo, 29/7/99)) a protože myslí , že Češi na to mají. Nejvíc však jeho zkušenosti v odborovém hnutí ho přesvědčovaly o naléhavosti překonávat vlastní minulost: "Stejně jako si mnoho občanů za těch čtyřicet let komunismu odvyklo chovat se jako občané, odvykli si i odboráři chovat se jako odboráři. Místo aby sami uvažovali, co je třeba dělat, ptají se, co pro ně udělá vedení. Jenže bez aktivní členské základny toho moc nezmůže." (Právo, 20/6/98). Jestliže česká společnost opravdu potřebuje nejvíc dobu klidu na upevnění politických struktur, kdy se potom Češi začnou učit té nikde neustanovené, pořád jenom vyhledávané a obnovované roli jménem občanství?

  Znovuzaložení demokracie po roce 1989 v Československu prošlo dvěma fázemi: po vzniku občanského hnutí s hlavním cílem rozbít starý systém rychle následovala částečně cílevědomá, částečně přirozená demobilizace. Klíčový moment byla transformace OF z hnutí ve stranu, kdy přestalo působit jako kanál pro veřejné angažování. Už na olomoucké schůzce OF v prosinci 1990 Václav Klaus formuloval tezi, že občanská aktivita je ve své podstatě destruktivní , proto vhodná pouze v prvních "revolučních" měsicích, potom nežádoucí. Každému je přitom jasné , že po zbourání muselo následovat přestavení.

  Protinázor pouze konstatuje, že role občanů v tom nemusí být rolí dodatečného inspektora práce. Když jsem mluvil o netrpělivosti jako o  ctnosti, šlo mi o pomyslnou třetí fázi, kdy by se občan vrátil do středu dění .

  Simon Smith  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|