středa 9. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Haider, EU a svět:
 • Rasisti a západoevropští pokrytci (Guardian) Pražský mediální seminář:
 • Panoptikum neinformovaných či účelových názorů (Milan Šmíd) Dovětek k semináři o médiích:
 • Utopie svobodného trhu (Milan Šmíd) Česká televize a "Naskočíme?" Odpověď Tomáši Škrdlantovi:
 • Práce za státní peníze omezuje nezávislost (Jaroslav Plesl) Zpravodajství v době internetu:
 • Bude-li o tom rozhodovat internet, budeme mít méně zpravodajství než nyní (Sunday Times) Česká politika:
 • Změny ve vládě (Ivan Hoffman) Kosovo:
 • Tříštivé bomby, NATO a Human Rights Watch (Dalibor Žůrek, BBC)
 • Kosovo: Kdo sám jsi bez viny... (Jan Hurych)
 • Jednostranná prezentace války na Balkáně (Julius Sigut) Rasismus:
 • O údajném rasismu v ČR (Burjan) Polemika:
 • Květinářství aneb Návrat ke Kytkovi (Václav Pinkava, JČ)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Utopie svobodného trhu

  (Dovětek k semináři o médiích)

  Milan Šmíd

  Hned po závěru semináře o nezávislosti médií jsem vyhledal mladého sympatického muže Kryzánka, jenž zahájil diskusi, kterou jsem výše popisoval. Chtěl jsem vědět, co ho vede k názoru, že antimonopolní zákony jsou zlem. Setkal jsem se s člověkem jasných a přehledných idejí, které do sebe krásně zapadaly.

  Dotázal jsem se, zda dotyčný ví něco o Shermanově antitrustovém zákoně, který v USA platí už od roku 1890, zdali je zlem, a pokud je antimonopolní zákon zlem, proč teď probíhá proces s Microsoftem. Bylo mi odpovězeno, že Microsfot není monopol. Proč? Protože prý nevznikl násilím, tj. zásahem státu, ale svobodnou soutěží získal převahu nad svými konkurenty a tudíž mu jeho místo náleží. A navíc je tu více firem v oboru a všechny měly a mají stejnou šanci jako Microsoft. Opáčil jsem: ale i když Microsoft nemá možná absolutní monopol, pokoušel se zneužít svého dominantního postavení na trhu a bránit ostatním ve vstupu na tento trh, proto jsou tady ty antimonopolní zákony, aby skutečně trh fungoval. Víte vy vlastně, co je to trh?

  Dostalo se mi stručné odpovědi: směna zboží. A já se přiznám, že jsem to vzdal. Mladíkovi jsem doporučil několik internetových míst, například www.fcc.gov, kde by se mohl přesvědčit, že ono contradictio in adiecto, ono regulované svobodné podnikání existuje i v Mecce svobodného trhu v USA. Možná by se divil, co si tam takový regulátor vůči držiteli licence v USA dovoluje, když mu například poroučí, aby v daných termínech zavedl paralelní terestrické digitální vysílání, což by naši panelisté zajisté odsoudili jako "hrubý zásah do práva svobodně podnikat", protože to jsou investice navíc, ze kterých ten vysílatel nemá v podstatě žádný profit.

  Ale jak už jsem napsal, diskusi s panem Kryzánkem jsem vzdal. Viděl jsem, že by to bylo na dlouhé povídání, kdy bychom se museli dlouze propracovávat od učebnic k realitám, se kterými se dotyčný ve svém životě zřejmě ještě nesetkal, a tudíž o nich nemá ani potuchy.

  A také jsem pochopil, že podobně jako před padesáti lety mnozí mladí lidé jeho věku v naší zemi věřili utopii komunistické, dnes on i jemu podobní věří v utopii svobodného trhu.

  The Free-Market Utopia jsem si nevymyslel. Je to jedna z utopií, které ve svém eseji, úvaze na začátku millenia, popisuje známý vědec-fyzik Steven Weinberg v lednovém vydání amerického časopisu The Atlantic Monthly na t éto adrese.

  Weinberg svoji úvahu uvádí citátem z Čechovových Tří sester, které vznikly vlastně přesně na počátku předchozího století, a kde plukovník Veršinin říká (parafrázují z angličtiny): "Za sto, dvě stě, možná za tisíc let budou lidé žít jinak, šťastněji. My to sice už nezažijeme, ale to je důvod, proč tady jsme, proč pracujeme. A proč také trpíme. My tu budoucnost tvoříme. To je smysl naší existence. Jediné štěstí, které můžeme poznat, je pracovat pro takový cíl."

  A poté se Weinberg ohlíží za tím, jaké to století bylo a s čím do nového tisíciletí vstupujeme my. Definuje zde pět utopií, které si lidstvo před sebe staví jako vizi lepší budoucnosti. Je to utopie volného trhu, dále pak utopie osvícenecká, náboženská, "zelená" (tady SW cituje Václava Havla) a utopie technologická.

  Podle Weinberga utopie volného trhu vychází z následujících tezí: "Státní překážky kladené svobodnému podnikání zmizí. Vlády ztrácejí většinu svých funkcí a slouží už jenom k tomu, aby trestaly zločiny, vynucovaly plnění smluv a zajišťovaly národní obranu. Osvobozen od těchto umělých překážek svět se stane industrializovaným a prosperujícím."

  Weinberg připomíná výhody i nevýhody této utopie. Výhodou je, že není závislá na nějaké předpokládané změně lidské povahy k lepšímu. Počítá s lidmi takovými, jací jsou. Vychází se tady ze zdůvodněného předpokladu, že svobodné trhy umožňují maximální zvyšování toho, co si zvolíme. Ale ať už je to cokoli - produktivita, hrubý národní produkt, efektivita výroby a služeb - stejně nakonec musíme rozhodovat o tom, co vlastně chceme, aby se maximalizovalo.

  Weinberg se pak zamýšlí nad tím, že dvě věci prostřednictvím svobodného trhu maximalizovat nelze. Jednak je to rovnost. Ano, nerovnost je přirozená, každý jsme trochu jiný. Svobodný trh dokonce předpokládá nerovnost jako systémovou podmínku. Problém ovšem je, že tato nerovnost nezůstává pouhou ekonomickou funkcí pomáhající regulovat výrobu a efektivní využívání zdrojů. A tak vzniká jedna slepá ulička této utopie, kterou ovšem většinou neregistrují ti, kteří vyrůstali v dobrých podmínkách a frustrující dopady nerovnosti nepociťují.

  (Tady si Weinberg všímá i situace u nás, když konstatuje, jak se v bývalých komunistických státech egalitarismus, který společnost zavedl k rovnosti v chudobě, zdiskreditoval, a tudíž jakékoli volání po nějakém rovnoměrnějším rozdělování bohatství se tady napadá jako snaha vracet se k rovnostářským tendencím třídního boje.)

  Druhým nedostatkem této utopie je podle Weinberga neschopnost volného trhu maximalizovat civilizaci, tj. kulturu v tom nejširším slova smyslu. Do této civilizace patří i výdaje na vědu a výzkum a to i na takový, jehož výsledky nemohou přinášet zisk, nicméně pokrok si bez něj nelze představit.

  Představa, že svobodný trh automaticky vyřeší veškeré civilizační problémy, je tudíž stejnou iluzí jako představa, že odumírání vlády a státu osvobodí jedince od utlačování kolektivní mocí. Weinberg doslova říká: "Pro mnohé Američany dnes nebezpečí tyranie nehrozí od vlády, ale od zaměstnavatelů, od pojišťoven, od organizací zajišťujících lékařskou péči, tam dokonce potřebujeme, aby nás vláda a stát chránily. Představa, že dělník má svobodu uniknout utlačovatelskému zaměstnavateli tím, že ho opustí a najde si jiné zaměstnání, je iluzorní..."

  Ale přesvědčujte o tom zastánce liberální teorie v postkomunistické zemi, aby se své utopie - zvláště je-li mladý, zdravý, silný a inteligentní - vzdal.

  Já mu ji tedy neberu, jenom bych si přál, aby od učebnicových pouček někdy sestoupil k praxi. Co je platné, když učebnicová poučka praví: "Soukromá firma, chce-li si udržet svůj podíl na trhu, musí zvyšovat uspokojení zákazníků" (LN 4.11.1995, V.Klaus: Znovu o takzvané průmyslové politice), když každý z praxe kolem nás ví a vidí, že chce-li se někdo udržet na trhu, tak k tomu používá všech možných i nemožných prostředků, z nichž zlepšování služeb přichází na řadu až tehdy, když všechny ostatní metody selžou. Pražští taxíkáři a jejich "volný trh" budiž příkladem.

  Takže contradictio in adiecto "regulovaný svobodný trh" z hlediska sémantické logiky sice neobstojí, ale v praxi je to běžná věc, bez níž se bohužel neobejdeme. Co s takovým trhem, který nectí žádná pravidla? Vždyť i ten trhovec na Havelském náměstí, aby mohl otevřít stánek, musí přijmout nějaká pravidla. Je to omezování jeho podnikatelské svobody? A co když to není stánek na vyhrazeném tržišti na Havelském náměstí, ale vyhrazená přenosová cesta v části kmitočtového spektra, vhodného k rozhlasovému nebo televiznímu vysílání.

  Vždyť svobodný trh ve vysílání je velice speciálním trhem. Jeho tržiště je vymezené fyzikálními zákony (alespoň na terestrických frekvencích), tudíž není sem neomezný přístup a navíc zákazník nemůže bezprostředně ovlivňovat sortiment. Ten mu totiž ordinují spíše reklamní agentury se zájmem o většinového diváka, jejichž přání se z existenčních důvodů vysílatelé podřizují...atd. atd. Možná, že jsem tu diskusi s panem Kryzánkem asi přece jen neměl vzdávat.

  Milan Šmíd  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|