středa 9. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Haider, EU a svět:
 • Rasisti a západoevropští pokrytci (Guardian) Pražský mediální seminář:
 • Panoptikum neinformovaných či účelových názorů (Milan Šmíd) Dovětek k semináři o médiích:
 • Utopie svobodného trhu (Milan Šmíd) Česká televize a "Naskočíme?" Odpověď Tomáši Škrdlantovi:
 • Práce za státní peníze omezuje nezávislost (Jaroslav Plesl) Zpravodajství v době internetu:
 • Bude-li o tom rozhodovat internet, budeme mít méně zpravodajství než nyní (Sunday Times) Česká politika:
 • Změny ve vládě (Ivan Hoffman) Kosovo:
 • Tříštivé bomby, NATO a Human Rights Watch (Dalibor Žůrek, BBC)
 • Kosovo: Kdo sám jsi bez viny... (Jan Hurych)
 • Jednostranná prezentace války na Balkáně (Julius Sigut) Rasismus:
 • O údajném rasismu v ČR (Burjan) Polemika:
 • Květinářství aneb Návrat ke Kytkovi (Václav Pinkava, JČ)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • O údajném rasismu v ČR

  Burjan

  Přesto, že mám málo času, musel jsem reagovat na příspěvek "Juliany". Zasílám osobní názor na problém rasismu. Nezlehčuji jej, ale myslím si, že by nikdo neměl urážet celý národ, který nemá rasistické kořeny.


  Dvakrát měř a jednou řež!

  Kritická reakce na článek Juliany

  Vážení dopisovatelé a čtenáři BL, chtěl bych všem popřát "Dvakrát měř a jednou řež" při psaní svých příspěvků. Myslím, že člověk je obdařen myšlením a neměl by vyvolávat emoce mezi etniky, ať už jej k tomu vede cokoliv. Měl by hledat cesty jak dojít porozumění a ne tak jako "Juliana" srovnávat německý rasismus s nedořešeným problémem Češi versus Romové a nazývat jej rasismem. To je srovnání, které nemůže rozumně uvažující člověk vů bec vyslovit, navíc pak vyjádřit psaným slovem.

  Úvaha

  V různých ujednáních (zákonech a chartách) , ale také již v bibli je psáno, že jsme si všichni ( ) rovni, bohužel někdo je vždy rovnější. Lidem schází tolerance a úsudek, že vlastně nikdo nemůže žít na  úkor toho druhého.

  Lidé se navzájem liší hlavně tím, že uznávají odlišné hodnoty, podle kterých pak také žijí. Toto je podle mě i jádrem nesvárů mezi národy, které jsou zastoupeny Čechy a národem, který se nazval Romové. V podstatě se nejedná o rasismus, i když někteří jedinci na obou stranách to tak cítí.

  Udělejme zde malou odbočku - v České republice žije i mnoho jiných národů, kteří se snaží do naší společnosti zařadit, žít podle platných zákonů, ale nedovolávají se výhod tak, jak to jsou zvyklí dělat v převážné míře Rómové. Mám na mysli Vietnamce. Tito tady nejsou tak dlouho a přece více respektují způsob života, který je vlastní naší kultuře, i když mám řadu připomínek k jejich činnosti, bohužel jim to umožňují mezery v našich zákonech.

  Slovo do diskuse

  Myslím si, že problémy s Rómy nemáme jenom my, ale i jiné státy kolem nás. Proč jsou kolem nás takoví pokrytci. Proč se nejedná na mezistátní úrovnii? Mohl by někdo jiný než Petr Uhl, který ještě není zaslepen svou jedinečností, vážně se zajímat například tím, že společně umožníme Romům jejich samostatné hospodaření na uceleném území, s jejich vládou a jejich představiteli, podle jejich zvyků a zákonů. Peněz a zlata mají dost, navíc společně z jinými národy bychom jim mohli udělat i dobrou cenu, aby si mohli potřebné území na naší planetě koupit a tam svobodně hospodařit, podle svých představ. Rozvíjet své zvyky, jazyk apod.

  Když budou chtít cestovat k nám, pak jim to umožníme, jenom ale budou povinni dodržovat naše zákony a my na oplátku zase u nich budeme žít podle jejich zákonů. Myslím si, že tomu by se říkalo demokracie. Každý má právo na sebeurčení. Příklad z historie - Židovský stát - Izrael. Nebo, že by to taky nefungovalo a nebylo to pravé? Komu by to vyhovovalo a komu ne? Podle mého cítění to není separace - to je právo na sebeurčení! (Tak to cítím a tak bych to chtěl já.) Kdo mi na to uspokojivě odpoví?

  Nový stát si mohou Rómové nazvat podle svých představ, nikdo jim nebude nic určovat. Pouze při pobytu u nás, budou muset respektovat naše zákony, při nedodržování zákonů budou vyhoštěni za naše hranice. Platí na celém světě bez výjimky, že kdo nectí zákony dané společnosti je postaven mimo zákon .

  Proč se všechny státy, kde nyní Romové emigrují, brání jejich přijetí a zcela pokrytecky kritizují naši zem? Asi mají své zkušenosti, stejné jako my, navenek to nepřiznají a brání se jak umí!

  Slovo na závěr

  Nazývejme všechno kolem nás pravdivě a zaujímejme věcná stanoviska ke všem problémům a hlavně je řešme bez zavření vrátek k dalšímu jednání. Je velmi těžké začít jednat tam kde už řinčí zbraně. Tam už je dobrá rada velmi drahá.

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|