středa 16. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Česká televize:
 • Jak je propojená sportovní redakce ČT se sponzorskými aktivitami některých zájmových skupin (Jan Čulík) Británie: Osvobozují internet:
 • Telefonní připojení bez měření impulsů by podpořilo užívání internetu (Guardian) Objevná novinářská práce a americké soudnictví:
 • Studenti žurnalistiky zachraňují lidí před popravou a vyvolávají debatu o trestu smrti K článku Jana Čulíka "Pomluvy v Českém rozhlase":
 • Profesore! (J.B. Akláb)
 • Čert kálí na větší hromadu - pravicový bolševismus v českých médiích (Štepán Kotrba) Proti ekologům:
 • Provokativní poznámky k Tise, Černobylu apod. (Miloš Rybář) Ekologie:
 • Strom Života (Nadace Partnerství)
 • Investor trvá na své trase dálnice D8 přes České středohoří (Děti Země) K diskusi Motl - Cihelková, věda a náboženství:
 • Nejsem přítelem osobně zaťatých příspěvků (Lubomír Fendrych)
 • Blázen kolega Motl (Petr Novotný)
 • Na začátku byla otázka (Jiří Málek)
 • Falešný křišťál dědy Pinkavy a Occamova břitva (Luboš Motl) Sport:
 • Hašek (Ivan Hoffman)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Strom Života

  Nadace Partnerství / Environmental Partnership for Central Europe

  Panská 7/9, 602 00 Brno, Czech Republic; tel: +420-5-4221 8350; fax: +420-5-4222 1744
  Krátká 26, 110 00 Praha 10, Czech Republic; tel/fax: +420-2-78 16 727; pship@ecn.cz
  http://www.ecn.cz/epce/

  Nadace Partnerství si dovoluje představit nový grantový program s názvem

  STROM ŽIVOTA

  Program vychází z přesvědčení o nenahraditelném významu, který mají stromy pro uchování stabilního klimatu planety i životního prostředí v našich městech. Dramatický úbytek lesních porostů v různých částech světa i neutěšený stav našich domácích lesů, jak jej můžeme vidět v Krkonoších, Jizerských či Krušných horách, je výzvou k jejich ochraně a zvýšené péči i pozornosti, kterou bychom měli stromům věnovat.

  Stromy jsou užitečné v mnoha směrech:

 • odebírají ze vzduchu CO2 a produkují kyslík; průměrný strom spotřebuje za svůj život 24 miliónů m3 CO2, které způsobuje globální oteplování atmosféry. Stoletý buk vydá za jednu hodinu tolik kyslíku, že by stačil k dýchání třem lidem na celý rok.

 • jsou důležitými regulátory teploty a klimatu; jeden hektar lesa odpaří za hodinu až 350 litrů vody, čímž se v létě ochlazuje teplota i o několik stupňů zachycují prach a mikroorganismy; hektar smrkového lesa dokáže vázat až 32 tun popílku, bukový les dvakrát tolik

 • svými kořeny zpevňují půdu a brání tak erozi

 • snižují hluk

 • a mají mnohé další užitečné vlastnosti...

  Smyslem programu "Strom života" je finanční podpora projektů neziskových organizací a místních aktivit, které budou zaměřeny na výsadbu, pěstování či ochranu stromů na celém území České republiky, ať již v horských oblastech, v krajině či ve městech. Prostředky na podporu těchto projektů budou shromažďovány na samostatném účtu v rámci veřejné sbírky, kterou Nadace Partnerství vyhlašuje pod názvem

  "Adoptujte strom!"

  Ten, kdo věnuje na konto alespoň 200,- Kč, symbolicky "adoptuje" jeden strom, neboť právě tato částka pokrývá náklady na vypěstování sazenice a následnou péči o strom do věku, kdy již bude samostatný. Každý podporovatel obdrží orginální certifikát o adopci stromu.

  Peníze je možné posílat na konto "Strom života", č. 152343168/5100, v.s. 993 u IPB a.s., 60200 Brno, Malinovského nám. 4


  Nadace Partnerství je součástí konsorcia čtyř národních nadací v České republice, Polsku, Maďarsku a na Slovensku, jehož posláním je stimulovat aktivní účast občanů na zlepšování životního prostředí ve středoevropském regionu. Nadace Partnerství je v současné době největším soukromým zdrojem finanční podpory ekologických projektů obcí a nevládních neziskových organizací v České republice. Od svého vzniku v roce 1991 rozdělila přes 50 miliónů korun na více než 600 projektů.

  Kontakt: RNDr.Miroslav Kundrata, Mgr. Tomáš Růžička, tel.: 05-42218350 • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|