čtvrtek 17. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Výzva k diskusi:
 • Mladí lidé v České republice: Kde máme bydlet? (Vladislav Kruťák) Jak je tomu v českých dětských domovech?
 • Skandál v Británii: Systematické zneužívání dětí v dětských domovech v severním Walesu Evropská politika:
 • Rakousko, KDU-ČSL, izolace a solidarita (Ivan Hoffman) Česká politika:
 • Havel v Evropském parlamentě (Ivan Hoffman) Sdělovací prostředky a řeka Tisza:
 • Novináři všech zemí, ztraťte se (Ludvík Vavřina) Zápisky z Británie:
 • Poslední týden ve Skotsku (Rudolf Merkner) Věda, Motl, Bůh a Cihelková:
 • Věda není neomylná: Diskuse o Bohu se zvrhla ve frašku (Jiří Drašnar)
 • Racionalisté a tvůrčí myslitelé (V. Novák)
 • Privatizační a právní vakuum je horší (Karel)
 • K polemice Cihelková - Motl (Bob Štěpánek)
 • Ještě k panu Novotnému (Miloš Zahradník)
 • Na čem stojí matematika (Josef Bukač)
 • Pan Štemberk na prahu 21. století (Luboš Motl) Ekologie:
 • Obnovitelné zdroje energie - spolupráce a integrace  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Racionalisté a tvůrčí myslitelé

  V. Novák

  Jak vidno, rozdělili jsme se na tupé racionalisty a ty "skutečně tvůrčí, s fantazií a schopnosti nedůvěřovat tomu, čeho bylo dosaženo". Chtěl bych se v této souvislosti zeptat Lubomíra Fendrycha, co říká následující větě:

  "Věrné naše milování" z Prodanky je gregoriánský, rokový, dodekafonický chorál, který složili Luis Armstrong spolu s Mozartem pro Lucii Bílou.

  Je to dostatečně nesmyslné, nemožné, muzikologicky nevědecké, hovadné? Je to tak strašné, že Vás okamžitě napadne, že ten Novák musí být vůl, který žvaní o něčem, čemu nejen nerozumí, ale nemá o tom ani šajn? A když mě opravíte, co řeknete na mou odpověď, že přece mám nárok na vlastní názor a koneckonců Vaše tvrzení, že byl nějaký Smetana a Armstrong se s Mozartem nikdy nesetkal, je založeno pouze na víře?

  Buďte ujištěn, pane Fendrychu, že Vaše zděšení je jen stínem hrůzy, kterou ve mně vzbudil elaborát sl. Cihelkové. Je asi nemožné Vám dokázat, že oprávněné hrůzy. Tak mi nezbývá, než Vám to předložit k věření.

  Existují vědy exaktní, které pracují s exaktními "tvrdými" a ověřitelnými daty, hypotézami a teoriemi (třeba fyzika, astronomie nebo chemie) a vědy, které snad jsou také vědami, ale více se blíží umění (historie, muzikologie a spousta dalších).

  Existuje určitě spousta možností, jak interpretovat "Devátou", jak vykládat Máchův Máj nebo Joyceova Odyssea. Existuje také nekonečně způsobů, jak vypočítat 2+3. Na rozdíl od výkladu Máje však jen jeden z nich je správný. Takže 2+3 je 5, a ne 7, 1024 nebo kostra z tuňáka.

  Rovněž derivaci funkce, nosnost pilíře nebo potřebnou dávku léku můžete spočítat libovolně. Pokud to ale spočítáte špatně, no, pořád se nemusí dít nic víc, než že Vás vyhodí od zkoušky. Když ovšem šlo o zkoušku. Pokud ta postmoderní konstrukce někomu nespadne na hlavu nebo neotrávíte dítě dávkou, jež by byla i pro metrákového chlapa koňská.

  Psal jsem tady o jazyku matematiky jako jediném vhodném pro popis objektů a jevů, které reálně existují, ale existují zcela mimo naši běžnou zkušenost a jsou tedy běžným jazykem nezachytitelné a nepopsatelné a pro n8s nepředstavitelné. Možná je to složité a možná bude vyhovovat spíše analogie.

  Představte si, že nejde o matematiku, ale nějaký exotický jazyk, třeba čínštinu. Takový S. Hawking, geniální fyzik, by v tomto přirovnání byl rodilý mluvčí s výborným klasickým vzděláním. Člověk, který v daném jazyce přímo myslí.
  Obyčejný fyzik, který v oboru pracuje, bude člověk, který čínštinu dobře či hůře ovládá, a tedy Hawkingovi snadno či méně snadno rozumí.
  Bývalý fyzik (třeba já), pak někdo, kdo se kdysi čínsky učil a s pomocí slovníku a za značného úsilí dokáže něco přelouskat.
  Poučený laik (sl. D.C.) nezná ani základy jazyka, neví jak se konstruují znaky, ale přečetl si Zpěvy staré Číny v překladu Bohumila Mathesia, a na základě této "hluboké" znalosti vytváří dalekosáhlé závěry o vývoji čínské, japonské a korejské kultury v minulosti, současnosti i budoucnosti.

  Konec legrace. Moderní svět (včetně postmoderních žvanilů) by neexistoval bez závěrů tvrdých věd. To, že si můžeme mailovat, mobilně telefonovat, psát na počítači texty (doplň dle libosti) souvisí velmi úzce se správnou (tedy tupě racionální až racionalistickou) interpretací kvantové mechaniky. Jdete-li na výlet podle GPS, využíváte nejen kvantovku, ale také praktické důsledky teorie relativity. Výroba eletřiny v jaderných elektrárnách stojí a padá s vědeckou interpretací jaderných sil... Že by zde byl důvod iracionální nenávisti zelených k Temelínu?

  Na závěr ještě jednu osobní poznámku. Panu Motlovi je hej! Postmodernističtí blábolilové se obvykle deklarují jako levičáci (jakým právem?) a to pro něj může být dalším důkazem nesmyslnosti levicové orientace. Ale co já?  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|