čtvrtek 17. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Výzva k diskusi:
 • Mladí lidé v České republice: Kde máme bydlet? (Vladislav Kruťák) Jak je tomu v českých dětských domovech?
 • Skandál v Británii: Systematické zneužívání dětí v dětských domovech v severním Walesu Evropská politika:
 • Rakousko, KDU-ČSL, izolace a solidarita (Ivan Hoffman) Česká politika:
 • Havel v Evropském parlamentě (Ivan Hoffman) Sdělovací prostředky a řeka Tisza:
 • Novináři všech zemí, ztraťte se (Ludvík Vavřina) Zápisky z Británie:
 • Poslední týden ve Skotsku (Rudolf Merkner) Věda, Motl, Bůh a Cihelková:
 • Věda není neomylná: Diskuse o Bohu se zvrhla ve frašku (Jiří Drašnar)
 • Racionalisté a tvůrčí myslitelé (V. Novák)
 • Privatizační a právní vakuum je horší (Karel)
 • K polemice Cihelková - Motl (Bob Štěpánek)
 • Ještě k panu Novotnému (Miloš Zahradník)
 • Na čem stojí matematika (Josef Bukač)
 • Pan Štemberk na prahu 21. století (Luboš Motl) Ekologie:
 • Obnovitelné zdroje energie - spolupráce a integrace  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Na čem stoji matematika

  Josef Bukač

  Pan Novák ve svém článku Moderni fyzika stojí na matematice říká, jak by to mělo být. Tím, že stojí něco na matematice by mělo znamenat, že je to nějak objektivní. Většině lidí se vnucuje názor, že matematika by měla být objektivní.

  Nebudu se zabývat tím, jak osobní zájmy ovlivňují vývoj matematiky, ale ukáži, jak ideologie může být vložena také do té matematiky.

  Vojtěch Jarník napsal, kromě mnoha jiných publikací, také čtyřdílnou učebnici diferenciálního a integrálního počtu. Podívejme se do jedné z těchto knih s názvem Integrální počet (I), Academia, Praha 1984. V tomto vydání na straně 144 dole je doslova toto: "Ježto mocninu máme definovanou dosud jen pro celá b, můžeme ji pro necelá b definovat jak chceme." Pod čarou je vysvětlující poznámka: "Prosím čtenáře, aby nepojímal tato slova ve smyslu libovůle, nýbrž spíše ve smyslu známého Engelsova výroku o svobodě jakožto poznané nutnosti."

  Tato učebnice integrálního počtu byla uznávána jako jedna z nejlepších českých učebnic, je možné se na to zeptat kteréhokoliv českého matematika. Student matematiky nejen prošel povinnými semestry indoktrinace, ale ani v samotné matematice mu nedali pokoj.

  Josef Bukač  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|