pondělí 28. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Česká média pod vlivem soukromých zájmů a PR agentur?
 • Slyším trávu růst? Na okraj diskuse o druhém programu ČT (Milan Šmíd)
 • Jak média přicházejí o nevinnost (Milan Šmíd)
 • "Cestovatelská" skrytá reklama v sobotním Právu (Štěpán Kotrba)
 • ČT: Válka policistů, postižená husa a jak to vlastně je... (Štěpán Kotrba)
 • Na Cibulce byly stromy pokáceny a PR agentura činila nátlak na novináře, aby o tom nepsali (Děti Země) Demokracie:
 • Dobrý odborník se pozná podle toho, že obhájí svůj názor i proti laikovi (Daniel Tomek)
 • Nechme fyziku fyzikům, zdravotnictví lékařům, banky bankovním úředníkům a politiku politikům (Juliana) Česká politika:
 • Odpověď Zbyňkovi Pešťákovi: Není pojem jako dojem aneb proč je dobré učiti se logiku (Jiří David) Smějí vlády financovat pořady ve veřejnoprávních sdělovacích prostředcích? (A co to udělá s jejich věrohodností?)
 • Právo vědět (bez uvozovek!) nebo povinnost řešit? (Miloš Štěpánek) Oznámení:
 • Biomasa v Peklově
 • Vychází 117. titul nakladatelství Audiostory: kniha Františka Kožíka "Za trochu lásky"
 • Výzva: Protestujme proti tiskovému zákonu (Společnost pro občanskou veřejnou aktivitu)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Právo vědět (bez uvozovek!) nebo povinnost řešit?

  Miloš Štěpánek

  Než jsem začal sepisovat tyto poznámky k textu Tomáše Škrdlanta "Právo vědět" a Ministerstvo zahraničí a brysknímu dovětku Jana Čulíka k němu uveřejněným v Britských listech ze 4. února 2000, prolistoval jsem si honem oddíl Sdělovací prostředky na stránkách 159-190 v knížce "Šjak Češi myslí", (pro mne zbrusu nové, i když jinak "loňské"), abych byl prostě in, neboli česky "ve vobraze". A shledal jsem, že polemika souzní s mými názory, jejichž formulace ve mně dávno zrají.

  Shrnul jsem je v delším úvodu (převážně o mediální kritice) k okrajovým poznámkám v jiné debatě (Metodika a pravidla diskuse - na adrese publica.cz). Odtud cituji: Polemika se v Česku nevede lehce, protože na různých rovinách je otevřena přemíra otázek, výrazivo je postmoderně zrelativizováno, o hodnotových měřítcích ani nemluvě. Za těchto okolností potřebná obsáhlost popisu předmětu sporu, cizích i vlastních východisek je na úkor prostoru pro objasnění podstaty. Na tomto neutěšeném stavu nemají vinu zdaleka jen politici, ale nezanedbatelný podíl patří i médiím. Ta mají tendenci jakoukoliv kritiku se strany politiků považovat za útok na svobodu tisku, slova či na svobodu vůbec. A svobodu slova si vykládat jako svobodu žvanění a svobodu tisku jako svobodu svého posledního slova.

  Beru za slovo redakci Britských listů a Tomáše Škrdlanta z výzvy v závěru jeho textu, "že tato kauza by měla být impulsem k široké diskusi". Taková výměna názorů se ovšem nemůže omezit jen na dvě jím navržené otázky.

  T. Škrdlant označil obě otázky za zásadní. Tak bych určitě necharakterizoval jeho otázku první (zda patří ke "komunikační strategii" Ministerstva zahraničních věcí snaha cenzurovat Českou televizi), protože ta má spíše povahu rétorickou. Sotva kdo při smyslech by na ni mohl i v obecné rovině odpovědět jinak než záporně. Takže tu není o čem diskutovat, když navíc v jistém stupni konkretizace již byla odpověď předem poskytnuta. Stačí nahlédnout do Koncepce zahraniční politiky České republiky, která je dávno umístěna na Internetové stráncetuším www.mzv.cz a proto bez citace odkazuji na její odstavec "Dialog s občany" (v kapitole A/VII) a oddíl Propagace České republiky a její kultury v zahraničí (v kapitole B/VI).

  Samozřejmě, že dlouhá je cesta od obecných proklamací k chování každého jednotlivého úředníka (nejen na MZV), který vyřizuje ten či onen případ. A proto není v otevírané debatě uspokojivé přejít přímo k navrhované druhé, příliš obecné otázce (jaký má být vztah mezi státem(!) a informačními médii). Znamenalo by to příliš veliký skok od podrobněji nerozebrané "kauzy", vylíčené - při veškeré úctě k panu Škrdlantovi - pouze představitelem jedné ze zúčastněných strany resp. od komentáře J. Čulíka, formulovaného patrně "ze štégrajfu" a ponechávajícího klíčovou (podle mne) otázku otevřenou.

  Hlavní zádrhel je zřejmě skutečně v institucionálním zkratu, jak ho J. Čulik popsal (i když ne zcela bez vad - sporné výrazy uvádím kurzivou a komentuji pod čarou). Cituji: Státní instituce kupuje vládní propagandu pro vysílání ve veřejnoprávní televizi prostřednictvím PR agentury s účastí bývalé zaměstnankyně MZV, která je nyní členkou protivládního politického seskupení. Další část výroku J. Čulíka již není zdaleka tak nesporná a zejména nepoukazuje k žádoucímu možnému a správnému řešení. Je samozřejmě pravda, že problematice EU a vstupu ČR do ní by se ČT měla více věnovat: jen do ní, pracuje prý špatně, hon na ní a snad i na nového ředitele právě probíhá. Zcela vadné je však tvrzení (sporné výrazy opět kursivou s pozdějším komentářem): Vláda si nemůže(b) objednávat a financovat vlastní(c) propagandu (a) ve sdělovacích prostředcích.

  1. O propagandě v nacisticko-bolševickém směru nemůže být ani řeči.
  2. Jako právník se vždy ošívám, když se nepoužije kontextuálně správný výraz "nesmí", a zůstane volnější "nemůže" , což je v národě Švejka neodpustitelné: hodně věcí se nesmí, ale ještě více může.
  3. Samozřejmě budování vládní či ministerské vlastní image (viz kauza Zeman-Zieleniec) nesmí (!) přicházet v úvahu. I pro základní pochopení problému nutno začít debatu od předmětu seriálu, který snad byl přece jen koncipován jako součást přípravy na vstup do EU, včetně povinného referenda.

  Před referendem i jako součást příprav na vstup do EU různé vlády ve všech přistupovavších zemích pořádaly v různém rozsahu a variabilních formách vysvětlovací kampaň s různým úspěchem. Je to úkol i pro Českou republiku a EU o něm nejen nepochybuje, ale i finančně na něj, pokud vím, dokonce přispívá. Připomeňme, že v přípravě ke vstupu do NATO taková vládní kampaň zjevně chyběla a kritika tohoto nedostatku je v análech nesmazatelně zapsána. Závěr tedy nesmí vyznít v (nesmyslný) zákaz vládě pořádat informační kampaně, ale právě naopak v zásadní správné institucionální řešení. Vzorem by tu měla být ostrá mediální kritika nemožného způsobu ne-vyslání našich záchranářů po prvním zemětřesení do Turecka, který vedl k tak odladěnému uspořádání státních orgánů i procedur, že při dalších katastrofách odjížděla pomoc promptně.

  Světem protřelí účastníci diskuse přece přesně vědí o aktivitách americké vládní informační agentury USIS, nebo britské COI, o jejichž významu a zejména oprávněnosti sotva kdo zapochybuje. Již v prvních měsících funkce britského Know-How-Fund se zařazení tohoto tématu posuzovalo, ale pro téměř nulový zájem z čsl. strany odpadlo. Ideologický zápal pro bezhlavou privatizaci všeho možného vrhl podezření i na existence zahraničního vysílání rozhlasu, Orbisu, SEVTu atd. Je až s podivem, že se nyní námět neobjevuje např. v souvislosti ze zákonem o svobodě informací, činnosti Úřadu pro národní informační systém a vůbec.

  Tedy: o legitimitě a legálnosti účasti MZV na informační kampani v rámci předvstupních příprav EU nelze pochybovat (konec konců ministr je současně místopředseda vlády a virilní místopředseda vládního výboru pro přípravu vstupu státu do EU). Při praktické přípravě právního rámce realizace účasti MZV na televisním seriálu Naskočíme? zjevně došlo k nějaké schlamperei. Jinak je těžko představitelné, že při objednávce zadání jakékoliv státní zakázky, včetně zakázky na propagační (nebojím se zde toho slova, proti kterému jsem dříve varoval) zabezpečení takovéto akce by se zadavatel prostě zavázal uvolnit finanční prostředky (z peněz - jak zní unavující klišé - daňových poplatníků) a ve smlouvě si nevyhradil nějaká pravidla přejímky, nevyhradil si právo kontroly kvality apod. Dodavatel přece nemůže sám rozhodovat co vyrobí, v jaké kvalitě, a už vůbec sám nemůže mít rozhodující slovo při hodnocení, zda je plnění dostatečné i kvalitní.

  Z běžného zpravodajství a komentářů ke střetu o "Právo vědět" mne překvapilo, že v médiích převládla stavovská solidarita. Nikoho z investigativních žurnalistů nenapadlo položit činitelům MZV otázku, jak vůbec mohli přislíbit či skutečně uvolnit státní prostředky, aniž měli záruku, že jim nebude dodáno sako místo objednaných kalhot a navíc, že to nebude póvl. Bylo by to jiné kafe, kdyby jakýkoliv program natáčela sama Česká televise, nebo přebírala program soukromou firmou natočený a jí nabídnutý. Sotva lze předpokládat, že by vedení jakékoliv stanice (veřejnoprávní či soukromé) platilo za nabídnuté programy tak říkajíc naneviděnou. A když (opět jakákoliv) stanice o nějaký program neprojeví zájem, tak to přece ještě nezbytně není cenzura.

  To jsou pro mne otázky zásadní. Chci však připojit ještě několik poznámek ke způsobu presentace problému v Britských listech.

  "Kauzu" (jak zní podtitul) nám předkládá jeden z účastníků sporu. Nejprve v roli vyšetřovatele popisuje průběh událostí, v roli svého vlastního advokáta vyvrací námitky proti objektivitě zaměření pořadu a konečně v roli soudce rozhoduje o všem všudy. Ve všech čtyřech funkcích najednou pečetí verdikt, v němž apodikticky vyplývají tři závěry. Že (1) v pořadu není žádná věcná chyba. (2) Sekvence se nevymyká základní koncepci cyklu, což je s obezličkou se slovem základní patrně pravda. Proběhla však zpráva, že ačkoliv je to téma jistě vhodné, původně v seznamu námětů nebylo, což by jistě byla chyba autorů. Totéž se rozvádí v dalším odstavci, který je deklaratorní, co do chování "odsouzeného" úřadu irelevantní. Konečně (4) MZV se sice finančně podílí, ale z toho nemůže vyplývat jeho právo cenzury, nemůže si zaplatit loyalitu veřejnoprávního media (což je jistě pravda), ale současně se nám nepřímo předkládá k věření, že z nějakého reálného důvodu je opravdu nutno bít na poplach a ministerstvo poučovat, že zejména nemůže žádat, aby informace byly selektivní a zamlčovaly její (instituce) vlastní nedostatky.

  I když ponecháme stranou to co je výše řečeno o nepochybných vadách právního rámce této transakce a přijmeme hrdinský tón rytíře svobody tisku, který jistě přesně ví, jak je zcela vyloučené se vyhnout selektivnosti informací atd, i tak vyplývají z této filipiky T,. Škrdlanta dva další problémy:

  • Za ministerstvo jednali jistě omylní Boris Lazar a Libor Boháč (které jsem stejněš jako nikoho z autorů - kromě Moniky Pajerové - v životě neviděl), ale jejich jednání jako by definitivně zdiskreditovalo nejen celé ministerstvo, ale má být impulsem pro zásadní diskusi o vztahu mezi státem a informačními médii. Nic proti zásadní diskusi, ale zkratová argumentace je mírně sebestředně velikášská.
  • A vadí mi sebechvála. Škoda, že alespoň hodnocení náležitosti výběru fakt, jejich presentace a celkového vyznění dílu (nemluvě o širších souvislostech s celkem seriálu) nebylo svěřeno méně zainteresovanému pozorovateli. Pro originální přístup k presentaci mám pochopení. Od nudné nalejvárny se divák co nejdřív odvrátí. Nic proti provokujícím šlehům vůčizaostávání legislativy a tím méně vůči dluhům v jejím (jakož dobrých mravů) uvádění do praxe. Moje smůla je, že jsem právě tento díl v premiéře ani reprise nestačil shlédnout. Ani teoreticky nelze předpokládat, že by si žádné, ale vůbec žádné výtky nevysloužil.

  Mohu doložit, že (dříve než jsem tuto stať v Blistech viděl) odešel 17.2. můj dopis do České televise týmu tohoto seriálu (kopie do tiskového odboru MZV). Psal jsem v něm že i když samozřejmě každá reklama je pro šíření díla v podstatě dobrá, přípravy našeho vstupu do EU jsou i tak dost kontroversní, že si takovýto přínos asi sotva zaslouží - ať to způsobil kdokoliv.Vyslovil jsem v něm politování, že první významnější ohlas v médiích na tento dokumentaristicko-publicistický seriál byl spojen až s diskutovanou polo-aférou. A k programu o průmyslu jsem zaslal řadu připomínek (podle nichž analogicky mám právo soudit, že podobnou spousta kritických připomínek by nalezl přemýšlivý pozorovatel i v pořadu "Právo vědět"). Jádro dopisu uvádím v příloze

  Upřímně se těším, že debata o nadhozených otázkách - kam patří i státní propagace, i mediální kritika, i kritika kritiky, k jaké se hlásí se střídavým úspěchem Katovna - se bude úspěšně rozvíjet. Mezi zajímavým námětem a výsledkem je vzdálenost předaleká. Co snahy a dobrých úmyslů lze tušit za jednotlivými díly brněnské Intolerance, avšak často nedotaženými, s problematickým výsledkem. Jak slibná byla idea Prahy mizerné - a z duše mi dnes (24 2) mluví v Salonu Práva Přemysl Šrut, když lká nad značně zmarněnou příležitostí.

  JUDr. Miloš ŠTĚPÁNEK

  Bělčická 8/2823

  141 00, Praha 4

  tel: 72763468

   

  V Praze dne 24.2.2000

  Příloha (výpis z dopisu 17. 2. České televizi a tiskovému odboru MZV)

  Co v pořadu vytýkám?

  Když už se uváděl rozsah "škatulata hejbejte se" ve vedení Tatry, asi se jako důkaz reálné obtížnosti transformace nemělo vynechat, že si na něm kromě našich (naráželo se, že postkomunistických a tedy přinejmenším nezkušených) manažerů vylámala zuby i jedna (jistě nelevná) garnitura americká.

  Velmi neférově se referovalo o vládních revitalizačních plánech. Oprávněná je kritika za zdlouhavost jejich uplatnění - ale zapomíná se, že do nástupu vlády ČSSD panovaly iluze o tom, jak sám trh zaručí odrážení ode dna. Kdo byl vůbec proti státní podpoře jen těžko může kritizovat, že měla přijít rychleji. Rovněž se zapomíná, že zákon o bankrotu a vyrovnání až do nyní přijímané novely znamenal směřování podniku k záhubě a nikoliv k rozkvětu pod novým vlastníkem. Není ovšem fér, abych kritizoval autory za to, co vše v pouhé půlhodinovce nebylo.

  Připomínky mám přinejmenším v pěti ohledech:

  • neoprávněně se mluvilo o mlhavosti projektu. Tuším, že autorům zcela unikl obtížně čitelný, ale vyčerpávající šestistránkový "dokument" (příloha v Hospodářských novinách 19.4.1999) "Řešení hospodářské situace některých průmyslových podniků přijaté vládou ČR dne 14. 4. 1999". Několik let před tím se omílala potřeba restrukturalizace, ale teprve v tomto dokumentu bylo náročně, ale srozumitelně řečeno, že to není jen další ..izační, duté zaklínadlo, ale o co má právně, organizačně a ekonomicky jít.
  • naznačovalo se, že snad záměry vlády a statut revitalizačních institucí jsou napadány Evropskou komisí, ačkoliv s ní byly konsultovány. Kritika v letní hodnotící zprávě - citovaná v pořadu - se týká mírně něčeho jiného.
  • ani zmínka o tom, že správcem akce je dlouho vybíraná renomovaná firma Lazard. Škoda, že nebyl dotazován někdo od nich.
  • v letmé poznámce o tom, že vlády vyspělých zemí (bez transformačních potíží a bez zpackané privatizace) dělají zákroky na pomoc svých gigantů by se hodila zmínka o Crysleru v USA, Renaultu ve Francii-Belgii, a velké stavební firmy (tuším Bertelsman) v SRN dokonce v době velmi nedávné. Zatím co v celém světě probíhá koncentrace a růst gigantů, u nás je tendence prosazovat další a další drobení. V podkapitalizované ekonomice to je asi pochopitelné, ale nikoliv pro domácí ekonomiku výhodné. Přidaná hodnota se realizuje nejčastěji u finalistů.
  • je iluse tvrzení, že národnímu hospodářství může významně pomoci pouze přímá podpora malého podnikání. Dokonce i v USA (ale všude v Evropě) je do značné míry rozvoj malých a středních firem vzájemně závislý i na rozvoji firem velkých. Giganti mohou být štíhlí, protože mají zázemí v pružných dodávkách malých firem a malé firmy se mohou do značné míry rozvíjet jako subdodavatelé výrobků i služeb pro firmy velké.

  Škoda, že dramaturgie tímto směrem autory nepostrčila. V rámci politiky cukru a biče je vedle přísné kritiky poukazovat také na dobré předpoklady, povzbuzovat sebevědomí národa tam, kde je to oprávněné. Věřme, že v rámci kampaně ke vstupu do EU se bude téma vracet a prohlubovat. A snad tedy moje poznámky nezapadnou jen do historie, či jen na důstojné místo v redakčním koši.


  Poznámka JČ: Je i jiná propaganda než nacisticko-bolševická. - Co se týče britského vládního Central Office of Information, nezávislé sdělovací prostředky by byly terčem naprostého posměchu, kdyby od něho nekriticky přebíraly vládní informace. Opakuji, že v politických záležitostech musejí být sdělovací prostředky nezávislé a nemohou se spoléhat na vládní finance. Je to třeba řešit jinak, strukturními opatřeními: tak, aby měla k vlastnímu, samostatnému rozhodování Česká televize dostatek financí na tvorbu vlastních pořadů na aktuální náměty a nemusela se spoléhat na finanční pomoc od státu" Cituji z předpisů společnosti BBC (Producers' Guidelines):

  Vládní informace

  Central Office of Information poskytuje sdělovacím prostředkům filmy a letáky. Přijatelné jsou pouze autenticky nekontroverzní a nepolitické veřejné informace. V televizi BBC zkontroluje Prezentační oddělení obsah filmů, poskytovaných Central Office of Information a odmítne použít nevhodných filmů. V rozhlase podřídí ty redakce pořadů, které mají v úmyslu vládních informací využít, tyto informace normálnímu kritickému editorskému procesu. Přijatelné jsou informace například o prevenci požárům, o zločinnosti, o vzteklině a o tom, jaké sociální zabezpečení je k dispozici.

  Videozáznam či filmy, které BBC poskytují vnější organizace pro případné použití při vysílání musí být v pořadu jasně označen, jde-li o víc než faktografický záznam a materiálu je nutno použít tak, aby plně odpovídat redakčnímu standardu BBC. Diváci musejí být informováni, odkud materiál pochází, zejména pokud je jeho účel přesvědčovací, tak, aby ho byli schopni posoudit z nezávislé perspektivy. Tvůrci televizních pořadů musejí být zejména bdělí vůči videozáznamům, které se týkají ilegální činnosti, například jde-li o soukromý videozáznam, který natočila skupina obránců práv zvířat při útoku na farmu či na výzkumný ústav. Záznamu je možno použít, pokud obsahuje informace, které si veřejnost zaslouží dostat. Musí být jasně označeno, co je to za materiál a je třeba ho použít v rozsáhlejší reportáži, která ho umístí do řádného kontextu.

  PPS. Britské listy přinesly informace o několika žalobách vznesených proti firmě Lazard pro různé podvody některých jejích vedoucích představitelů.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|