pondělí 28. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Česká média pod vlivem soukromých zájmů a PR agentur?
 • Slyším trávu růst? Na okraj diskuse o druhém programu ČT (Milan Šmíd)
 • Jak média přicházejí o nevinnost (Milan Šmíd)
 • "Cestovatelská" skrytá reklama v sobotním Právu (Štěpán Kotrba)
 • ČT: Válka policistů, postižená husa a jak to vlastně je... (Štěpán Kotrba)
 • Na Cibulce byly stromy pokáceny a PR agentura činila nátlak na novináře, aby o tom nepsali (Děti Země) Demokracie:
 • Dobrý odborník se pozná podle toho, že obhájí svůj názor i proti laikovi (Daniel Tomek)
 • Nechme fyziku fyzikům, zdravotnictví lékařům, banky bankovním úředníkům a politiku politikům (Juliana) Česká politika:
 • Odpověď Zbyňkovi Pešťákovi: Není pojem jako dojem aneb proč je dobré učiti se logiku (Jiří David) Smějí vlády financovat pořady ve veřejnoprávních sdělovacích prostředcích? (A co to udělá s jejich věrohodností?)
 • Právo vědět (bez uvozovek!) nebo povinnost řešit? (Miloš Štěpánek) Oznámení:
 • Biomasa v Peklově
 • Vychází 117. titul nakladatelství Audiostory: kniha Františka Kožíka "Za trochu lásky"
 • Výzva: Protestujme proti tiskovému zákonu (Společnost pro občanskou veřejnou aktivitu)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Oznámení

  Vychází 117. titul nakladatelství Audiostory: kniha Františka Kožíka "Za trochu lásky"

  Nakladatelství Audiostory

  Za trochu lásky

  šel bych světa kraj

  šel s hlavou odkrytou

  a šel bych bosý?

  Těšíme se, že přijdete 29.února v 17.00 hodin

  na křest 117. titulu vydavatelství AudioStory do literární kavárny

  Knihkupectví Academia,

  Václavské náměstí 34, Praha 1

  Představíme Vám četbu posledního románu Františka Kožíka:

  Za trochu lásky

  -komplet tří audiokazet-

  Interpretují: Miloš Hlavica a Růžena Merunková.

  Výběr a úprava textu: Pavel Polák

  Hudba: Jaromír Klempíř

  Produkce a režie: Jindřiška Nováková

  Za účasti Olgy a Aleny Kožíkových roli dobré sudičky přijala

  herečka a spisovatelka

  Ivanka Devátá


  O Audiostory

  K médiím kulturní zábavy, poučení i vzdělání dnes vedleknížky, koncertu, výstavy či divadelního představení náleží už rozhlas, film a zejména televize. S nimi se pojí video i audionahrávky. Do toho patří také nahrávky mluveného slova.

  Proto založila Jindřiška Nováková v roce 1991 založila AudioStory, vydavatelství zaměřené na produkci mluveného slova k poslechu.

  Celkem zatím vyšlo 117 titulů, rozdělených do dvanácti specializovaných edičních řad, náklady jsou podle potřeby doplňovány, takže jsou všechny stále k dostání.

  Vychází jak beletrie pro dospělé i dětské posluchače, tak tituly dramatické , vzdělávací i duchovní.

  Vedle povídek O. Pavla, K. Čapka, J. Škvoreckého či J. Šmída je zde např. zastoupen i F.S. Fitzgerald, Ch. Dickens, F. Saganová či S. Zweig. Z románové literatury, zatím převážně věnované překladům, se setkáme třeba s díly Ch. Bronteové, B. MacDonaldové, R. Bradburyho, ale i s Jirotkovým Saturninem. Pod názvem Muži s dýmkou I.-IV. Najdeme detektivní příběhy nejlepších světových autorů, zatímco tituly Sherlock Holmes I.-III. Představují známého hrdinu klasika daného žánru Sira A.C. Doyla.

  V edici Poezie jsou zastoupeni naopak hlavně čeští básníci , a to jak v dílech pro děti (např. F. Hrubín, K.J. Erben), tak pro dospělé (V. Nezval, J. Kainar, V. Holan, V. Hrabě aj.). Zahraniční výjimkou jsou Shakespearovy Sonety.

  Široce je v ediční činnosti zastoupena dětská literatura, soustředěná v edici Pohádka, Pověst, Báje, a zahrnující čtyřicet titulů. Vedle již klasických autorů (B. Němcová, K. Čapek, J. Drda) vydáváme i autory soudobé, jako jsou třeba M. Drijverová, V. Hulpach, M. Kubátová, Z.K. Slabý, K. Šiktanc či M. Zinnerová.

  V edici Duchovní literatura vydáváme umělecké a duchovní hodnoty nekomerčního zaměření., například výběr z Obecné porady o nápravě věcí lidských J.A. Komenského, z Proroka a Zahrady prorokovy Ch. Džibrána nebo Myšlenky z Citadely Saint- Exupéryho!

  Řady Vzdělání a Kulturní památky. obsahují např. Úvod do světa literatury I.- IV., ukázky nejrůznějších literárních textů pro druhý stupeň základních škol.

  Vydáváme i klasické nahrávky velkých českých herců, jakými byli např. J. Werich, K. Hoger, J. Adamíra, D. Medřická nebo E. Cupák,  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|