pondělí 28. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Česká média pod vlivem soukromých zájmů a PR agentur?
 • Slyším trávu růst? Na okraj diskuse o druhém programu ČT (Milan Šmíd)
 • Jak média přicházejí o nevinnost (Milan Šmíd)
 • "Cestovatelská" skrytá reklama v sobotním Právu (Štěpán Kotrba)
 • ČT: Válka policistů, postižená husa a jak to vlastně je... (Štěpán Kotrba)
 • Na Cibulce byly stromy pokáceny a PR agentura činila nátlak na novináře, aby o tom nepsali (Děti Země) Demokracie:
 • Dobrý odborník se pozná podle toho, že obhájí svůj názor i proti laikovi (Daniel Tomek)
 • Nechme fyziku fyzikům, zdravotnictví lékařům, banky bankovním úředníkům a politiku politikům (Juliana) Česká politika:
 • Odpověď Zbyňkovi Pešťákovi: Není pojem jako dojem aneb proč je dobré učiti se logiku (Jiří David) Smějí vlády financovat pořady ve veřejnoprávních sdělovacích prostředcích? (A co to udělá s jejich věrohodností?)
 • Právo vědět (bez uvozovek!) nebo povinnost řešit? (Miloš Štěpánek) Oznámení:
 • Biomasa v Peklově
 • Vychází 117. titul nakladatelství Audiostory: kniha Františka Kožíka "Za trochu lásky"
 • Výzva: Protestujme proti tiskovému zákonu (Společnost pro občanskou veřejnou aktivitu)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Biomasa v Peklově

  22. února se na farmě Peklov Hospodářského družstva v Unhošti konal Tématický den Peklov 2000, na kterém bylo možné shlédnout:

  • ukázku převodu topolové plantáže zpět na půdu vhodnou pro běžné zemědělské využití prostřednictvím půdní frézy AHWI
  • 6-letou plantáž s 20 kultivary topolů s výkladem o pěstování rychle rostoucích dřevin ve velmi krátkém obmýtí,
  • ukázku a provoz několika zařízení pro štěpkování a drcení cíleně pěstované biomasy (topolů) i odpadní biomasy (pražců apod.),
  • model kotelny Verner,
  • kotelnu na biomasu s předtopeništěm,
  • videoprojekci a výklad o tuzemském zařízení na výrobu pelet
  • vzorky biopaliv různým způsobem zpracované a dosušené,
  • laboratorní anaerobní reaktor na výrobu bioplynu, atd.

  Dále zde bylo možné získat informace o:

  • pěstování technického konopí včetně ukázek způsobu sklizně a zpracování (na videu),
  • pěstování energetických rostlin bylinného charakteru (např. křídlatky, krmného šťovíku
  • produkci a skladování slámy obilovin, řepky apod.
  • demonstračním pěstování energetických rostlin na zemědělských školách,
  • zpracování biomasy do formy pelet a briket,

  I přes to, že se nepodařilo zajistit sklízeč rychlerostoucích dřevin a mobilní bioplynovou stanici, byl program této první obdobné akce v ČR bohatý, čemuž odpovídala i diskuse, ve které bylo možné získat informace od odborníků z Výzkumného ústavu okrasného zahradnictví, Výzkumného ústavu zemědělské techniky, Výzkumného ústavu rostlinné výrobyCZ BIOMu, který tuto akci zajišťoval organizačně.

  Setkání cca 250 odborníků, zástupců firem, obcí a ministerstev a dalších zájemců o oblast fytoenergetiky vedlo k uzavření několika dohod v oblasti nepotravinářského zpracování biomasy a produkce technických plodin.

  Akce se zúčastnili zástupci několika firem jako např. Agritec Šumperk s.r.o., Agromak, s.r.o. Jeneč, Agroobchod, Biomac TRADE spol. s r.o., CASE IH, EEF Neznašov, Envicho spol. s r.o., Jihomoravské lesy, Laimet, Lesní společnost Přibyslav, a.s., Pezzolato, Růžička s.r.o. České Budějovice, Strojírenská společnost W+D s.r.o. Mladoňovice, Verner a.s., kteří podávali informace o svých výrobcích.

  Celá akce byla využita také pro doplňující natáčení TV seriálu o obnovitelných energiích, který bude 10 dílný a bude vysílán na ČT v říjnu 2000.

  Vysoká účast na tématickém dnu v Peklově potvrdila narůstající zájem o fytoenergetiku. Přibývá zájemců o pěstování energetických rostlin z řad zemědělců. Přímo na Peklově bylo přítomno několik farmářů vážně uvažujících o pěstování energetických rostlin. Zájem projevují také studenti zemědělských škol, kteří navštěvují podobné akce ve stále větším počtu. Rovněž přítomnost novinářů, zejména ze zemědělského tisku, svědčí o aktuálnosti problematiky energetických rostlin.

  Zvyšující se zájem o fytoenergetiku souvisí zejména s otázkou nezemědělského využití půdy pro pěstování energetických rostlin, jejichž sortiment je široký.

  Další akcí CZ BIOMu je mezinárodní konference "Technika a technologie pro nepotravinářské využití půdy a její udržování v klidu", která proběhne 5. dubna na Brněnském výstavišti při příležitosti veletrhu Techagro. Více informací o konferenci můžete získat na:  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|