čtvrtek 9. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Rozbor problému:
 • Jak Britské listy policie asi moc nevyšetřuje (František Roček) Sdělovací prostředky:
 • Zneužívají americká média svobody projevu? Odpověď ředitelce TV Prima:
 • Soukromé regionální a lokální televizní vysílání do televize veřejné služby nepatří (Nikolaj Savický, ČT) České televize:
 • Zpravodajství televizí patřilo loni kriminalitě (InnoVatio.cz) Reakce:
 • K házení vajíček na Madeleine Albrightovou (Jiří Zlatuška, rektor Masarykovy univerzity) Skrytá reklama v českém tisku:
 • Šerlok v Právu chybí (Štěpán Kotrba)
 • Znovu cestovatelský reklama v Právu: Bundle věčného jara (Štěpán Kotrba)
 • Jak časopis Ekonomická revue Hospodářství nabízí podnikům skrytou placenou reklamu (Petr Paleta) Reakce:
 • O házení vajíček a o českém jazyce (Aleš Kastner)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • O házení vajec a o českém jazyce

  Aleš Kastner

  Vážený pane Čulíku,

  1.
  mám připomínku k Vaší poznámce k článku Házení vajec. Jestliže si o házení vajec na dámu vysloveně říkal způsob, jak přeúslužně se k ní stavějí ČESKÉ sdělovací prostředky, pak, u všech všudy, by měla být vejce házena na ty české sdělovací prostředky !! (Ono by to asi nebylo tak efektní.) Dále se mi vůbec nelíbí způsob protestu. Házení vajec neříká vůbec nic o motivu házejících. V prvé řadě by měli nést nějaký transparent, tabuli nebo aspoň hlasem vyjádřit, co jim vadí, a pak (abyste věděl, že nejsem suchar), mohou vejce použít jako doplňkový prostředek, ale není to už nutné.

  2.
  Rád bych se také vyjádřil k  příspěvku pana Ptáčka. Jeho kritika Vaší věty mi nepřipadá oprávněná. Schema oné věty je: Zasedl jsem [kdy][kde][kam][jak] srovnat [co][s čím]. Jak se, podle p. Ptáčka, liší tato skladba od normální věty, třeba: Odešel jsem [kam (třeba na své pole)] orat. ? Domnívám se, že skladba holé věty je zcela stejná a úplně regulérní.
  Více případů pan Ptáček neuvádí a již zobecňuje.
  Přitom by se našlo mnoho příkladů, kdy módní vyjádření, vliv angličtiny nebo svévolně rozvolněná pravidla zápisu (pravopis, skladba) brání pochopit smysl napsaných vět. Také zbytečné přejímání anglických slov, kde máme termíny vlastní nebo přejaté a zažité již dříve, působí velmi špatně. Nejen že jim většina lidí (angličtiny neznalých) nerozumí, ale ničí se tak vyspělost jazyka - vytváří se dojem, že čeština takové termíny nemá a hodí se tak leda do kuchyně. Dva případy za všechny: diskrepance (=nesrovnalost), sofistikovaný (=důmyslný).

  Snad Vás, pane Čulíku, bude zajímat můj zárodek sbírky negativních jazykových jevů. Dovoluji si jej přidat jako přílohu.

  Jak to vídám psát / Jak by se to podle mne mělo psát / Jak je to doopravdy

  dceřiná / dceřinná

  stát se co/kdo / stát se čím/kým (změna stavu)

  jí (4.p.) / ji

  z kým, z čím (7.p.) / s kým, s čím

  zmínit co / zmínit se o čem

  čistější / čistší

  zprovodit / sprovodit

  zkončit / skončit

  vpořádku / v pořádku

  kurz / kurs

  diskuze / diskuse

  spojka "i" v záporu / ani (redukce na jediný zápor)

  podivné úvodní fráze napojené čárkou na další větu (dle angličtiny): Navíc, dostal jsem ještě chřipku.

  nesklonné "jenž" / např. "jejž" (4.p.)

  nesklonné přívlastky / shoda pádu
  chybný pád přívlastků / shoda pádu

  zbytečná cizí slova, většinou z angl.: diskrepance / nesrovnalost

  diskutovat co / diskutovat o čem; prodiskutovat co

  Poznámka JČ: Kritika věty "Zasedl jsem sledovat televizi" od pana Ptáčka byla zřejmě oprávněná. Jazykovědec a slovníkář z Glasgow university dr. Josef Fronek poukazuje na to, že rozhodující v tomto případě není, že existuje množství obdobných větných struktur, ale že rozhodující je kompatibilita konkrétního slovesa s infinitivní vazbou. Sloveso "zasednout" není s infinitivní vazbou v češtině zřejmě slučitelné.

  Jazyk se vyvíjí a  i když jsou mi osobně nepříjemné vazby jako "zmínit co" (je to mimochodem, jak na to před časem poukázal básník Antonín Brousek, rusismus) rozhodující je úzus: to, co lidi říkají. Bude to nutno přijmout. Co se pravopisu týče, Pravidla českého pravopisu dnes uvádějí jedině "kurz", nikoliv "kurs". Při psaní slova "diskuse" se dává přednost "s", ale alternativa se "z" se už také připouští.


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|