pátek 21. dubna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Čeští Romové při diskusích v USA:
 • Právnická mluvčí americké vlády: ČR ještě stále plně nerespektuje romská lidská práva Zimbabwe:
 • Zabíjejí se i černoši: "Není to rasismus, je to politika"
 • Británie: sdílíme vinu za Zimbabwe (Guardian) Česká republika:
 • Politické procesy (Ivan Hoffman)
 • Temelín, Dvořák a peníze (Ivan Hoffman) Austrálie - Dopis z Alice Springs č. 3:
 • Domorodci (Jaroslav Kováříček) Občané nesmějí brát spravedlnost do vlastních rukou:
 • Velká Británie: Farmář, který zastřelil zloděje, dostal doživotí K výročí úmrtí německého filozofa:
 • Byl Nietzsche fašista? Sdělovací prostředky:
 • Zpravodajství televize Nova ignoruje proces s korupčními činiteli ODS (M. Kutílek) České školství:
 • Vysoké školy: Předsednictvo Rady vysokých škol je vážně znepokojeno nedostatkem financí  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Vysoké školy: vážné znepokojení nad nedostatkem financí

  Předsednictvo Rady vysokých škol

  Dne 20. dubna 2000 se v pražském Karolinu konalo 4. řádné zasedání předsednictva Rady vysokých škol, kterého se mj. zúčastnili náměstek ministra práce a sociálních věcí JUDr. P. Šimerka a ředitelé odborů vysokých škol a financování vědy a vysokého školství MŠMT Ing. J. Beneš a Ing. T. Kopřiva.

  Členové předsednictva RVŠ přijali během svého jednání text provolání, ve kterém vyjadřují "vážné znepokojení nad stavem financování veřejných vysokých škol a důrazně upozorňují na přetrvávající a neřešený rozpor mezi dlouhodobými záměry státu a Ministerstva školství a reálným vývojem financováním vysokého školství. Meziroční pokles objemu prostředků na vzdělávací činnost vysokých škol o 450 miliónu korun staví vysoké školy do neřešitelné situace".

  V této souvislosti dále upozorňují, že "do jiných oblastí vkládá stát rozpočtové prostředky velkoryse a bez patřičné odezvy. Například do bankovního sektoru byly na jeho ‚sanaci' vloženy prostředky, které by stačily pro vzdělávací činnosti vysokých škol po dobu 2O - 3O let (!)."

  Předseda Rady vysokých škol doc. RNDr. F. Ježek, CSc., přitom uvedl, že "vysoké školy jsou si vědomy odpovědnosti za vývoj a konkurenceschopnost naší společnosti a tomuto poslání chtějí dostát, ale ‚žít na dluh' již déle nemohou".

  Ježek je také přesvědčen, že stejné stanovisko podpoří i 2. sněm rady vysokých škol, který se sejde v Karolinu 25. května 2000.

  Kontakt:
  Předseda Rady vysokých škol:
  doc. RNDr. František Ježek,CSc. tel. ++420 +19 27174

  e-mail:
  JEZEK@KMA.ZCU.CZ
  CZECH REPUBLIC mobil: 0603 594959


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|