pátek 5. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Železný versus Lauder:
 • Proč český stát najednou kontroluje placení daní CET 21 a ČNTS (Milan Šmíd)
 • Oznámení: Exkluzivitu vztahů CET 21 a ČNTS potvrdil soud (Donath-Burson-Marsteller) Diskuse v Glasgow:
 • Spisovatel Jiří Kratochvil: Svět obrazu vytlačuje svět slova. Budoucí spisovatelé budou už jen televizní scénáristi K mezinárodní petici o svobodě slova:
 • Nikdo přece nesmí pomlouvat či hulvátsky urážet činitele státní správy (Jaroslav Štemberk) Soudní rozhodnutí:
 • Policejní zásah proti londýnským demonstrantům za Tibet byl nezákonný Ekonomika:
 • Slabé Euro (Ivan Hoffman) Nad stránkami Práva:
 • Češi a Kosovo - pokus o analýzu jejich "nedobrého" přístupu k akci NATO (Jiří Jírovec) Ještě Kosovo:
 • Návrh dohody z Rambouillet: Appendix B (anglicky)Reakce:
 • Juliana je intelektuálně nepoctivá (Taťána Zajícová) Ekologie v ČR:
 • Emise dioxinů přístupné na internetu pro ekologickou komisařku EU (Děti Země)
 • České ekologické organizace Margot Walstroemové: vláda změkčuje ekologické zákony Postscript:
 • Milostný virus (Ivan Hoffman)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Dárek evropské komisařce i  občanům České republiky

  Emise dioxinů přístupné na internetu

  Děti Země

  Praktické uplatnění práva na informace o životním prostředí a podílu na rozhodování o životním prostředí symbolizuje dárek, který dnes dostane od Dětí Země evropská komisařka pro životní prostředí Margot Wallströmová. Je jím databáze emisí toxických látek ze spaloven odpadů a energobloků v České republice. Na počest Margot Wallströmové, jež se dnes sejde se zástupci nevládních organizací, ji na internetové adrese http://www.ecn.cz/dioxin/spal_map.htm veřejnosti zpřístupnily Děti Země.

  Databáze zahrnuje především emise dioxinů a těžkých kovů a je praktickou ukázkou, jak by mohly fungovat veřejně přístupné registry znečišťujících látek. Veřejnost si v databázi může mimo jiné ověřit, zda spalovna odpadů v jejich sousedství vypouští do ovzduší množství dioxinů, jež přesahuje anebo splňuje emisní limit stanovený od 1. května novou vyhláškou a platný od 1. 5. 2003 (=0,1 ngTEQ/m3).

  "Symbol práva na informace a účasti veřejnosti na rozhodování o životním prostředí jsme si nevybrali náhodou. Chceme tím upozornit, že obojí se snaží někteří poslanci Parlamentu České republiky,například čerstvý Ropák roku 1999 ing. Jiří Drda omezovat a vrátit tak naši legislativu před rok 1989," řekl ke zvolenému daru Dr. Jindřich Petrlík, předseda Dětí Země. Účast veřejnosti na rozhodování o životním prostředí je přitom jedním z pilířů ekologické politiky Evropské unie.

  Jiří Drda, předseda akciové společnosti Termizo provozující libereckou spalovnu, je v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR zpravodajem zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a snaží se ho společně s některými poslanci oslabit.

  Část poslanců Parlamentu ČR se pokouší rovněž zmařit ratifikaci Espoo konvence o posuzování přeshraničních vlivů na životní prostředí vzniklé na půdě Evropské hospodářské komise. Podle této konvence by měly čeští občané právo se posoudit například to, jak jejich prostředí zasáhne spalování odpadů v cementárně Horné Srnie na Slovensku. Naopak občané Německa by se mohli vyjádřit k tomu, jak jejich prostředí ohrozí liberecká spalovna vybudovaná s horší technologií nežli by prošla v jejich zemi. Databáze emisí produkovaných spalovnami odpadů Dětmi Země je na internetové adrese http://www.ecn.cz/dioxin/spal_men.htm přístupná i jeho anglicky hovořícím uživatelům. Ti se tak mohou podívat i na hodnoty emisí dioxinů právě z liberecké spalovny odpadů.


  Projekt Dětí Země “Zveřejnění úniků vybraných škodlivých látek do životního prostředí” finančně podpořili: Nadace Partnerství - program “Právo na informace”, Center for Health, Environment and Justice (USA), Open Society Fund - Praha a Regional Environmental Center - Szentendre.

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|