pondělí 22. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Mlčení české státní správy:
 • Proč nemusí Karel Březina na vojnu? Snad jen proto, že je ministr? (Michal Škop) Demonstrace:
 • Pane Grossi, a  hokejisté porušovat zákon mohou? (Michal Škop) Romové:
 • Česká vláda se "snaží infiltrovat Mezinárodní svaz Romů" (RomNews Network) Televize Nova v pojetí českých státních orgánů:
 • Rada pro rozhlasové a televizní vysílání: Pořad Volejte řediteli je objektivní a vyvážený Česká televize vysvětluje, proč odvysílala protiromskou reportáž:
 • Jiří Hodač: "Neobtěžujte" Reakce člena RRTV:
 • O Pecinově všeználkovské žurnalistice (Petr Štěpánek) Rada ČT:
 • Mají být zasedání Rady ČT veřejná? (Jana Dědečková,členka Rady ČT) Korespondence s českým velvyslanectvím v Londýně:
 • Jak to myslela Zuzana Blühová se svým výrokem o romských demonstrantech (Milan Čoupek, rada-vyslanec) Akce ČT "Veřejnoprávním zpravodajstvím k celonárodnímu zblbnutí"?
 • ČT vysílala reportáž o nebezpečí Miroslava Šloufa (Tomáš Pecina) Ještě k pořadu Netopýr:
 • Novinář či intelektuál nesmí bezbřeze žvanit (Jan Čulík)
 • Ještě k Netopýru na ČT2 16.05.2000 o České televizi a BL (Martin Vadas) Oprava:
 • Mylnou informaci o onkologických internetových stránkách jsem převzala z celostátního čtrnáctideníku! (Daniela Macháčková) Hokej a nacionalismus:
 • Jak jsem (loni a letos) přeladil na Slováky (Jaroslav Pour)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Rada pro rozhlasové a televizní vysílání: Pořad Volejte řediteli je objektivní a vyvážený

  Toto je oficiální reakce české Rady pro rozhlasové a televizní vysílání na stížnost Tomáše Peciny, zveřejněnou v Britských listech
  zde dne 25. dubna 2000. Prosím, srovnejte text stížnosti TP s jejím nynějším odmítnutím. Srovnání poskytuje velmi výmluvný obrázek o způsobu práce Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Ponecháváme na laskavém čtenáři, aby si sám učinil úsudek. Prosím, uvědomte si, že TP si nestěžoval na jedno konkrétní vysílání "Volejte řediteli", ale poukazoval na to, že Železný systematicky porušuje zákon v tom smyslu, že v pořadu nikdy neposkytuje prostor žádnému opačnému názoru. RRTV však zastává kupodivu opačné stanovisko. Zřejmě žije na jiné planetě. Anebo má jiné důvody, proč jednostranné pořady Vladimíra Železného toleruje. JČ

  Vážený pan
  Tomáš Pecina
  Praha
  V Praze dne 9.5.2000

  Naše značka: 122-6vh/

  Věc: reakce na stížnost dne 21. 4. 2000

  Vážený pane Pecino,

  dovoluji si Vás informovat, že Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání se dne 2. 5.2000 na svém zasedání zabývala Vaší stížností.

  Rada Váš podnět vyhodnotila a dospěla k závěru, že nebyly shledány důvody k zahájení správního řízení o odnětí licence společnosti CET 21, s.r.o., z důvodů nevyváženosti a neobjektivity pořadu "Volejte řediteli" ze dne 18.3. 2000.

  Pořad TV Nova "Volejte řediteli" je dlouhodobě monitorován programovým odborem Úřadu Rady. V loňském roce byl pořad v souvislosti se správním řízením, které Rada se společností CET 21, s.r.o. vedla, analyzován za období několika měsíců. Závěry této analýzy nepotvrdily, že by se společnost CET 21, s.r.o., vysíláním pořadu "Volejte řediteli" dopouštěla porušení par. 4 odst. 2 zákona č. 468/1991 Sb.

  V této souvislosti bych Vaší pozornosti ráda doporučila příslušné kapitoly Zprávy o stavu vysílání a činnosti Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 1999, které shrnutí postoj Rady k problematice objektivity a vyváženosti vysílání, mj. i k pořadu "Volejte řediteli". Zpráva je přístupná na internetové adrese www.rrtv.cz.

  S pozdravem,

  Helena Havlíková

  vedoucí Úřadu Rady ČR

  pro rozhlasové a televizní vysílání

  Poznámka TP:

  Ponechám-li stranou věcnou stránku odpovědi, podotýkám, že je velmi nezdvořilé, když úřad Rady pošle občanovi 17. 5. dopis s datem 9. 5. I když je pravděpodobné, že k chybě došlo tím, že připravenou odpověď muselo ještě schválit zasedání Rady, působí to dojmem antedatace a tedy neserióznosti, eventuálně nezájmu o podněty veřejnosti.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|