pondělí 22. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Mlčení české státní správy:
 • Proč nemusí Karel Březina na vojnu? Snad jen proto, že je ministr? (Michal Škop) Demonstrace:
 • Pane Grossi, a  hokejisté porušovat zákon mohou? (Michal Škop) Romové:
 • Česká vláda se "snaží infiltrovat Mezinárodní svaz Romů" (RomNews Network) Televize Nova v pojetí českých státních orgánů:
 • Rada pro rozhlasové a televizní vysílání: Pořad Volejte řediteli je objektivní a vyvážený Česká televize vysvětluje, proč odvysílala protiromskou reportáž:
 • Jiří Hodač: "Neobtěžujte" Reakce člena RRTV:
 • O Pecinově všeználkovské žurnalistice (Petr Štěpánek) Rada ČT:
 • Mají být zasedání Rady ČT veřejná? (Jana Dědečková,členka Rady ČT) Korespondence s českým velvyslanectvím v Londýně:
 • Jak to myslela Zuzana Blühová se svým výrokem o romských demonstrantech (Milan Čoupek, rada-vyslanec) Akce ČT "Veřejnoprávním zpravodajstvím k celonárodnímu zblbnutí"?
 • ČT vysílala reportáž o nebezpečí Miroslava Šloufa (Tomáš Pecina) Ještě k pořadu Netopýr:
 • Novinář či intelektuál nesmí bezbřeze žvanit (Jan Čulík)
 • Ještě k Netopýru na ČT2 16.05.2000 o České televizi a BL (Martin Vadas) Oprava:
 • Mylnou informaci o onkologických internetových stránkách jsem převzala z celostátního čtrnáctideníku! (Daniela Macháčková) Hokej a nacionalismus:
 • Jak jsem (loni a letos) přeladil na Slováky (Jaroslav Pour)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Korespondence s českým velvyslanectvím v Londýně

  Jak to myslela Zuzana Blühová se svým výrokem o romských demonstrantech?

  Dotaz Tomáše Peciny

  Velvyslanectví České republiky v Londýně
  tiskové oddělení
  pí. Zuzana Blühová
  Fax: +44-207-7279654

  15. května 2000

  Re: Dotaz

  Vážená paní Blühová,

  ve zpravodajském pořadu České televize Události byl dne 13. 5. t. r. odvysílán blok o demonstraci českých Romů před velvyslanectvím ČR v Londýně. V tomto bloku byly zařazeny některé Vaše výroky a rovněž následující prohlášení:

  "Podle Zuzany Blühové hrozí, že pokud se dnešní demonstrace nekvalitním způsobem zhostí některý z bulvárních novinářů, může se nakonec protest obrátit proti českým Romům."

  Prosím Vás proto o sdělení, zda jde o oficiální stanovisko zastupitelského úřadu nebo o Váš osobní názor, a dále bych byl rád, kdybyste našim čtenářům vysvětlila, jak se tento postoj k projevu nesouhlasu určité skupiny občanů s politikou českého státu liší od praxe komunistického režimu, který rovněž obyvatelstvo varoval před veřejnými protesty, protože by je snadno mohla zneužít propaganda imperialistického Západu.

  Za Vaši laskavou odpověď, kterou zveřejníme v nejbližším vydání Britských listů, předem děkuji.

  S pozdravem,

  Tomáš Pecina


  Odpověď Milana Čoupka:

  Londýn 18. května 2000

  Vážený pane Pecino,

  dovolte, abych Vám jménem paní Zuzany Bluhové poděkoval za Vaši faxovou zprávu z 15.5. 2000. Jelikož paní Bluhová je v současné době na dovolené v zahraničí a do Velké Británie se vrátí až koncem tohoto měsíce, pokusím se na Váš dotaz odpovědět v jejím zastoupení.

  Bohužel jsem nebyl přítomen jejímu rozhovoru s redaktorem ČT a ani jse neviděl blok odvysílaný v ČT, a proto nemohu odpovědně posoudit, jak doslovně odpovídá Vámi uvedený citát výkladu, který podala paní Bluhová redaktoru ČT.

  Podstatné na věci je, že nikdo z českého velvyslanectví demonstranty od jejich akce, která zřejmě měla vyadřovat nejen stanoviska vůči politice českého státu, ale i vůči azylové praxi ve Velké Británii, neodrazoval ani před ní nevaroval. (Připadá mi poněkud nelogické podsouvat takový úmysl vyjádřením pro reportáž, která byla odvysílaná až po demonstraci.) Pokud paní Bluhová vyjádřila naše jisté obavy, tak tyto obavy z eventuálního nekvalitního zpravodajství některého z britských bulvárních novinářů se zcela jednoznačně týkaly možných negativních důsledků pro naše občany, české Romy zde v Británii, kde - jak jistě dobře víte - není veřejné mínění žadatelům o azyl ze střední a východní Evropy příliš příznivě nakloněno. Problematika rostoucího počtu žadatelů o azyl v Británii se zde stále častěji stává předmětem vnitropolitických diskusí, do nichž některá místní média nezasahují - podle mého názoru - vždy nejobjektivnějším způsobem.

  Možná stojí rovněž za zmínku, že od demonstrace se distancovala londýnská Roma Refugee Organisation.

  Doufám, že se mi podařilo poskytnout Vám dostačujcí odpověď, a jsem součsně přesvědčen, že paní Bluhová bude po svém návratu z dovolené připravena k další komunikaci s Vámi v uvedené záležitosti, budete-li to považovat za potřebné. Myslím, že s paní Zuzanou Bluhovou snadno najdete společnou řeč. Byla komunistickým režimem vězněna a prožila dvě desítky let v exilu a  "třetím odboji" v zahraničí. Pracovala v BBC a má s komunistickou propagandou vlastní - ty nejhorší - zkušenosti.Ví také mnohé o svobodném tisku, kterému pomáhalau nás na svět po listopadu 1989.

  S pozdravem,

  Milan Čoupek

  rada - vyslanec


  Odpověď Tomáše Peciny:

  Vážený pan
  Milan Čoupek
  rada-vyslanec
  Velvyslanectví České republiky v Londýně

  Fax: +44-207-7279654

  19. května 2000

  Re: Váš fax z 18. 5. t. r.

  Vážený pane rado,

  děkuji za odpověď a Vaše vysvětlení k případu, které v Britských listech rádi zveřejníme.

  Přiznávám však, že Vaše slova ve mně vyvolávají poněkud rozporuplný pocit. Těžko se mohu ztotožnit např. s tvrzením, že žadatelům o azyl není příznivě nakloněno britské veřejné mínění; to je velmi paušalizující výrok, který nepostihuje složitou skutečnost. Povšimněte si, prosím, že televizní stanice Channel Four odvysílala letos dokumentární film Gypsies, Tramps and Thieves, který je svým poselstvím naopak vůči postoji britské vlády k azylantům velmi kritický a protiromské nálady rozhodně nevyvolává.

  Stále jsem proto přesvědčen, že výroky typu toho o nekvalitních novinářích pracovníkům zastupitelství nepříslušejí, protože jsou snadno zneužitelné k interpretaci, která staví zastupitelský úřad do nepříznivého světla a obvinění, že v české společnosti existuje prevalentní institucionální rasismus a zaujatost vůči Romům, de facto potvrzují.

  S přátelským pozdravem,

  Tomáš Pecina

  Poznámka JČ: Na pondělí 5. června od 19 do 21.30 večer zorganizoval týdeník Observer debatu pod názvem Welcome to Britain? Is Britain´s treatment of asylum seekers fair? (Vítejte v Británii? Je britské zacházení s žadateli o asyl spravedlivé?) Za předsednickým stolem zasednou labouristický ministr vnitra, poslanec Jack Straw, stínová konzervativní ministryně vnitra, poslankyě Ann Widdecombová a generální ředitel The Refugee Council (Výboru pro uprchlíky) Nick Hardwick. Debatu bude řídit novinář Andrew Marr z týdeníku Observer. Bude se konat v Church House, Great Smith Street, London SW1, vstupné 4,50 liber, vstupenky objednávejte na britském telefonním čísle 0870 842 2224.

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|