pátek 15. září

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Současné politické a ekonomické myšlení:
 • Marx v zrcadle globalizace (Britannica.com) Blokáda rafinerií a co z toho vyplývá pro demokracii:
 • Británie: Demokracie versus moc (Guardian) Spojené státy:
 • Film, videohry a násilí pro děti a jak to regulovat (Washington Post) Střední Evropa:
 • Rakouské Kein Temelin! (Jindřich Ginter) Co píše Irena Válová:
 • "Konec novinářů? Možná nový začátek." (Ivan Sosna) Reakce - o řazení písmen ve slovnících:
 • Ye Olde "CH" (Václav Pinkava)
 • Rozpravy o existenci písmena CH (Zorka Michalová) Postscript:
 • Olympijské hry (Ivan Hoffman)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • "Konec novinářů? Možná nový začátek."

  Ivan Sosna

  Pod tímto titulkem oslovuje své ovečky Irena Válová, předsedkyně Syndikátu novinářů ČR. V textu na titulní straně profesního měsíčníku Mediažurnál dále cituje z nové příručky Mezinárodní federace novinářů:

  "... vlastníci - akcionáři ´mediálních´ koncernů snižují náklady. Škrtají se peníze na profesionální trénink a investigativní žurnalistiku. Kolem jádra managementu jsou stovky ´periferních volných novinářů´. Ti nesou sami náklady na vlastní techniku, a produkci zpráv, ale nemají nad svojí prací kontrolu. Autorská práva - autorství článků a platby za ně - nejsou respektována, vazby mezi novináři a redakcemi jsou zpřetrhány. Porušována jsou práva morální i ekonomická. Rozdíl mezi PR články a novinářskými články se stírá. Průmysl výroby a prodeje zpráv nadále odmítá profesionální a etické principy, nehájí veřejný zájem. Rozhoduje výhradně zisk a zájem (politický) ekonomické moci."

  Tolik chmurná vize mezinárodního novinářstva. Nechci s ní ani souhlasit, ani polemizovat, nýbrž dodat ještě jednu citovanou větu:

  "V důsledku technologických změn může dnes každý včetně novináře samotného šířit své zprávy a přitáhnout k nim pozornost veřejnosti."

  Tímto konstatováním syndička Válová svůj "úvodník" končí.

  Podívejme se ještě jednou na titulek. Že by se věci - skoro už oficiálně - začínaly hýbat?

  Těžko říci, nakolik dokáže vznikající Asociace internetových novinářů podchytit alespoň část těch, kdo se poněkud vážněji zabývají publikováním na webu. Stejně tak si zatím dost dobře nedokážu představit, co všechno by pro své členy mohla udělat, a nevím, zda může být internetovým psavcům vůbec užitečná.

  Nicméně se rodí, a tak ji nezaujatě přivítejme. Zkuste zalovit na www.iPRESS.cz.

  Při pročítání zářijového čísla Mediažurnálu mě zaujal i hezdy atraktivně otitulkovaný text Saddám a osmerčata. Je to obecná a lehce moralistní kritika současné mediální praxe České republiky z pera redaktorky zahraničního vysílání ČRo 7 - Radia Praha Hany Bakičové. Podle přiložené informace s ním autorka jako jediná z ČR uspěla v silné mezinárodní konkurenci v rámci projektu Veřejnoprávní média - alternativa nebo konkurence a získala tak stipendium na Freie Universität Berlin. (Zkuste http://mediazurnal.zpravodaj.cz, třeba se tam článek časem objeví.)

  Nad konstatováním, že se text za rok a půl nepodařilo nikde zveřejnit, se rozhořčovat nemíním. Rozhodně není špatný, jako studentská práce by zřejmě dostal jedničku a mladé (odhaduji) autorce by ostatně příliš suverénní střelba do vlastních řad snad ani neslušela. Podle mého názoru ale není ani nijak výjimečný. Když pak sleduji příspěvky v Britských listech a porovnávám, říkám si, že úroveň řady z nich rozhodně není špatná.

  A to ještě neznáme ty články, které ve zmíněném projektu neuspěly...

  Vůbec mi přitom nejde o natřásání se, jak jsme chytří, myšlenkově původní a stylisticky zdatní. Mám především příjemný pocit z toho, že tu bez organizování funguje skupina velmi různorodých lidí s různými životními zkušenostmi, která má zájem tříbit si názory a diskutovat.

  To je totiž bohatství. Kdysi před lety jsem nějakou dobu dělal na horách kotelníka a potom nočního hlídače. Nejvíc ze všeho mi přitom chyběl dostatek lidí, se kterými by se dalo hovořit i o jiných věcech než o koksu a nočních opilcích.

  Poznámka JČ: Naprosto si nejsem jist, že je situace v mezinárodním měřítku tak špatná, jak ji popisuje paní Válová. Řekl bych spíše, že její slova jsou založena na české skutečnosti, a i když je její kritika jistě oprávněná, možná by její Syndikát měl proti těmto skutečnostem dělat víc...  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|