úterý 28. listopadu

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Dokument: Jak policie ČR vyřizuje stížnosti:
 • "K policejní brutalitě nedošlo, protože to obvinění policisté popřeli a postiženému nebyl poškozen kosterní skelet" (Oddělení stížnosti a kontroly Policie ČR)
 • Vojtěch Javorský: Inspekci ministra vnitra ČR: "Stěžuji si na policejní brutalitu proti své osobě" Pár právních poznámek:
 • Jak se budou asi vyšetřovat stížnosti proti policejní brutalitě (Jiří Kopal, OPH) Stížnosti podané k Ústavnímu soudu ČR:
 • Ústavní stížnost ing. Ondřeje Čapka: "Byl jsem bezdůvodně zadržován a ponižován"
 • Ústavní stížnost profesora Byeongju Jeonga: Stal jsem se terčem policejní brutality
 • Ústavní stížnost Tomáše Pergla: Byl jsem policií neoprávněně perlustrován jako člen Občanské právní hlídky Státní správa ČR:
 • Policie ČR dosud nevysvětlila, proč byli někteří novináři při zasedání MMF považování za "nežádoucí" (Štěpán Kotrba) Neviditelný pes o ekologických diverzantech:
 • Brouk Pytlík a klimatické změny (Ladislav Nedbal) Česká politika:
 • Podraz soudružky Rognerové (Petr Jánský) Postkomunismus:
 • Krize v NDR (Milan Krejčiřík) Reakce:
 • Smog v Praze způsobují především automobily a špatná městská politika (Jiří Šoler)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Jak Policie ČR vyřizuje stížnosti

  "K policejní brutalitě nedošlo, protože to obvinění policisté popřeli a postiženému nebylo poškozena lebeční kost"

  Motto:

  Právní stát?

  Ondřej Hanzal

  Vážená redakce !

  Jsem rád, že jste v poslední době uveřejnili články ze  zahraničních periodik o policejní brutalitě při zářijových demonstracích. Sám jsem se jich neúčastnil, ale mám několik přátel, kteří se do podobné situace, jako protagonisté těchto materiálů dostali také. Většinou šlo o lidi, kteří se ze  zvědavosti pohybovali po městě, když už bylo po všem. Tedy žádní extremisté, či agenti cizích tajemných struktur, kteří podle našeho pana ministra rozpoutávají dezinformační kampaň proti ČR. Jde většinou o vzdělané, slušné občany České republiky (tedy ne raubířské, špinavé cizáky ničící naši Stověžatou Matičku), jenž na hodiny strávené na policejní stanici určitě do smrti nezapomenou. Příběhy fyzického a psychického ponižování , absolutní bezmoci a servility ze strachu o holý život vám utkví v  paměti i když jste jejich pouhý posluchač.

  Nemám ve zvyku psát rozhořčené dopisy, nejsem ani příznivcem násilného monologu demonstrantů za cokoliv. Avšak skutečnost, že se něco takového může stát ve společnosti, která si říká demokratická, mě děsí. Oběti z řad mých přátel již podali 7.listopadu na Inspekci MV podnět k zahájení trestního stíhání proti policistům na vyšetřovně v Lupáčově ulici. Doufám, že tuto kauzu, kterou otevřel v minulém týdnu také Reflex, nevyhraje jako obvykle lhostejnost.

  Policie ČR vyšetřuje tyto stížnosti takto:

  Policie ČR
  Správa hl. města Prahy
  Oddělení stížností a kontroly
  PO Box 51
  140 21 Praha 4

  Č.j.: PSP-623/OSK-St2000

  V Praze dne 15. 11. 2000

  Vážený pan

  Mgr. Vítězslav Dohnal
  U lázní 123
  Tábor

  Vážený pane magistře,

  Sdělujeme vám, že vaší stížnosti týkající se postupu PČR v Lumírově ul. dne 26.9. 2000 a úkonů vůči panu Vojtěchu Javorskému, bytem Praha 6, Tobrucká 714, jsme prošetřili ve smyslu vl. vyhlášky č. 150/58 U.l.

  Věřte, že s vaším postojem a jednostranným názorem na proběhlé události nelze ztotožnit. Stejně tak je třeba odmítnout i vaše tvrzení o fyzickém a psychickém strádání pana Vojtěcha Javorského.

  Výsledek našeho šetření, konaného na podkladě blíže nekonkrétních informací stěžovatele, podaných o identitě policistů, kteří jej měli verbálně a fyzicky napadnout, prokázal toliko konkrétní policisty, kteří se jmenovaným přišli do styku při převozu z místa událostí v Lumírově ul. na MOP Braník a policisty sepisující s ním protokol o podání vysvětlení.

  V předmětné lokalitě se totiž, v uvedené době nacházelo pod jednotným velením více jak několik set policistů z mnoha útvarů policie z celé ČR. Přes tuto skutečnost se k předmětu stížnosti pana Javorského vyjádřili policisté, kteří s ním, jak je výše uvedeno, prokazatelně přišli do styku. Uvedení policisté zcela kategoricky odmítli tvrzení, že by se vůči panu Javorskému nechovali jinak než v souladu se zákonem a služebními předpisy upravujícími jejich činnost.

  Zcela důrazně rovněž musíme odmítnout tvrzení pana Javorského, týkající se jeho zranění, podávané v souvislosti se zákrokem policistů dne 26. 9. 2000. Jak je z lékařské zprávy FN Královské Vinohrady, kterou jste stížnost doložil, zřejmé, odborný lékař na podkladě rentgenologického vyšetření, mimo jiné, nekonstatoval dne 26. 9. 2000 u něho jako osoby předvedené policisty k prohlídce, poškození kosterního skeletu.

  V této souvislosti je však na místě podotknout, že i kdyby k takovému poškození došlo, což je na podkladě lékařské zprávy nepravděpodobné, je známou skutečností, vážený pane magistře, že každý služební zákrok příslušníků PČR, který je vykonán proti osobám páchajícím protiprávní či dokonce nezákonné jednání, má charakter buď psychického nebo fyzického násilí, obzvláště tehdy, dojde-li k použití některého z donucovacích prostředků tak, jak má na mysli zákonodárci projevené ustanovení par. 38 Zák. ČNR č. 208/1991 Sb. OPČR ve znění pozdějších změn a doplňků.

  Proto každá osoba by si měla uvědomit dříve, než se takového jednání dopustí, že při použití donucovacích prostředků může jí být způsobena škoda na majetku i na zdraví, neboť při jejich použití řada z nich může takový stav vyvolat. Neznamená to však, že se příslušníci PČR dopouštějí trestného činu, jak jste měl zřejmě na mysli v případě pana Javorského.

  Jsme si vědomi, že naše odpověď na vaši stížnost vás i pana Javorského zcela určitě neuspokojí, nicméně je odrazem skutkového stavu věci.

  Závěrem lze z naší strany tedy jen konstatovat, že vaši stížnost jsme hodnotili jako stížnost neoprávněnou. Proto touto zprávou považujeme vaši stížnost za vyřízenou.

  Vyřizuje: policejní rada OSK kpt. Jitka Jandíková

  Podepsán: Vedoucí skupiny stížností mjr. Mgr. Jan Stupka

  Poznámka: Stížnost Vojtěcha Javorského zveřejňujeme jako druhý text těchto Britských listů.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|