úterý 28. listopadu

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Dokument: Jak policie ČR vyřizuje stížnosti:
 • "K policejní brutalitě nedošlo, protože to obvinění policisté popřeli a postiženému nebyl poškozen kosterní skelet" (Oddělení stížnosti a kontroly Policie ČR)
 • Vojtěch Javorský: Inspekci ministra vnitra ČR: "Stěžuji si na policejní brutalitu proti své osobě" Pár právních poznámek:
 • Jak se budou asi vyšetřovat stížnosti proti policejní brutalitě (Jiří Kopal, OPH) Stížnosti podané k Ústavnímu soudu ČR:
 • Ústavní stížnost ing. Ondřeje Čapka: "Byl jsem bezdůvodně zadržován a ponižován"
 • Ústavní stížnost profesora Byeongju Jeonga: Stal jsem se terčem policejní brutality
 • Ústavní stížnost Tomáše Pergla: Byl jsem policií neoprávněně perlustrován jako člen Občanské právní hlídky Státní správa ČR:
 • Policie ČR dosud nevysvětlila, proč byli někteří novináři při zasedání MMF považování za "nežádoucí" (Štěpán Kotrba) Neviditelný pes o ekologických diverzantech:
 • Brouk Pytlík a klimatické změny (Ladislav Nedbal) Česká politika:
 • Podraz soudružky Rognerové (Petr Jánský) Postkomunismus:
 • Krize v NDR (Milan Krejčiřík) Reakce:
 • Smog v Praze způsobují především automobily a špatná městská politika (Jiří Šoler)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Ústavní stížnost Tomáše Pergla: Byl jsem policií neoprávněně perlustrován jako člen Občanské právní hlídky

  Ústavní soud ČR
  Joštova 8
  660 83 Brno

  Stěžovatel: Tomáš Pergl

  Účastníci řízení: Policie ČR (prezidium)
  Strojnická 27
  170 89 Praha 7

  Napadený zásah: výzva k předložení občanského průkazu

  pořízení opisu z údajů z občanského průkazu

  Přílohy: 1) plná moc

  2) Kopie stížnosti na postup správního orgánu

  3) Kopie sdělení o přijetí stížnosti na OŘ PČR Tábor

  třikrát

  I. Stěžovatel byl dne 26.9.2000 v 7.45hod. na Náměstí Míru v Praze vyzván k předložení občanského průkazu (dále OP) příslušníkem Policie ČR, služební číslo 239990 (dále jen "policista"). Policista několikrát nevyhověl opakované žádosti o sdělení důvodu perlustrace. Poté, co stěžovatel policistu poučil že je, podle dikce zákona o Policii ČR, povinen na žádost sdělit důvod perlustrace, policista odpověděl, že důvodem je stěžovatelova podobnost s hledanou osobou Františkem Novákem. Stěžovatel tedy policistovi předložil svůj OP. Policista jej zkontroloval, ale předtím, než jej vrátil, provedl kompletní opis údajů z OP stěžovatele.

  K výše uvedenému je nutno poznamenat několik souvisejících skutečností:

  a) Uvedený den (tzn. 26.9.2000) bylo na Náměstí Míru v Praze oznámeno shromáždění. Na tomto shromáždění stěžovatel působil jako Občanská Právní Hlídka (dále jen "Hlídka") a byl oblečen do odpovídajícího oblečení. Působení Hlídek na shromáždění předcházela dohoda s Policií ČR, jejímž obsahem byl i slib zástupců Policie ČR ohledně informování policistů o přítomnosti, statutu a stejnokroji Hlídek jejich nadřízenými. Stěžovatel byl oblečen do odpovídajícího stejnokroje Hlídek - vesty tyrkysové barvy.

  b) Současně se stěžovatelem bylo perlustrováno několik (asi 5) dalších Hlídek různého věku a pohlaví - každá z důvodu údajné podobnosti s některou hledanou osobou. Všechny perlustrované Hlídky byly rovněž oblečeny do stejnokroje Hlídek.

  c) Kompletní opis údajů OP byl proveden u všech perlustrovaných Hlídek.

  Uvedené skutečnosti jsou ochotni potvrdit svědkové:

  *P. K.

  *A. U.

  Proti popsanému postupu příslušníka Policie ČR služ.č.239990 stěžovatel podal stížnost k Oddělení stížností a kontroly Policie ČR, Správa hl.m.Prahy (viz příloha 2,3,4). O vyřízení stížnosti zatím stěžovatel nebyl spraven.

  II.

  Stěžovatel se domnívá, že napadeným úkonem policisty byla porušena jeho základní práva, zakotvená v čl.7 odst.1 a v čl.10 odst.3 Listiny základních práv a svobod (Dále jen "Listina"). Obě citovaná ustanovení svou povahou spadají do institutů práva na ochranu osobnosti a osobních údajů. Podle názoru stěžovatele policistův zákrok tato práva omezil způsobem odporujícím ustanovení čl.4 odst.1 a čl.4 odst.4 Listiny.

  III.

  Podmínky shromažďování osobních údajů příslušníky Policie ČR upravuje zákon č.283/1991 Sb, o Policii ČR. Ustanovení §13 odst.2 písm.c) tohoto zákona umožňuje policistovi provést kontrolu totožnosti osoby z důvodu její podobnosti s hledanou nebo pohřešovanou osobou. Takto široce pojaté oprávnění umožňuje policistovi "kontrolovat" prakticky kohokoli i při absenci jakéhokoli zákonného důvodu. V případě tvrzení policisty "jste podobný hledané osobě" nelze nikterak ověřit jeho pravdivost. Policista nemusí hledanou osobu, jíž je kontrolovaný údajně podobný, nikterak konkretizovat (tj.např. sdělit její jméno a příjmení). Když už policista hledanou osobu konkretizuje (sdělí "Jste podobný hledané osobě Františku Novákovi"), činí tak zcela dobrovolně. Navíc, jelikož Policie ČR nemá povinnost umožnit občanovi nahlédnout do seznamu hledaných a pohřešovaných osob, neexistuje způsob umožňující občanovi ověřit existenci policistou tvrzeného důvodu perlustrace - minimální podmínky zákonnosti celého zásahu. Těchto nedostatků zákona policisté, podle názoru stěžovatele, často zneužívají k obstrukcím, zastrašování osob a nezákonnému shromažďování údajů o občanech. Tento stav stěžovatel vnímá jako popření práv zakotvených v již zmíněných ustanoveních čl.7 a čl.10 Listiny, v rozporu se čl.4 Listiny a v neposlední řadě též jako stav odporující zásadám, na kterých má spočívat demokratický a právní stát, které jsou formulované v preambuli Listiny.

  Stěžovatel se rovněž domnívá, že úkon policisty ve smyslu pořízení opisu údajů z OP osoby, jejíž totožnost policista kontroluje podle z důvodu uvedeného v §13 odst.2 písm.c) zákona o Policii ČR, rovněž nemá oporu v žádném právním předpisu se silou zákona.

  IV.

  Na základě výše uvedeného se stěžovatel domnívá, že napadeným úkonem policisty byla porušena základní práva a Ústavnímu soudu proto navrhuje, aby podle §82 odst.3 písm.b zákona č.182/1993 Sb., o Ústavním soudu, vydal tento nález:

  a) Napadeným úkonem policisty byla porušena stěžovatelova základní práva.

  b) Ústavní soud zakazuje příslušníkům Policie ČR kontrolovat osoby na základě ustanovení §13 odst. 2 písm. c zákona č.283/1991 Sb., o Policii ČR, nelze-li tento zákrok opřít o platný stav seznamu hledaných a pohřešovaných osob. Ústavní soud příslušníkům Policie ČR rovněž zakazuje pořizovat opis z občanského průkazu osoby, jejíž totožnost kontroluje na základě ustanovení §13 odst. 2 písm. c zákona o Policii ČR.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|