Britské listy


pondělí 12. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Kupónová privatizace očima kanadského experta:
 • České kapitálové trhy: pohled zvenčí (Z. S. Blaha) Kdo skutečně vládne světu:
 • O tajné mezinárodní Bilderbergské vlivové skupině (členy jsou i M. Žantovský a K. Kovanda) (Guardian) Sčítání lidu:
 • Dokument k článku Podezřelé známosti (Jana Konopová) K odmítnutí Bucharova filmu "Sametová kocovina":
 • Alena Müllerová z ČT: Nařčení z cenzury je mylné
 • Aleně Müllerové: skutečnosti, které vám nejsou známy (Robert Buchar)
 • Kde vzala Michaela Koliandrová kompetenci zasahovat do Bucharova filmu? (Martin Vadas) Reakce:
 • Přímá demokracie není žádné spasení (Vladimír Rott) Reakce:
 • Otázky, na které Jana Bobošíková neodpověděla (Jiří Slavík) Reakce na článek Ivana Straky o BL v Reflexu:
 • Kam kráčí Reflex ? Aneb od Britských listů k Zelenému Raoulovi (Zdena Haidingerová)
 • Obvyklá strakovská exhibice a proč Čulík somruje (různé reakce z www.extra.cz) AKTUALIZACE, PONDĚLÍ 11.30:
 • Londýnské ústředí Amnesty International vydalo zdrcující zprávu o policejní brutalitě v ČR (shrnutí) KOMPLETNÍ ZPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL, LONDÝN:
 • ČESKÁ REPUBLIKA: Svévolné zadržování a špatné zacházení ze strany policie v souvislosti s protestními akcemi v září 2000  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • K odmítnutí Bucharova filmu "Sametová kocovina"

  Alena Müllerová z ČT: Nařčení z cenzury je mylné

  Vážený pane Buchare,

  jak víte, Vaši nabídku k odvysílání dokumentárního filmu Sametová kocovina, kterou jsme obdrželi prostřednictvím Petra Zvoníčka jsme s kolegou Ivanem Hubačem zvážili a usoudili jsme, že film by mohl najít uplatnění v rámci tématických večerů. Předali jsme tedy Sametovou kocovinu dramaturgyni tématických večerů paní Koliandrové a panu producentu Luksovi, v jehož tvůrčí skupině se měl tento tématický večer realizovat.

  Mrzí mě, že nedošlo k dohodě mezi Vámi, panem Luksem a paní Koliandrovou. Respektuji však to, že paní Koliandrová pokládala za nutné se 144 minutovým materiálem výpovědí pamětníků událostí ve Filmovém studiu Barrandov před 12 lety dále pracovat. Zadáním tématických večerů je dívat se na jedno téma z různých úhlů. Chápu však, že Vy jste pokládal film za dokončený a neměl jste chuť do něj zasahovat. Všimla jsem si toho již při našem rozhovoru v Jihlavě, kdy jste rozhodně odmítl moji připomínku, že materiál by měl být pro televizní vysílání zkrácen nebo rozčleněn. Pro pořádek jen dodávám, že jsem tehdy kazetu měla půjčenou krátce a neviděla jsem ji celou. Po shlédnutí celého materiálu se potvrdil můj názor, že výpovědi jsou velmi zajímavé, ale v tomto zpracování těžko udrží pozornost diváků, kteří sledují tématické večery, ačkoliv to jsou diváci velmi vnímaví. Jako filmař jistě rozumíte tomu, že je rozdíl mezi projektem, na kterém se televizní producent a tvůrce předem dohodne a je na něj předem uzavřena smlouva a mezi hotovým projektem, který televizi nabídnete. Je logické, že u hotového projektu se buď dohodnete na podmínkách přijatelných pro obě strany nebo k dohodě nedojde. Respektuji, že po zvážení Vašich finančních požadavků, složitosti dohody o dramaturgii a nutnosti snížit původně plánovaný rozpočet na výrobu pořadů České televize, navrhli pan Luks a paní Koliandrová nákup vysílacích práv zrušit.

  Toto rozhodnutí bylo v jejich kompetenci a ujišťuji Vás, že nařčení z cenzury je zcela mylné. Nevím o tom, že by se film jevil "politicky nekorektní" jak píšete a tento argument nikdy nepadl ze strany paní Koliandrové, pana Lukse ani programového ředitele pana Kolihy. Vím jen o tom, že pan Milota si sám přál, aby v případě, že bude film krácen, byla vynechána určitá pasáž z jeho výpovědi. Myslím, že na takové přání má právo a záleží jen na vzájemné dohodě mezi ním a Vámi, zda mu vyjdete vstříc. Myslím jen, že je to pěkný příklad toho jak to vlastně je s " cenzurou" vašeho materiálu ze strany České televize.

  Osobně mi výpovědi připadaly zajímavé právě svou kritičností a vyhraněností, mám výhrady pouze ke zpracování a mrzí mě, že se Vám společně s producentem a s dramaturgyní nepodařilo dojít k tvaru, který by byl pro televizní vysílání optimální a pro Vás přijatelný .

  s pozdravem

  Alena Müllerová


  P.S. Požádala jsem paní Koliandrovou, aby VHS s kopií Vašeho filmu vrátila panu Zvoníčkovi, který nám ji předal, ale mohu zavolat i panu Milotovi a předat ji přímo jemu.
  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|