Britské listy


pondělí 19. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Nová filmová adaptace Erbenovy Kytice je zklamáním:
 • Jak se F. A. Brabec pokusil přepsat geniální text a selhal (Jan Čulík) Velká Británie:
 • Je to oficiální: Britové nejsou tak sympatičtí, jak si to o sobě myslí Demokracie, odborníci a totalitáři:
 • Kdo má vládnout? (Milan Valach) Čistému vše čisté aneb agenda Perry Masona:
 • Chválím pořádně Petra Uhla (Štěpán Kotrba) O České televizi a lidových názorech:
 • Útrpný obraz diskuse na internetovém fóru "VerejnaCT" (Jan Paul) Reakce: Národní divadlo - Sprostota hodná netolerantních diváků!
 • K Proč jsme museli změnit program a nemůžeme brát zpět všechny vstupenky (Jiří Srstka, ředitel ND) Reakce:
 • Článek Školné odmítáme měl špatnou úroveň (Ondřej Čapek) Český jazyk:
 • Ovce teto země, opičte se... (Václav Pinkava) Oznámení:
 • Protestujeme proti zatčení Vladimíra Hučína (Krajská rada Občanské iniciativy občanské komise - Ostrava)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Národní divadlo:

  Sprostota hodná netolerantních diváků!

  Proč jsme museli změnit program a nemůžeme brát zpět všechny vstupenky

  Jiří Srstka,ředitel Národního divadla, Praha

  Velice pozorně jsem si pročetl článek „Sprostota hodná prasečího chlívku v pražském Národním divadle“, který se týkal změny představení v Národním divadle dne 17. 2. 2001, ve kterém autor tohoto článku, pan Miloš Pěkný, přirovnal poměry v Národním divadle k prasečímu chlívku. Tón a stylizaci článku ponechávám stranou. Pochopil jsem to, že pan Pěkný udělal vše pro to, aby v textu odůvodnil nadpis článku. Nevím, jestli pan Pěkný navštěvuje zahraniční operní domy a zdali v nich zažil někdy změnu. Já osobně dvakrát, jednou v Paříži a jednou v Kodani. V jednom z těchto divadel se vůbec nenamáhali dát příležitost divákům lístky vrátit, protože na celém světě je změna programu vyhrazena. V druhém to učinili a poprask, který nastal si budu pamatovat dlouho - představení začalo o půl hodiny později. Ani v jednom z obou případů, stejně tak v pražském Národním divadle, nešlo o schválnost. Ale bohužel, divadlo pracuje především s lidskou silou, která se nepodobá bezchybným strojům a proto k těmto situacím někdy dochází. Protože jsem však představitel státní příspěvkové organizace, cítím povinnost, abych případ změny operního představení dne 17. 2. 2001 podrobně vyložil.

  17. února 2001 od 18 hodin bylo na programu opery Národního divadla představení opery Richarda Wagnera Tristan und Isolde (Tristan a Isolda). Toto dílo klade na interprety hlavních rolí mimořádné nároky a proto většina světových scén, které toto dílo uvádějí, zvou do představení hosty, kteří se specializují na wagnerovské role. Tito pěvci mají vzhledem k mimořádnosti svého talentu a k náročnosti rolí extrémní honorářové nároky. Soubor opery ND měl v době přípravy inscenace naštěstí v zaměstnaneckém poměru představitele role Tristana pana Sergeje Ljadova a pro roli Brangäne paní Yvonu Škvárovou. Pro úplnost uvádím, že v sezóně 2000/2001 uvádíme toto představení v jednom obsazení.

  Naneštěstí ve čtvrtek 15.2. pan Ljadov ohlásil indispozici a z objektivních příčin nemohl v představení vystoupit. Do odpoledne se nám podařilo sehnat adekvátní náhradu - pana Goldberga, který zpívá tento typ rolí na německých scénách. K tomuto kroku jsme přistoupili i přesto, že jeho honorář byl na vysoké úrovni (i když vyjednáváním se nám podařilo dosáhnout zlomku jeho obvyklých honorářů v Německu).

  V pátek 16.2. paní Škvárová - pěvkyně pro roli Brangäne - přišla s neschopenkou. Byla další objetí chřipkové epidemie. V tomto momentu jsme již nebyli schopni z rozpočtu pokrýt další honorář pro pěvkyni, která by nahradila paní Škvárovou (zaměstnance ND) na dostatečné úrovni, a proto jsme museli přistoupit ke změně představení.

  Podařilo se nám získat pana dirigenta Jiřího Kouta, čerstvého nositele ceny České hudební rady za mimořádné zásluhy o šíření české hudby v zahraničí, který měl dirigovat Tristana, pro dirigování náhradního titulu večer 16.2. - Její pastorkyňu Leoše Janáčka. Dirigent Kout tuto Janáčkovu operu řídí v mnoha světových operních domech a tento večer byl zážitkem pro pražské operní obecenstvo.

  Změna titulu z opery R. Wagnera na jedno z nejvýznamnějších operních děl české operní literatury byla vysvětlena a omluvena šéfem opery Josefem Průdkem před začátkem představení před oponou.

  Pisatel Dr. Miloš Pěkný si ale především stěžoval na špatnou organizaci, která vznikla při přijímání vstupenek zpět od diváků, kteří nevyužili možnosti zhlédnout náhradní představení. Situaci jsem osobně projednal s vedoucím úseku obchodu a propagace panem Václavem Beránkem. Uvádím následující.

  Hledištní personál nacházející se ve vstupním foyer především, ale i  v ostatních lokalitách Národního divadla je odpovědný za včasné a správné usazení návštěvníků do hlediště a za prodej inscenačních programů. Není oprávněn podávat obchodní informace, prodávat či vracet vstupenky. Z tohoto důvodu je na každém večerním i odpoledním představení přítomna pokladní, která zastupuje obchodní oddělení a je odpovědná za  rychlé řešení vzniklých problémů se vstupenkami - v případě zrušeného představení, náhlých změn titulů, atp. Národní divadlo prodává vstupenky prostřednictvím prodejního vstupenkového systému Pegas. Prodej vstupenek se řídí přísnými pravidly, která jsou zakotvena v obchodní směrnici Národního divadla. Prodej vstupenek na scény Národního divadla se uskutečňuje několika možnými způsoby. Vstupenky je možné zakoupit v pokladnách ND a StD a zaplatit přímo v hotovosti nebo prostřednictvím obchodního oddělení, které vyřizuje hromadné objednávky a v souvislosti se snahou o zlepšení služeb pro diváky vstupenky zasílá spolu s fakturou nebo složenkou objednavatelům po celé republice i do zahraničí. Dále vstupenky na scény ND prodávají (na základě uzavřených smluv o spolupráci) také naši smluvní partneři nebo cestovní kanceláře, které mají kupř. své pobočky i v zahraničí a i tam vstupenky do ND prodávají. Jedná se o společnosti zabývající se prodejem vstupenek na všechny kulturní akce v Praze nebo i v celé republice. Vstupenky prodané prostřednictvím smluvních partnerů mají pochopitelně vyšší cenu. Zmiňuji se o této skutečnosti především proto, že Národní divadlo nemůže právě při změnách nebo zrušených představeních přijímat zpět vstupenky zakoupené u jiného prodejce, tedy za vyšší cenu. Divák musí uplatnit vrácení vstupenky v místě prodeje (tato informace je uvedena i na zadní straně vstupenky). Vstupenky zakoupené příkladně v zahraničí jsou mnohonásobně dražší než ty, které diváci zakoupí v pokladnách Národního divadla. Národní divadlo tedy nemůže proplácet poplatky pro jednotlivé zprostředkovatele, jejichž blíže nezjištěné množství může celkovou výslednou cenu vstupenky ovlivnit. Tuto garanci má tedy vždy poslední článek řetězce, který jak předpokládám je schopen za navrácené vstupenky zákazníkům vracet zpět jejich peníze. Při prodeji vstupenek na hromadné objednávky je nutné v případě přijímání vstupenek zpět dodržovat pravidla - v souvislosti s provázaností zaúčtování plateb jak za faktury nebo za složenky - s celopodnikovým účetnictvím. Vstupenky placené při odběru hromadnou platbou lze stornovat nebo provádět dobropis právě až v obchodním oddělení, které přesně eviduje, jakým způsobem byla ta která vstupenka hrazena a zda byla platba skutečně provedena (abychom nevraceli ještě neobdržené peníze).

  Není to dobrovolná činnost navíc, jak se Vám možná zdát, kdy pokladní ve večerní pokladně bedlivě a možná zdlouhavě pročítala a do prodejního systému Pegas přepisovala pořadová čísla předložených vstupenek. Právě po zapsání vydané vstupenky do systému se ukáže, jakým způsobem byla vstupenka zakoupena a v okamžiku, kdy je jasné, že byla zakoupena v pokladnách Národního divadla a tedy že není na vstupence zprostředkovatelská přirážka, vstupné bez problému obratem navrací. V případě, že zjistí, že vstupenku sice vydávalo Národní divadlo, ale divák ji získal prostřednictvím některého z obchodních partnerů Národního divadla, odesílá žadatele na místo jeho nákupu a  nebo do obchodního oddělení. Kontrola vstupenek ve večerní pokladně se divákovi jeví jako zdlouhavá a nepochopitelná. Leč je bezesporu nutná. Zdálo-li se Vám jednání pokladní nehodné Národního divadla, omluvte ji prosím, ale s přihlédnutím na to, že, jak věřím, chtěla dlouhou frontu diváků uspokojit v době co nejkratší, jednala rychle a ne možná dostatečně uctivě.

  Bohužel i s dalším zmiňovaným problémem - s jazykovou nedostatečností hledištního personálu se musí Národní divadlo potýkat. Jazykové schopnosti hledištního personálu jsou v pravdě jen mizivé ale s přihlédnutím k celkové finanční situaci Národního divadla, kdy v oblasti mzdové například právě uvaděčky, které jsou v divadle každý večer (v ND se hraje každý den, o sobotách a nedělích, kdy se hrají obvykle dvě představení - odpolední a večerní) mají měsíční plat ve výši - přepočteno na libry - 40 GBL. Jistě pochopíte, že tato mzda nezaručí odbornou kvalitu personálu.

  Musím ještě dodat, že vždy při změně představení je ve vitrínkách Národního divadla uveřejněna omluva divákům, v případě operního představení je omluva uvedena i v jazykových mutacích. <>

  Praha 16.3.2001

  JUDr. Jiří Srstka, ředitel ND

  Na závěr musím dodat, že pečlivě sleduji procento stížností na nedostatky při prodeji vstupenek a chování hledištního personálu. V úhrnu roku prozatím nikdy nepřekročily 1% počtu diváků, kteří navštívili či nakupovali vstupenky do ND. Dle mezinárodních statistik je toto procento velice dobrým výsledkem.


  Poznámka:článku pana Pěkného poslala tento dopis Juliana:

  Vazeny pane Culiku,

  pred casem BL publikovaly zkusenost navstevnika ND se zrusenym predstavenim Tristana a Isoldy. Shodou okolnosti jsem byla na temz predstaveni, ale predplatitelum penize nevraceli. Tristana a Isoldu nahradili Jeji pastorkyni. Ta proto jiz v programu podle vysvetleni ND nebude. Nyni poslali nahradni listky na Tristana a Isoldu. Misto predplatneho v nejvyssi cenove kategorii I. galerii. Ceske instituce (jakekoliv) si opravdu delaji z lidi onuci.


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|