Britské listy


středa 21. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Guardian bojující:
 • "Společné dobro": Guardian před volbami o sektoru veřejných služeb Švýcarsko a ČR:
 • Politika pro drobného občana - její absence umožňuje populismus (Vladimír Rott) Státní správa a občan:
 • Paní Regecová nemá špatné mravy (Daniel Tomek) Češi v zahraničí:
 • "Ten Schengen je moc hezký, ale budeme všichni mrtví": Česká vláda porušuje práva Čechů v zahraničí (Jiřina Fuchsová) Česká politika:
 • Kato na odstřel (Pavel Jonák) Česká televize:
 • Veřejnoprávní hnůj: Kučera to schytal! Štěpánek je na řadě. Dostálovou točíme (Jana Dědečková)
 • BL jsou zaujaté: obvinění poslance Kučery, vznesené ve Faktech, bylo závažné (Martin Vadas) Privatizace:
 • Darujem milión! V akciách. Alebo: Koľkokrát občan zaplatí kupónovú privatizáciu? (Dušan Slugeň)
 • Zarážející omyly v reakci Veroniky Šandové (Z. S. Blaha)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Britské listy oslovují ty, kteří v České republice rozhodují. Britské listy talks to decision makers in the Czech Republic.

 • Britské listy vycházejí v Praze, v České republice. Vydává je stejnojmenné občanské sdružení se sídlem Slezská 56, 120 00 Praha 2 (IČO: 26519887). Britské listy is published in Prague, the Czech Republic, by the Britské Listy Association. ISSN 1213-1792.

 • Stanovy občanského sdružení jsou zde.

 • Šéfredaktorem je Jan Čulík (325 Kilmarnock Road, Glasgow G43 2DS, the U. K.), značka JČ, stálý pražský redakční tým tvoří Tomáš Pecina (TP) a Štěpán Kotrba (koš, šok).

 • Britské listy vycházejí na serveru Internet Servisu.

 • Tady je minulé vydání Britských listů.

 • Use it or lose it. Chcete-li si deník udržet, inzerujte na  jeho stránkách. Zde je náš ceník i další informace.

  Co je nového v České republice

 • Dvoumilióntý přístup na BL zaznamenal včera večer Arne Huvar ze San Diega v Kalifornii - a vyjádřil přání, abychom mu poslali knihu V hlavních zprávách: Televize. (JČ) - Jedním slovem, vzorný čtenář! (TP)

 • Britské listy jsou zaujaté a nemají pravdu, když bagatelizují činnost poslance Kučery za komunismu, kterou odhalila Fakta ČT, argumentuje v dnešních BL Martin Vadas. K tomu poznamenáváme: Potíž je, že redakce zpravodajství ČT je apriori neseriozní a zaujatá a nelze tedy věřit jejímu zpracování sebezávažnějšího tématu. Pan Vadas by se neměl nechat svést závažností tématu od skutečnosti, že ho zpracovali, a tedy bezpochyby i zkreslili, nedůvěryhodní lidé. Právě to měl na mysli Tomáš Pecina, nevyjadřoval se k podstatě obvinění poslance Kučery. K tomu - bez zpracování věrohodnými novináři - nemůžeme říci nic. Pan Vadas se ptá, jak by tomu bylo ve Velké Británii. Mohu ho ubezpečit, že by se ani v rozhlase či v televizi BBC, ale ani ve většině denních listů nedostal na půl míle k tématu novinář, o němž by mohl vzniknout jen stín podezření, že může mít na zpracování tématu určitým způsobem osobní subjektivní zájem. To, že si Marek Vítek bezostyšně troufá vystupovat zaujatě jako údajně "nezávislý soudce" v kauzách, kde je ostře zaujatý, je neuvěřitelná DRZOST a je známkou chabé české civilizační kultury, že to česká společnost toleruje. V normální společnosti by zdiskreditovaného novináře za první pokus něco takového učinit okamžitě vynesli z té televize v zubech.

  Vzhledem k tomu, že Kučerova minulost byla propírána nejen v České televizi, ale zároveň, a to nesmírně sprostým a neférovým způsobem ve většině českých denních listů, nemůžeme než usoudit, že toto není neúplatné a nezaujaté zpracování závažného tématu z komunistické minulosti, ale naopak jde o pozůstatek komunistické minulosti: o hrubou, difamační, diskreditační kampaň podle vzoru právě takových komunistických kampaní, jaké se vedly v sedmdesátých a osmdesátých letech proti disidentům. - V žádném případě nebagatelizuji míru možného "provinění" poslance Kučery, ale varuji: argumentuji, že nikdo soudný by si neměl brát na odpovědnost odsouzení poslance Kučery jen na základě této hrubě zaujaté kampaně. Obávám se, že na objektivní zhodnocení toho, co Kučera za komunismu dělal či nedělal, si ještě v ČR počkáme. Tato kampaň je jen pokusem televizních vzbouřenců pokračovat v likvidaci osob, kteří se odvážili se jim postavit. Pro českou demokracii to v současnosti nevypadá příliš dobře.

  Poznámka TP: Problém je přirozeně v tom, že na základě reportáže ČT jsem neměl dostatek informací, abych k věci samé vyjádřil kvalifikovaný názor. Nerad bych se dostal do role jisté komentátorky deníku MFD, která tentýž den oglosuje a "zasadí do souvislostí" každou kauzu vyrobenou svými kolegy Kubíkem a Slonkovou (a připusťme, že 90-95 % těchto afér je čiročirá, účelově fabrikovaná a krátkodechá virtuální realita). Dokud nebudu mít informace z věrohodných zdrojů, k případu Miloslav Kučera st. se vyjadřovat nemohu - zato se ale mohu vyjadřovat k žurnalistické kvalitě pořadu Fakta.

 • V novináře "opilého rohlíkem" se podařilo řediteli brněnského studia ČT Zdeňku Drahošovi změnit reportéra Světa Namodro Jana Potůčka. Rozhovor ale stojí za přečtení, už proto, že je velmi sofistikovanou ukázkou, jak interviewovaný může vhodnou vyhýbavou rétorikou novináři vsugerovat, že odpověděl vyčerpávajícím způsobem na jeho otázku. (TP)

 • Znovu ke kupónové privatizaci a perspektivám českého kapitálového trhu. Jako poslední článek tohoto vydání uvádíme reakci kanadského ekonomického odborníka Z. S. Blahy k dementi V. Šandové z minulého týdne, a zároveň zpřístupňujeme anglický originál jeho článku (v českém překladu jsme ho publikovali zde), obsahujícího ostře kritické hodnocení české kupónové privatizace a jejích "architektů". (TP)

 • Počet nominací do Rady ČT se blíží 200. Mezi nejnověji navrženými jsou například chirurg Pavel Pafko, kterého nominovala České lékařská komora. Bývalou atletku Helenu Fibingerovou a někdejší lyžařku Květu Peckovou-Jeriovou navrhl Český olympijský výbor (jsou to zřejmě lidé, kteří dobře rozumějí televiznímu vysílání).

  Zatím není jasné, kdy bude sněmovna radu volit. Ze lhůt určených zákonem sice vyplývá, že by se tak mělo stát v květnu, šéf volebního výbor Jan Vidím (ODS) však soudí, že se to nestihne. Stejně jako další poslanci hovoří spíše o červnu, či červenci.

  Pouze asi čtvrtina nominací je vybavena všemi potřebnými doklady.(Mj. musejí nominovaní předložit negativní lustrační osvědčení a výpis z trestního rejstříku.) Výbor tedy bude navrhovatele žádat o jejich doplnění. Musí mimo jiné také ověřit, že návrh vůbec podala organizace, která na to má právo.

  Výbor rovněž musí počet nominací zúžit na 45 jmen, které má sněmovně předložit k hlasování. O tom, jak se s tímto úkolem vypořádá, by se měli členové tohoto orgánu poradit 5. dubna.

 • Bojí se ředitel ČT Jiří Balvín rozhovoru s Britskými listy? Jiří Balvín napsal Britským listům, že na rozhovor s nimi nemá čas, zároveň však poskytl rozhovor MFD. (JČ)

 • Jak je to s PGP aneb Velká Kryptografická Bublina. Smíme-li parafrázovat Marka Twaina, zprávy o skonu šifrovacího systému PGP zdají se býti velice přehnané. Jelikož žádný z redaktorů BL nebyl na tiskové konferenci firmy I.CZ, která objev bezpečnostní díry prezentovala (vzkaz organizátorům: v 9.00 slušní lidé spí!), musíme vycházet ze zprostředkovaných zdrojů, zejména z článku Vojtěcha Kmenta v Neviditelném psu. Situace se nám proto jeví - z přísně laického pohledu - takto:

  1. K napadení systému způsobem, který je prezentován, je třeba získat možnost zápisu do "soukromé klíčenky" (secure keyring, secring), nebo takové modifikace systému, která způsobí, že PGP z této klíčenky přečte falešná data.

  2. Jestliže má kdokoli možnost modifikovat secring, může patrně změnit i jiné soubory na pevném disku napadeného počítače, zejména pak může instalovat logger klávesnice a pomocí něj pohodlně přečíst heslo (pass phrase), jímž je klíč v secringu chráněn.

  3. Z uvedeného vyplývá, že objev má sice značnou hodnotu akademickou, jeho hodnota praktická se ale blíží zjištění, že půjčíme-li někomu na delší dobu klíč od bytu, nemůžeme vyloučit, že si z něj nechá vyrobit kopii.

  4. Kauza potvrdila, že v síťovém prostředí není rozumnou praxí ponechávat secring na disku a domnívat se, že jsme dostatečně kryptograficky chráněni heslem (o něco bezpečnější by bylo mít ho např. ve SRAM v konektoru USB, nejlépe s fyzickým vypínačem pro zákaz zápisu); to jsme ale věděli i dřív (viz bod 2), nebo ne?

  Těším se na zasvěcený výklad, proč nemám pravdu... (TP)

 • Vyšlo nové číslo revue Souvislosti, upozorňuje Jakub Krč:

  Pane Čulíku, posílám vám odkaz na nové číslo revue Souvislosti http://www.souvislosti.cz (vycházíme od r. 1990, na internetu 4 roky). Přestože jsme zaměřeni filosoficko-teologicko-literárně, máme v posledním čísle příspěvky, které možná mají aktuálnost i ve vztahu k dnešku. Číslo je věnováno Jaroslavu Durychovi a jeho publicistickým sporům politickým (TGM). Jiný blok patří Borovskému pohledem církevního hodnostáře Vlka a "lingvoliteráta" Alexandra Sticha. Další texty se týkají R. Weinera, M. Zadražilové, Zd. Mathausera, J. S. Machara... Inu, nejenom aktuálními kauzami živ je člověk...

 • Zákon pro kočku. Stručná rekapitulace toho, jak státní a veřejnoprávní instituce odpovídaly Britským listům podle zákona o svobodném přístupu k informacím:
  1. Vládnímu mluvčímu Roučkovi: Jaký plat dostává Jindřich Marek, který tráví pracovní dobu psaním hulvátských e-mailů žadatelům o informace? Úřad vlády odmítl informaci poskytnout, BL se odvolaly, Úřad neodpověděl.

  2. Radě RTV: Kdo vlastní české komerční televize? Rada odmítla informaci poskytnout, BL se odvolaly, Rada odvolání zamítla, BL na ni podaly správní žalobu.

  3. České televizi: Jaké jsou podmínky sponzorování organizace Člověk v tísni při ČT? Televize odpověděla uspokojivým způsobem.

  4. ČSÚ: Kolik stály znalecké posudky k bezpečnosti sčítání? ČSÚ odpověděl uspokojivým způsobem.

  5. České televizi: Jaké jsou rozpočty pořadů a kolik berou vaši zaměstnanci? Televize v zákonné lhůtě neodpověděla, BL se odvolaly, lhůta pro rozhodnutí končí tento týden.

  6. ČSÚ: Pošlete nám zprávu o bezpečnosti a tři znalecké posudky. Lhůta pro odpověď končí tento týden.

  7. ČSÚ: Berete v úvahu nepřípustný posudek Jindřicha Kodla a zaplatíte mu za něj? ČSÚ neodpověděl, BL se odvolaly, lhůta pro rozhodnutí končí příští týden.

 • Dr. Pavel Trtík z Paisley University ve Skotsku přispěl Britským listům částkou 2000 Kč a demonstrativně žádá o zveřejnění této skutečnosti, protože si myslí, že by dárci Britským listům měli být veřejně známí. (JČ) - My však jeho jméno demonstrativně nezveřejníme, ledaže by věnoval tolik, abychom se tomu nemohli vyhnout s ohledem na možné osočení z korupce. (TP)

 • Přispějte na investigativní práci Britských listů. Částka, vybraná na od sponzorů BL dosáhla do 14. března 350 000 Kč. Potřebujeme však na roční provoz cca 500 000 Kč a doufáme tedy, že přispěje ještě i další cca stovka čtenářů, kteří to přislíbili. Příspěvky čtenářů cítíme jako velký závazek a zároveň uznání. (JČ, TP)

 • Zdařilou fotoreportáž z Podkarpatské Rusi od Jiřího Kohouta jsme publikovali zde, zdezde.

 • Kde je teď v Praze k dostání kniha "V hlavních zprávách: Televize" o vánočním vzbouření v České televizi. Především v knihkupectví Fišer v Kaprově ulici a v Arbesově knihkupectví, Štefánikova 26, Praha 5. Kniha je k dispozici také zde v internetovém knihkupectví Kosmas za lidovou cenu 118 Kč plus poštovné (má 366 stran), kde je na prvním místě Top Ten nejprodávanějších titulů. Podle Lidových novin z 10. března je naše kniha druhým nejprodávanějším titulem v knihkupectví Fišer. Je také možno si ji koupit v běžné pracovní době přímo v pražském nakladatelství ISV, Kafkova 42, Praha 6, tel. 2432 1098.

 • ČTK dává knize "V hlavních zprávách: Televize" osm bodů z deseti. Před dvěma týdny zveřenila ČTK o naší knize zabývající se krizí v ČT tuto recenzi. Záporná recenze obsahující nepřesné informace (recenzent neuvedl správně ani jména obou autorů knihy) z pera Jiřího Peňáse, novináře ze čtyřkoaličního Respektu, vyšla v časopise Týden.

 • Studii Miroslava Brady o základních principech televizního zpravodajství publikujeme v angličtině na tomto místě. Petr Sládeček z Londýna, který nám ji zprostředkoval, k tomu dodává:

  Skutecne si myslim,ze by mela byt doporucenou nebo snad i povinnou cetbou vsem redaktorum z 'oteenky', zejmena pak pasaze o 'konstrukci reality' ve zpravodajstvi.

 • Pozvánka: Na serveru NEJSME OVCE.CZ se rozběhlo (prozatím úspěšně) jednoduché diskuzní fórum. Diskutovat tam můžete i vy. Bez cenzury a bez špiclovacích cookies. Obsah tohoto serveru se prozatím věnuje monitorování situace kolem sčítání lidu a do budoucna by měl být věnován bezpečnosti informačních systémů, různým případům zneužívání byrokratické moci, aplikaci zákona 106/99 Sb. o právu ovbčanů na informace a zajištění ústavních práv občanů na soukromí.
  Na stránkách najdete i částečný monitoring tisku ke sčítání, některé právní předpisy a v nejbližší době by měl obsahovat i právní poradnu. Server vznikl z iniciativy Dr. J. Kofránka jako reakce na potlačování informací o rizicích, se kterými je shromažďování dat o občanech bez náležité veřejné kontroly spojeno. Sdělte své vlastní, čerstvé zkušenosti se sčítacími komisaři a úředníky ostatním. Pro vzájemné poučení. (koš)

 • Britské listy dál trpělivě očekávají vyjádření pražského Úřadu vyšetřování ke studiu Martina Kloubka na sovětské policejní škole i k tomu, zda si policisté mají právo předvolávat občany k výslechu na druhý konec republiky. Písemné vyjádření nám policejní mluvčí Soňa Jindráková přislíbila už před několika týdny, avšak slib dosud nesplnila. (TP)

 • Zůstanou platy zaměstnanců veřejnoprávní televize a rozpočty pořadů tajné? Začalo to nadějně: Česká televize potvrdila naši žádost o informace a poté si vzala na odpověď dalších deset dnů. Nyní marně uplynula i prodloužená lhůta, a protože pracovníci ČT nereagovali ani na naše zdvořilé e-mailové upozornění, že mají nejvyšší čas odpovědět, podali jsme podle zákona o svobodném přístupu k informacím odvolání. Tím se nyní ze zákona musí zabývat ředitel České televize Jiří Balvín; jen on má právo rozhodnout, zda platy a náklady pořadů zůstanou tak jako doposud "veřejnoprávním tajemstvím" nebo se televize podrobí zákonu č. 106/1999 Sb., jak jí to přikázali poslanci novelou zákona o ČT. Nejsme optimisty: sto tisíc lidí na Václavském náměstí jistě nedemonstrovalo za to, aby televizní hrdinové nechali do svého účetnictví nahlédnout ty, kdo jejich činnost financují - plátce televizních poplatků. (TP)

 • Žádáme podle zákona přesné, podrobné a otevřené informace o financování jednotlivých pořadů (včetně např. i odměn pro jejich moderátory) a informace o  platové škále v České televizi. 25. ledna 2001 vstoupil v platnost a zároveň nabyl účinnosti zákon č. 39/2001 Sb., který mění zákon č. 106/1999 Sb. o  svobodném přístupu k informacím tak, že povinnými subjekty ve smyslu tohoto zákona jsou nyní rovněž "veřejné instituce hospodařící s veřejnými pro­střed­ky". Z toho vyplývá, že se povinným subjektem stala i Česká televize. Žádáme proto na základě zákona o svobodném přístupu k informacím o  údaje týka­jící se hospodaření České televize, viz tento text. Také jsme chtěli o ČT vědět, za jakých finančních okolností v ní působí organizace Člověk v tísni, viz zde, a tyto informace jsme už dostali. Psali jsme o tom zde. Vyplývá z nich znepokojující zjištění, že Člověk v tísni užívá v ČT šest kanceláří a dva sklady za velmi nekomerční činži 8300 Kč měsíčně - dotují to televizní diváci svým poplatkem.

 • Konto, kam je možné posílat příspěvky na investigativní práci Britských listů, je toto:

  Účet č. 431349001/2400 (2400 je kód banky), Expandia Banka, a. s. (změna jména na eBanka dosud není oficiálně v platnosti)
  Ovocný trh 8, 117 19 Praha 1

  Variabilní symbol pro příspěvky 2001 (ti, po nichž chce banka konstatní symbol, mohou použít 0558).

  Příspěvek lze složit (bez poplatku) i na kterémkoli klientském centru banky:
     Brno, Jánská 1/3
     České Budějovice, Kanovnická 18
     Hradec Hrálové, Rašínova tř. 1669
     Olomouc, K. Světlé 2
     Ostrava, Dlouhá 3
     Pardubice, 17. listopadu 238 (údajně není v provozu)
     Plzeň, Šafaříkovy sady 5
     Praha, Václavské nám. 43
     Praha - Zlatý Anděl, Nádražní 23

  (Prosíme čtenáře, kteří přispěli nebo přispějí tímto způsobem v hotovosti, aby nás informovali e-mailem, kde a kdy částku zaplatili - připravujeme pro všechny sponzory malý, ale exkluzivní dárek a nechceme, aby o něj anonymní sponzoři přišli.)


 • Recenze právě česky vydané hry holandského autora Jeroena van den Berga "Žena podle Schopenhauera od Michaely Černé je na tomto místě.

 • TEMATICKÝ ARCHÍV BRITSKÝCH LISTŮ je na adrese http://blisty.internet.cz/xz/.

 • Přehled anglicky napsaných článků od Jana Čulíka a  Andrewa Stroehleina o aktuálním vývoji v České republice najdete zdezde.

 • Hudba a zvuk - Každé úterý: Týdenní přílohu věnovanou vážné hudbě (archív textů i zvukových ukázek) píše a rediguje v Neviditelném psu Lubomír Fendrych na adrese http://pes.eunet.cz/hudba/hudba.htm.

 • Britské listy rozšiřované e-mailem. Na žádost čtenářů, zda by nebylo možno rozšiřovat BL i e-mailem, je nyní tato služba laskavostí Internet Servisu a Jiřího Gallase k dispozici. Podívejte se na adresu http://www.britskelisty.cz/blpostou.html.

 • Britské listy nyní mají novou automatickou každý den aktualizovanou upoutávku. Je na adrese http://blisty.internet.cz /prehled.html. Obracím se na ty čtenáře-příznivce tohoto časopisu, kterým je význam Britských listů jasný a vědí, že je rozumné povědomost o tomto časopise rozšiřovat, aby upoutávku případně umístili na své internetové stránky. JČ.

 • Czech media, Czech politics and Czech culture: A selection of English language articles, published in Britské listy.

 • (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a  hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University).

 • Zde jsou užitečné internetové stránky pro bohemisty a specialisty na Českou republiku.

 • Kdo je vydavatel Britských listů? Zde je životopis Jana Čulíka.


  Výběr textů z posledních dní:

 • Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|