Britské listy


středa 9. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Dnes začíná brněnský zbrojařský veletrh IDET 2001:
 • Obchod se smrtí: v Brně jsou firmy, které podporují vražedné režimy (podrobnou dokumentaci sestavili Nesehnutí)
 • Výzva: Umlčme zbraně: V Brně vystavují podniky, které prokazatelně porušují lidská práva (Nesehnutí) Proti Romům:
 • Británie má nový rasistický zákon (Guardian) Ekologie:
 • Další evoluce přírody je v našich rukou, varují mezinárodní vědci Novinářský aktivismus:
 • Uznání Jakubu Patočkovi: vytvořil z Literárek úspěšně sektářský týdeník (Jan Čulík) Česká televize:
 • Robert Buchar Jiřímu Balvínovi: Proč jste potlačili film Sametová kocovina? Reakce:
 • Od obránce vzbouřenců v ČT: Nactiutrhačství Britských listů (Tomáš Jurčík) Reakce:
 • Jak Britské listy zkreslují (Milan Šmíd) Reakce:
 • Rozdělení Československa: Argumentace Petra Jánského je neuvěřitelně hloupá (Vít Tomis) Na obranu lidí, jako je Jiřina Bohdalová:
 • Reaguji na plivanec pana Ruska (Tom Fuk)
 • Za komunismu jsme kolaborovali všichni (Patrik Sládeček) Tak jak je to s marxismem?
 • Brazilský marxismus (Fabiano Golgo)
 • Kotrba o marxismu - upřesnění (Petr Bradáč)
 • Marxista, leninista, anarchista, terorista ... (Jan Nekovář) Postskript:
 • Kvůli Marxovi na hranici? (Štěpán Kotrba)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Brazilský marxismus

  Fabiano Golgo

  Štěpán Kotrba napsal:

  I v České republice se dodnes učí marxismus (chcete-li - dialektický materialismus) jako jedna z filosofických disciplín a termín "marxista" zde má ještě méně ostrý charakter, než v Brazílii. Jelikož z jižní Ameriky pochází řada "revolučně marxistických" filosofů, politologů a ekonomů, většinou poplatných Zapatovi a jeho mexickým revolucionářům (1910-17), je pohled Fabiana Golga příliš jednostranně vyostřený.

  Jen pro objasnění. Brazílie na jedné straně a celá ostatní Jižní Amerika na straně druhé mají velmi odlišnou ikonografii, zázemí a kulturu. Souvislost mezi námi je jen rovníkové vedro a takzvané "jihoamerické" chování (podle mě je to mýtus, závisí to na vaší třídní příslušnosti, na vzdělání i na psychologických charakteristikách. Nacházím například podobnou hlučnost a mávání rukama u Srbů).

  Portugalci vtiskli jihoamerickému kontinentu úplně jinou kulturu než Španělé. Afričani (Brazílie je onou zemí, která měla největší počet otroků na světě) přinesli další řadu prvků do naší kultury, a tak ovlivnili (a ozvláštnili) způsob, jak pohlížíme na svět. Černoši byli po celém kontinentě, ale nikde nebylo míchání ras tak běžné, protože portugalští muži nepovažovali za problém mít půl tuctu černošských otrokyň za milenky, a tak vznikli mulati. V ostatních částech jihoamerického kontinentu docházelo k míšení s africkou kulturou daleko méně (s výjimkou Kuby), neboť Španělé dávali přednost místním Indiánům..

  Právě v důsledku tohoto kulturního smísení africké a portugalské kultury se Brazílie silně odlišuje od ostatních jihoamerických zemí, a také proto, že je Brazílie tak velká, a tak se v podstatě nezajímáme o to, co se děje v zahraničí, a pokud ano, tak jsou vektory Evropa a Spojené státy, nikdy Bolivie nebo Mexiko. Pro ty, kdo jsou orientováni na komunismus, je to Kuba.

  A když hovoříme o Zapatovi, v Brazílii je to jen postava z velmi vzdálené a odlišné kultury. Známe ho jen z amerických filmů. Idolem komunistů v Brazílii je zcela bezkonkurenčně Che Guevara.

  Komunista je slovo, které pro nás charakterizuje osobu, která si přeje takový druh života/politického systému. Marxista je obyčejně charakteristika (dal jsem si tu práci a prohledal jsem 7 novin a 4 časopisy za poslední 4-5 let) osob jako Frei Leonardo Boff, Padre Beto (to jsou dva katoličtí kněží, autoři takzvané "teorie osvobození"), Oscar Niemeyer (architekt Kubitschekovy Brasilie, což je naše monumentální, "kýčovitě-umělecké" hlavní město), Tarso Genro, guvernér naší "brazilské Francie", v nejjižnějším státě Brazílie, filozofů, profesorů a dalších intelektuálů. Avšak když naše sdělovací prostředky hovoří o určitých vedoucích studentských představitelích, o revolucionáři Luisi Carlosi Prestesovi (zakladateli komunismu v Brazílii) nebo o radikálech z Dělnické strany (PT), říká se jim "leninisté" nebo "komunisté".

  Trvám na tom - protože jsem vyrostl v Brazílii - že slovo "marxista" je měkčí.

  Podobně jako slova "socialismus" a "komunismus" je pravda, že i slova "marxista" a "leninista" se někdy zaměňují, ale všeobecné mínění je, že zastánci politické utopie jsou jen marxisté. Ti, kdo jsou přesvědčeni, že je třeba převzít moc a zlikvidovat kapitalistickou společnost, se někdy v textu nazývají i marxisty, ale je to jen stylistická pomůcka, aby se neopakovala slova. Výraz "trockista" se používá jen, když se mluví o historických či zahraničních postavách spojených s jeho ideologií.

  Tohle všechno je jen průměrné chápání obou pojmů, jak je užívají normální lidi a jak se to odráží ve sdělovacích prostředcích, nikoliv, jak těchto pojmů užívají lidé, kteří se specializují na tato témata. Abych uklidnil pana Novotného, jsem si vědom rozdílu, ale ve svém článku jsem uvažoval nad tím, jestli průměrný člověk v České republice ví o rozdílu mezi marxistou a leninistou.

  A předpokládám, že pan Novotný je "klausista", jimž se také někdy (chybně) říká "pravičák", "liberál" anebo dokonce "kapitalista" - anebo je mé brazilské chápání věcí i v této záležitosti chybné?

  PS. V Brazílii by se "klausismus" nazýval "populismem".


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|