Britské listy


úterý 3. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Mohl by takovéto problémové pořady "pro lidi" vysílat i Český rozhlas?
 • Jak se dostat z nezvládnutelných dluhů (BBC) Pochybná kvalita poskytovaných služeb:
 • Selhání cestovní kanceláře Fischer nebylo výjimečné (Jindřich Dvořák) Postavení žen:
 • V Afghánistánu fungují tajné školy pro dívky Drogy:
 • Londýnská police přestává stíhat držitele marihuany Člověk a svět:
 • Je podstata lidské existence duchovní? (Eugen Haičman) Česká televize:
 • Otevřený dopis redakce publicistiky ČT: "Do ČT se vrací cenzura" (Jan Tobiáš, Martin Schmarz) Dopis Milanu Knížákovi do Rady České televize:
 • Hrobové ticho nad Člověkem v tísni (Jindřich Dvořák) Na konec školního roku:
 • Úplné znemravnění školství. Rozhovor s nestorem českých učitelů Bohumilem Sedláčkem, třetí část, Ivo Fencl) Zadluženost ČR:
 • Matení veřejnosti aneb inventura dluhů se konat nebude? (Martin Kunštek)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Britské listy oslovují ty, kteří v České republice rozhodují. Britské listy talks to decision makers in the Czech Republic.

 • Britské listy vycházejí v Praze, v České republice. Vydává je stejnojmenné občanské sdružení se sídlem Slezská 56, 120 00 Praha 2 (IČO: 26519887). Britské listy is published in Prague, the Czech Republic, by the Britské Listy Association. ISSN 1213-1792.

 • Stanovy občanského sdružení jsou zde.

 • Šéfredaktorem je Jan Čulík (325 Kilmarnock Road, Glasgow G43 2DS, U.K.), značka JČ, stálý pražský redakční tým tvoří Tomáš Pecina (TP) a Štěpán Kotrba (koš, šok, ŠK). E-mailová adresa redakce je zde.

 • Britské listy vycházejí na serveru Internet Servisu.

 • Tady je minulé vydání Britských listů.

 • Use it or lose it. Chcete-li si deník udržet, inzerujte na  jeho stránkách. Zde je náš ceník i další informace.

  Co je nového v České republice

 • "Do České televize se vrací cenzura"? Po odstranění drobných pravopisných a gramatických chyb publikujeme v dnešním vydání "otevřený dopis redakce publicistiky ČT", v němž si podepsaní Jan Tobiáš a Martin Schmarz stěžují na generálního ředitele Balvína a ředitele zpravodajství Honyse, že "zcenzurovali" pořad Tady a teď, zabývající se auditem České televize. Nehodláme znovu hodnotit, zda bylo Balvínovo rozhodnutí správné (už jsme napsali, že i veřejnoprávní Česká televize má povinnost se zabývat svou vlastní interní situací, ovšem zcela nestranně, jako by šlo o úplně jiný, cizí podnik, a poukázali jsme na to, že členové redakcí zpravodajství a publicistiky dávno ztratili v tomto smyslu důvěryhodnost a nestranný pořad nejsou vyrobit schopni). Je ovšem zjevné (je to legrační, protože se to přesně dalo očekávat), že se Balvínova rozhodnutí zrušit vysílání pořadu Tady a teď pokoušejí "televizní vzbouřenci" manipulativním způsobem využít co nejefektivněji ve své věci: budou zase organizovat demonstrace na Václavském náměstí za "svobodu projevu"? Farizejsky působí jejich tvrzení v dokumentu, když píší "My zaměstnanci České televize včetně generálního ředitele nemůžeme s čistým svědomím pobírat své platy, na které nám přispívají občané, a zároveň mlžit kolem způsobu, jakým ČT vynakládá peníze koncesionářů." - To zní tedy opravdu přesvědčivě od pracovníků instituce, od níž se Britské listy už půl roku bezvýsledně snaží zjistit informace např. o nákladech jednotlivých pořadů, včetně pořadů redakcí publicistiky a zpravodajství. Autoři "otevřeného dopisu" se dále odvolávají "na praxi veřejnoprávních médií v zemích Evropské unie, které se řídí desetiletími odzkoušenými pravidly". - Rádi bychom pánům Tobiášovi a Schmarzovi položili otázku, co by si asi veřejnoprávní média Evropské unie na základě těchto odzkoušených pravidel pomyslela o střetu zájmů, k němuž došlo, když reportáž o auditu ČT, která je - i podle jejich dopisu - hlavně kritická vůči řediteli brněnského studia Drahošovi, pro pořad Tady a Teď natáčela Markéta Dobiášová, kterou ředitel Drahoš z brněnské televize vyhodil - myslí si pánové Tobiáš a Schmarz, že bylo rozumné redakční rozhodnutí pověřit paní Dobiášovou právě touto prací, že nejde o střet zájmů a že reportáž bude vnímána jako nestranná? :)

  Pochybné je i tvrzení v otevřeném dopise, že "zpravodajství a publicistika vyšly z auditu bez závad". To je odvážný výrok, vzhledem k velkému množství výhrad, které k celému auditu o ČT publikovala firma PriceWaterhouseCoopers. Vyplývá z nich, co je o ČT dávno známo - že totiž chybějí základní kontrolní struktury pro finanční toky uvnitř ČT i směrem ven. Citujeme z těchto vážných výhrad, z nichž vyplývá, že audit nemohl být proveden řádně, jen některé:

  [Audit byl proveden pouze] "na základě dostupných informací. Vzhledem k tomu, že v zadání naší práce byla stanovena povinnost přezkoumat rozsáhlé časové období, bylo šetření v určitých oblastech omezeno. Nemohli jsme se setkat se všemi pracovníky, s nimiž jsme chtěli projednat určité okolnosti týkající se našeho šetření. Z tohoto důvodu se nám v některých případech nepodařilo získat dostatečné informace, které by nám umožnily formulovat jednoznačné závěry. Rozsah naší práce byl rovněž omezen nedostupností některých dokumentů, které jsme požadovali. Většina dokumentace z období před roku 1996 byla skartována. Šetření pro období před rokem 1996 byla z tohoto důvodu značně omezená. Některé požadované dokumenty nebyly nalezeny. V případě některých transakcí jsme nebyli schopni potvrdit informace, které nám byly poskytnuty zaměstnanci ČT pouze v ústní podobě. Nemusely být identifikovány všechny případy podvodného jednání či zpronevěr. Naše šetření bylo závislé na dostupnosti informací poskytnutých ČT. Nekontaktovali jsme externí dodavatele či osoby mimo zaměstnance ČT a neprováděli prověrky účetních záznamů společností mimo ČT. Je možné, že uvedené procedury by vyústily v identifikaci problémů či zpronevěry, které jsme (...) nezjistili. - Doporučujeme, aby v případě, kdy je nezbytné využívat spřízněné strany jako dodavatele ČT, byly vytvořeny vnitřní kontrolní mechanismy minimalizující riziko nekalých praktik. Vnitřní směrnice ČT by měly zaručovat, aby v průběhu poptávkového řízení deklarovali zaměstnanci ČT účastnící se poptávkového řízení jakoukoliv vazbu na oslovené dodavatele. Tito zaměstnanci by měli být z poptávkového procesu vyřazeni. (Atd.) - Nepřítomnost formálních pravidel v procesu nákupu (např. postupy pro provádění poptávkových řízení) zvyšuje riziko, že by v ČT mohlo v budoucnosti docházet k zpronevěře nebo jiným nekalým praktikám. (...) U značného počtu transakcí jsme nebyli schopni určit důvod výběru vítězného dodavatele. Nepřítomnost formálních postů znamená, že v ČT existuje prostor pro potenciální zmanipulování výběrových řízení. (...) Výroba pořadů - současný kontrolní systém neumožňuje dostatečnou kontrolu nákladů." (Atd.)

  Úsměvné je také tvrzení, že se "zakázaná" reportáž Tady a Teď "souhrnně věnuje" výsledkům forenzního auditu ve studiích v Praze, v Brně a v Ostravě. Jak známo, pořady Tady a teď nebývají delší než cca 6 minut. Tu "souhrnnou analýzu" tohoto složitého a závažného textu, který by spíše měl být odrazovým můstkem k diskusi, proč nebylo možno provést řádný audit, na tak malém prostoru bych skutečně rád viděl. (Pro informaci: za pět minut lze přečíst nahlas pouhých cca šest set slov textu, tedy přibližně glosu této délky!) (JČ)

 • "Docela se bojím, irácké vyslanectví na nás nasadilo sledování," informuje Majid Majed, jemuž i jehož rodině končí po devíti letech života v ČR koncem srpna povolení k pobytu v České republice budou se zřejmě muset vrátit do Iráku, kde jim hrozí perzekuce. Je to jediným výsledkem medializace jejich kauzy v ČR? České policii zřejmě nevadí, že iráčtí tajní agenti volně sledují v ČR občany své země. Ministr vnitra Stanislav Gross je jako zjevný nadčlověk (voliči, pamatujte! a ČSSD nevolte!) povýšen nad to, aby odpovídal novinářům na dopis týkající se této věci - čekáme na jeho odpověď už od 10. května 2001. (Dovídáme se, že má prý případ Majidovy rodiny na pracovním stole, ale dosud se na něj "neměl čas" podívat.)

 • Pronásledování v Íránu. O tom, jak se zachází s lidmi v muslimských diktaturách, jsem se dověděl včera s první ruky. Setkal jsem se v Glasgow s mladým Íráncem, který čeká v Británii na udělení azylu. Proč musel ze své země uprchnout? Pracoval v cestovní kanceláři a prodal cestu do zahraničí jednomu méně významnému politikovi, který pak emigroval. Íránská tajná policie pracovníka cestovky činila vinným za emigraci tohoto politika - za to, že mu prodal ten zájezd - a aby unikl trestu, musel sám ze země utéci. (JČ)

 • OPRAVA: Poprávu rozhořčený náměstek ÚOOÚ Novák mi vynadal, že prý o něm šířím pomluvy.článku o digitalizaci katastru nemovitostí jsem uvedl příklad jakéhosi pana Nováka, jeho pozemků v Klánovicích, jeho daní a jiných berní. Neuvědomil jsem si, já novinářský bloud, trapnou souvislost s osobou náměstka Nováka, vyfotografovaného hned vedle inkriminovaného odstavce... Omlouvám se tedy za své faux pas a prohlašuji veřejně a kajícně, že neexistuje nižádná příčinná souvislost mezi Novákem a Novákem. Ani mezi Novákem a Novákem. Čestné pionýrské. Oni mají totiž naprosto rozdílná rodná čísla... :)))

  Problém je, že já to rodné číslo Novákovo z Klánovic nemohl uvést, aniž by mě Novák z ÚOOÚ nezačal stíhat za porušení zákona o ochraně osobních údajů. Touto glosou alespoň snad odvrátím stíhání své osoby pro pomluvu za zveřejnění nepravdivého údaje. Doufám alespoň, že žádný Novák v Klánovicích nemá pozemky. Jinak by mě nechal stíhat pro změnu on - za zveřejnění pravdivých, ale soukromých údajů ... Nerozumíte tomu? To je dobře. Pro všechny Nováky. (koš)

 • Online rozhovor s Václavem Fischerem bude dnes, v úterý, od 13:00 na  serveru www.ihned.cz.

 • Pozor, neplýtvejte penězi na zájezdy s firmou Fischer! Včera jsme zveřejnili svědectví, jak neefektivně a arogantně se chová cestovní kancelář Fischer. Čímpak to asi je, že se takováto kritika málokdy dostane do českých sdělovacích prostředků? :) Existuje přitom celá internetová stránka stížností na cestovní kancelář Fischer, viz zde. Jedna čtenářka k tomuto textu poznamenává:

  Jen bych chtela podotknout, ze ackoliv az na vyjimky cestuji letadlem v ekonomicke tride, takze jsem zvykla na stisnene prostory, tak malo mista, jako maji u Fischera, jsem zatim u zadne letecke spolecnosti nezazila. Asi se do letadla z uspornych duvodu snazili nacpat co nejvice sedadel. (Odpovídá to bezpečnostním předpisům?? pozn. JČ) Luxusni cestovka to v zadnem pripade neni.

  Muj ciste laicky intuitivni dojem z reakci Fischerovych zamestnancu na stiznosti zakazniku je, ze  tato cestovka na tom neni moc dobre. Nedostatky se vyskytnou obcas u kazde cestovky, ale pokud jsou ojedinele, neni problem s odskodnenim. Dobra cestovka taky kontroluje pred sezonou kvalitu nabizenych hotelu; pokud nevyhovuji udavane tride, tak je vyradi ze sve evidence a nehada se trapne se zakazniky (viz Turecko). Fischer si asi dobre jmeno uchovava diky tomu, ze stedre inzeruje, a sdelovaci prostredky, ktere stoji o penize z reklam, pak potlaci vsechny kriticke hlasy.

  PS Pro jake zakazniky byla urcena puvodni Fischerova cestovka v Nemecku? Pro stredni vrstvy sotva. Z reakci na vsechny publikovane podnety zakazniku vyplyva, ze tato cestovka neni pripravena na samostatne myslici lidi.

 • Policejní stát? Zdá se, že s všudypřítomným vynucováním rodných čísel to v ČR skutečně mnozí přehánějí. V odpovědi Marii Lipoldové od pracovnice kanceláře Fischer (viz příloha k prvnímu článku dnešního vydání) se praví, že zákazníci jsou povinni uvádět rodné číslo při koupi kompletních zájezdů. Proč, proboha? Kupoval jsem v Británii mnohokrát v cestovkách zájezd na dovolenou, ale nikdy jsem k tomu nebyl nucen uvádět své National Insurance Number! Napsal nám v minulých dnech jeden student jedné české střední školy, že se rodná čísla dokonce dostala už i na středoškolská vysvědčení. Co na to Úřad pro ochranu osobních údajů? (JČ)

 • V Ústí nad Labem vyžadují rodné číslo, i když chcete jít na záchod, jak píše zde Mladá fronta Dnes.

 • Clive James. Zajímavá směsice ješitnosti a nejistoty. (Čtenáři si pamatují, že byl v dubnu pozván na filmový festival AFO v Olomouci. Teď to využívá ke své popularitě?) Z rozhovoru v Sunday Telegraphu při příležitosti vydání dvou knih jeho esejů:

  So he writes with ease? ``Oh, no! I spend half my time being lost for words. I am a brooder and a walker and a grunter and at the moment a smoker. I am back on the weed for this week. It was what the Czech Republic did for me. I was there recently being the hero of the documentary film. A film festival invited me to be the guest of honor because they see my Postcard programs down there. The Czech Republic and Argentina are the places to see my programs; they are still drifting around the world like space junk.''

  Píše tedy Clive James lehce? "Ale vůbec ne. Polovinu času trávím tím, že hledám slova. Deprimovaně přemýšlím a chodím a vydávám pazvuky a v současnosti taky kouřím. Vrátil jsem se k tabáku. To pro mě udělala Česká republika. Byl jsem tam nedávno a dělal jsem tam hrdinu dokumentárního filmu. Jeden filmový festival mě pozval jako čestného hosta, protože se tam v té zemi vysílají moje Pohlednice. Chcete-li vidět mé pořady, musíte cestovat do České republiky a do Argentiny - ještě stále kolují po světě jako vesmírné haraburdí."

  Hlavně nenápadně!

 • Zpřístupnili jsme galerii portrétů 44 tajných policistů, kteří za poslední rok doprovázejí různé pražské demonstrace. Vysvětlení, proč jsme jejich fotografie publikovali, najdete v druhém článku dnešních BL.

 • Uvedli jsme také do zkušebního provozu soubor fotogalerií Britských listů. Jsou zde přístupné téměř tři tisíce snímků, pořízených reportéry Š. Kotrbou, L. Wišniewským a T. Pecinou mj. při zasedání MMF/SB, při vyklizení Ladronky a následných demonstracích, v průběhu televizní krize a při řadě dalších akcí. (TP)

 • Již několik týdnů je v provozu nové diskusní fórum BL. To je k dispozici zatím pouze pro prohlížeč Internet Explorer a pro Mozillu, na netscapové verzi se intenzivně pracuje. (TP)

 • Pořádkovou pokutu 10 000 korun uložila policie reportérovi BL Tomáši Pecinovi za to, že neusposlechl výzvy a nedostavil se na policii, aby vysvětlil své kritické články v Britských listech. Publikovali jsme působivý dokument, jímž to policie zdůvodňuje. (TP) - V reakci na tento dokument poslal Tomáš Pecina policii tuto Stížnost, v níž mimo jiné praví: (JČ)

  Je neslučitelné s ústavním pořádkem zaručenou svobodou projevu, aby Policie ČR poža­­dovala od novinářů vysvětlení jejich článků. Ústavní princip svobody projevu je intrin­sicky nadřazen dílčím ustanovením zákona o Policii ČR (č. 283/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů) i trest­ního řádu a policejní orgány si nikdy nesmějí počínat tak, aby tím omezovaly individuální ústavně zaručené svobody občanů. Nejsem ocho­ten poskytnout poli­cii k textu svých článků v případu Ladronka žádné vysvětlení a to, že jsem se nedo­sta­vil na výzvu, je pouze procesním vyjádřením mé vůle využít základních občan­ských práv, nikoli delikt­ním jednáním, jež by opravňovalo policejní orgán k uložení pořád­kové pokuty.

  Shrnutí případu pro časopis Central Europe Review a pro mezinárodní organizace zabývající se obranou lidských práv, je zde, v angličtině zde.

 • Dětem v brněnském dětském domově hrozí nebezpečí od volně působícího pedofila.Ve všech zemích světa je zvykem, že se pedofilové soustřeďují do institucí, jejichž účelem je starat se o týrané či jinak poškozené děti. V civilizovaných evropských zemích se to však sleduje a ostře se proti tomu - v zájmu těch dětí - zasahuje. Podle informací, které zveřejňují Britské listy v tomto čísle, však možná Česká repulika k těmto evropským zemím nepatří. Podle všech indicií je zjevné, že v dětském domově v Brně-Hlinkách operuje podle svědectví Jiřího Szuty pedofil. Ředitel tohoto dětského domova odmítl proti němu podniknout jakékoliv kroky. Jak informuje Fabiano Golgo zde, když ředitele konfrontoval s podrobnostmi pedofilových akcí, ředitel sdělil Fabianu Golgovi, že on "není členem jeho rodiny", takže nemá právo "se ho dotazovat na podrobnosti sexuálních aktů". Pokud je nám známo, pedofilní zaměstnanec působí v dětském domově beztrestně dál. Možná právě nyní, když čtete tyto řádky, sexuálně zneužívá děti v domově.

 • Kultivovanost reportéra Svobodné Evropy Radka Kubička. Zdá se, že arogance a sprostota při jednání veřejných činitelů vůči veřejnosti je u některých lidí docela zakonzervovaná. Snažil jsem se vysvětlit reportéru Radku Kubičkovi, že jako člověk veřejně činný si nemůže dovolit reagovat vulgárními e-maily (jaké posílá např. Martinu Stínovi) na dopisy veřejnosti, i kdyby nakrásně mu členové veřejnosti třeba i nadávali. V normálních západních demokraciích se to běžně neděje. Jako veřejný činitel má reportér veřejnoprávního rozhlasu povinnost vystupovat vůči veřejnosti zdvořile. Bohužel, v České republice tato běžná civilizační zásada zřejmě u některých lidí neplatí. V každém případě to nepochopil Kubičko, který odpověděl mj. takto:

  Myslím, že adekvátní reakcí veřejné osoby na primitivy jako jsi TY a Stin by nejspíš bylo jediné: po vzoru britské politické kultury dát takovým prasatům pěstí. Rk

  Tuto nepřiměřenou reakci na  racionální, uměřený mail, nechápu a mám v této věci dotaz na generálního ředitele Českého rozhlasu a na Radu Českého rozhlasu: domníváte se, že tento způsob jednání vašeho reportéra autoritu Českého rozhlasu posiluje anebo ji naopak oslabuje? - Reakce Radka Kubička je zde. (JČ)

 • Do on-line rozhovoru s ministrem Karlem Březinou na Interview 21 jsme poslali následující dotaz:

  Pane ministře, v souvislosti s kontroverzí kolem sčítání lidu vyšlo najevo, že jedním z poradců, kteří pro Vás pracují, je pan Jindřich Kodl, bývalý vysoký důstojník StB. Kolik dalších osob s pozitivním lustračním osvědčením pracuje ve Vašem týmu? Můžete odhadnout, jakou percentuální část Vašich "odborných poradců" tyto osoby představují?
  Tomáš Pecina, Britské listy

  Redaktor bohužel náš dotaz do pozitivně laděné konverzace s Březinou nezařadil. Nevadí - necháme ho vystaven zde a snad nám pan ministr odpoví přímo. --- Že si K. Březina neumí svou práci bez estebáků představit, berme jako fakt - de gustibus non est disputandum; když už si je ale jednou platíme z daní, máme právo vědět, kolik jich na Úřadu vlády působí. (TP)

 • Konto, kam je možné posílat příspěvky na investigativní práci Britských listů, je toto:

  Účet č. 431349001/2400 (2400 je kód banky), Expandia Banka, a. s. (změna jména na eBanka dosud není oficiálně v platnosti)
  Ovocný trh 8, 117 19 Praha 1 (na Ovocném trhu je oficiální sídlo banky, ale není tam klientské centrum.)

  Variabilní symbol pro příspěvky 2001 (ti, po nichž chce banka konstatní symbol, mohou použít 0558).

  Příspěvek lze složit (bez poplatku) na kterémkoli klientském centru banky:
     Brno, Jánská 1/3
     České Budějovice, Kanovnická 18 (podle věrohodných zpráv neexistuje)
     Hradec Hrálové, Rašínova tř. 1669
     Olomouc, K. Světlé 2
     Ostrava, Dlouhá 3
     Pardubice, 17. listopadu 238 (dtto)
     Plzeň, Šafaříkovy sady 5
     Praha, Václavské nám. 43
     Praha - Zlatý Anděl, Nádražní 23

  (Prosíme čtenáře, kteří přispěli nebo přispějí tímto způsobem v hotovosti, aby nás informovali e-mailem, kde a kdy částku zaplatili - připravujeme pro všechny sponzory malý, ale exkluzivní dárek a nechceme, aby o něj anonymní sponzoři přišli.)

 • TEMATICKÝ ARCHÍV BRITSKÝCH LISTŮ je na adrese http://www.britskelisty.cz/xz/.

 • Přehled anglicky napsaných článků od Jana Čulíka a  Andrewa Stroehleina o aktuálním vývoji v České republice najdete zdezde.

 • Hudba a zvuk - Každé úterý: Týdenní přílohu věnovanou vážné hudbě (archív textů i zvukových ukázek) píše a rediguje v Neviditelném psu Lubomír Fendrych na adrese http://pes.eunet.cz/hudba/hudba.htm.

 • Britské listy rozšiřované e-mailem. Na žádost čtenářů, zda by nebylo možno rozšiřovat BL i e-mailem, je nyní tato služba laskavostí Internet Servisu a Jiřího Gallase k dispozici. Podívejte se na adresu http://www.britskelisty.cz/blpostou.html.

 • Britské listy nyní mají novou automatickou každý den aktualizovanou upoutávku. Je na adrese http://www.britskelisty.cz /prehled.html. Obracím se na ty čtenáře-příznivce tohoto časopisu, kterým je význam Britských listů jasný a vědí, že je rozumné povědomost o tomto časopise rozšiřovat, aby upoutávku případně umístili na své internetové stránky. JČ.

 • Czech media, Czech politics and Czech culture: A selection of English language articles, published in Britské listy.

 • (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a  hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University).

 • Zde jsou užitečné internetové stránky pro bohemisty a specialisty na Českou republiku.

 • Kdo je vydavatel Britských listů? Zde je životopis Jana Čulíka.


  Výběr textů z posledních dní:

 • Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|