Britské listy


čtvrtek 2. srpna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Ruzyňská selekce:
 • Poznámka k událostem v Ruzyni (Jiří Jírovec)
 • Nemám důkaz, že na letišti dochází k diskriminaci (Martin Palouš pro LN)
 • Situace na Ruzyni je ponižující a nedůstojná pro všechny české občany (Český helsinský výbor)
 • Ať Britové vysvětlí, proč nepustili do letadla neromské dívky (Miroslava Červenková) Ochrana osobních údajů:
 • Přístup ke katastru - rovnost před zákonem úpí! (Bohdan Urban) Právo:
 • Budou snad kraje v ČR podřízeným subjektem ve vztahu ke státu? (Jiří Němec) Cestování s Fischerem:
 • Dopis, na který Václav Fischer neodpověděl (Tomáš Kantorek) Aktivismus:
 • Jakou moc má vaše peněženka (Helena Svatošová)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Britské listy oslovují ty, kteří v České republice rozhodují. Britské listy talks to decision makers in the Czech Republic.

 • Britské listy vycházejí v Praze, v České republice. Vydává je stejnojmenné občanské sdružení se sídlem Slezská 56, 120 00 Praha 2 (IČO: 26519887). Britské listy is published in Prague, the Czech Republic, by the Britské Listy Association. ISSN 1213-1792.

 • Stanovy občanského sdružení jsou zde.

 • Šéfredaktorem je Jan Čulík (325 Kilmarnock Road, Glasgow G43 2DS, U.K.), značka JČ, stálý pražský redakční tým tvoří Tomáš Pecina (TP) a Štěpán Kotrba (koš, šok, ŠK). E-mailová adresa redakce je zde.

 • Britské listy vycházejí na serveru Internet Servisu.

 • Tady je minulé vydání Britských listů.

 • Use it or lose it. Chcete-li si deník udržet, inzerujte na  jeho stránkách. Zde je náš ceník i další informace.

  Co je nového v České republice

 • Jan Čulík je do 5. srpna mimo internet, BL rediguje Tomáš Pecina, příspěvky posílejte na adresu redakce.

  Aktualizace, čtvrtek 16.30:

 • Průlom do mezinárodního diplomatického práva. Jak informovala ČTK, britská strana si povolení daná "technickým dodatkem" vysvětlila tak, že prostory, v nichž imigrační úředníci Jejího Veličenstva kontrolují cestující před nastoupením do letadla, jsou výsostným územím Spojeného Království a neplatí na něm české zákony. Je to revoluční krok: zatímco dosud bylo potřebné získávat pro exteritorialitu budov diplomatické mise zvláštní souhlas druhé strany, odnynějška je exteritorialita dána pouhou přítomností koloniálního (pardon: imigračně-konzulárního) úředníka. Jak na novou interpretaci reaguje ministr-rohožka Kavan, není zatím známo. (TP)

 • Perné minuty připravili včera Martinu Paloušovi senátoři z Výboru pro lidská práva. Už Paloušův úvodní výklad nepostrádal momenty, které vyvolaly na tvářích senátorů údiv: Britové prý uvažují, že zlepší-li se z české strany azylová kázeň, mohli by namátkově kontrolovat pouze některé lety, a výběr se prý neděje podle etnických kritérií, to pan náměstek rezolutně odmítá, nýbrž vyřazováni jsou cestující, kteří jeví známky toho, že by se mohli v Británii stát neoprávněnými žadateli o azyl.

  Irena Ondrová (ODS), velmi dobře na jednání připravená, vznesla - ke gaudiu přítomných - dotaz, jak se takový "cestující jevící známky atd." pozná, a zda se tím nemíní, že cestující je prostě Rom; Palouš dotaz nezodpověděl ani na opakovanou výzvu.

  I. Ondrová dále uvedla, že v Kanadě požádaly o azyl cca. tři tisíce Romů z Maďarska, zatímco českých Romů bylo přibližně tisíc; kanadské úřady však České republice zavedly vízovou povinnost, kdežto s Maďarskem Kanada dodnes vízovou povinnost nemá. Ani tuto anomálii, která ukazuje na - mírně řečeno - nedostatečnou vyjednávací schopnost českého ministerstva zahraničních věcí, nebyl Palouš schopen objasnit, stejně jako další podstatné doplňující otázky Ondrové.

  Ostře a věcně vystoupil rovněž komunistický senátor Antonín Petráš: s Paloušovým vystoupením vyslovil naprostou nespokojenost a současné upořádání označil za popření suverenity České republiky.

  Slabého Palouše se snažil hájit František Mezihorák z ČSSD, avšak protože nedokázal své myšlenky zformulovat, jeho snaha zanikla v přílivu výhrad ostatních senátorů.

  S dlouhým projevem vystoupil na závěr čtyřkoaliční senátor Edvard Outrata. Kontroly na Ruzyni označil za "v podstatě běžné opatření", se kterým bychom se měli smířit. V závěrečné řeči mu Palouš horlivě přisvědčoval a zdůraznil, že Británie musela do zřízení protiromské hradby investovat osmnáct svých úředníků a my, místo abychom byli za takovou vstřícnost vděčni, ještě reptáme!

  Po skončení zasedání se Britské listy Martina Palouše zeptaly, zda stále počítá s tím, že dostane od americké strany agrément pro funkci velvyslance, když Američané jsou na rasismus citliví a mohli by mít výhrady, kdyby měl Českou republiku zastupovat rasistický velvyslanec. Pan náměstek se místo odpovědi urazil a když se vzpamatoval z šoku, vydal se zjišťovat, který novinář se opovážil takové drzosti, patrně aby zajistil jeho exemplární potrestání. Jan Němec z České televize by si něco takového jistě nedovolil...! (TP)

 • Ke svému včerejšímu článku dodává Radoslav Res:
  ...na to nejpikantnější jsem zapomněl: V roce 1997 podepsal Milošević s Čínou smlouvu o "dodávce" 70.000 dělníků ročně na dva roky. Po těchto dvou let jsou "svobodní". Velká většina se pak pokouší dostat na "Západ" a přitom odevzdává pseudostátním bandám vydělané peníze za prošvercování. Momentálně jich čeká asi 150.000 v Bělehradě na "různé příležitosti".
 • Zástupci Českého helsinského výboru (ČHV) nesmějí přihlížet pohovorům na ruzyňském letišti. Přestože to ČHV přislíbilo ministerstvo zahraničí, britští úředníci jim to nedovolili. --- Je svým způsobem povznášející sledovat, s jakým gustem si Britové vytírají Kavanem zadek. (TP)

 • ČTK po kritice Britských listů odtrnulo a včera vydala v Českých novinách jako hlavní zprávu další text, u něhož se novinářská profesionalita musela notně červenat. (TP)

 • Zveřejnili jsme tři dosud nepřístupné dokumenty týkající se prodeje IPB: smlouvu o prodeji, státní zárukudohodu o kompenzaci záruky. (TP)

 • Pouhé dva týdny po Britských listech se rozhodla zveřejnit dokumenty o prodeji IPB i česká vláda. Jsou vystaveny na stránce ministerstva financí. (TP)

  Galerie Britských listů

 • Do fotogalerií jsme doplnili mnoho nových fotografií, mj. snímky, které Štěpán Kotrba pořídil ve spolupráci s Českým rozhlasem a které dokumentují jeho akci Africká odysea, narozeniny nosorožce v králodvorské ZOO, letecké záběry z východních Čech a nejnověji fotografie parních lokomotiv, které nasnímal Tomáš Pecina v Lužné u Rakovníka. (TP)


  Hlavně nenápadně!

 • Zpřístupnili jsme galerii portrétů 42 "podivných postav", které za poslední rok doprovázejí různé pražské demonstrace.

 • Již několik týdnů je v provozu nové diskusní fórum BL. To je k dispozici zatím pouze pro prohlížeč Internet Explorer a pro Mozillu, na netscapové verzi se intenzivně pracuje. (TP)

 • Pořádkovou pokutu 10 000 korun uložila policie reportérovi BL Tomáši Pecinovi za to, že neusposlechl výzvy a nedostavil se na policii, aby vysvětlil své kritické články v Britských listech. Publikovali jsme působivý dokument, jímž to policie zdůvodňuje. (TP) - V reakci na tento dokument poslal Tomáš Pecina policii tuto Stížnost, v níž mimo jiné praví: (JČ)

  Je neslučitelné s ústavním pořádkem zaručenou svobodou projevu, aby Policie ČR poža­­dovala od novinářů vysvětlení jejich článků. Ústavní princip svobody projevu je intrin­sicky nadřazen dílčím ustanovením zákona o Policii ČR (č. 283/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů) i trest­ního řádu a policejní orgány si nikdy nesmějí počínat tak, aby tím omezovaly individuální ústavně zaručené svobody občanů. Nejsem ocho­ten poskytnout poli­cii k textu svých článků v případu Ladronka žádné vysvětlení a to, že jsem se nedo­sta­vil na výzvu, je pouze procesním vyjádřením mé vůle využít základních občan­ských práv, nikoli delikt­ním jednáním, jež by opravňovalo policejní orgán k uložení pořád­kové pokuty.

  Shrnutí případu pro časopis Central Europe Review a pro mezinárodní organizace zabývající se obranou lidských práv, je zde, v angličtině zde.

 • Konto, kam je možné posílat příspěvky na investigativní práci Britských listů, je toto:

  Účet č. 431349001/2400 (2400 je kód banky), eBanka, a. s.
  Ovocný trh 8, 117 19 Praha 1 (na Ovocném trhu je oficiální sídlo banky, ale není tam klientské centrum.)

  Variabilní symbol pro příspěvky 2001 (ti, po nichž chce banka konstatní symbol, mohou použít 0558).

  Příspěvek lze složit (bez poplatku) na kterémkoli klientském centru banky:
     Brno, Jánská 1/3
     České Budějovice, Kanovnická 18 (podle věrohodných zpráv neexistuje)
     Hradec Hrálové, Rašínova tř. 1669
     Olomouc, K. Světlé 2
     Ostrava, Dlouhá 3
     Pardubice, 17. listopadu 238 (dtto)
     Plzeň, Šafaříkovy sady 5
     Praha, Václavské nám. 43
     Praha - Zlatý Anděl, Nádražní 23

  (Prosíme čtenáře, kteří přispěli nebo přispějí tímto způsobem v hotovosti, aby nás informovali e-mailem, kde a kdy částku zaplatili - připravujeme pro všechny sponzory malý, ale exkluzivní dárek a nechceme, aby o něj anonymní sponzoři přišli.)

 • TEMATICKÝ ARCHÍV BRITSKÝCH LISTŮ je na adrese http://www.britskelisty.cz/xz/.

 • Přehled anglicky napsaných článků od Jana Čulíka a  Andrewa Stroehleina o aktuálním vývoji v České republice najdete zdezde.

 • Hudba a zvuk - Každé úterý: Týdenní přílohu věnovanou vážné hudbě (archív textů i zvukových ukázek) píše a rediguje v Neviditelném psu Lubomír Fendrych na adrese http://pes.eunet.cz/hudba/hudba.htm.

 • Britské listy rozšiřované e-mailem. Na žádost čtenářů, zda by nebylo možno rozšiřovat BL i e-mailem, je nyní tato služba laskavostí Internet Servisu a Jiřího Gallase k dispozici. Podívejte se na adresu http://www.britskelisty.cz/blpostou.html.

 • Britské listy nyní mají novou automatickou každý den aktualizovanou upoutávku. Je na adrese http://www.britskelisty.cz /prehled.html. Obracím se na ty čtenáře-příznivce tohoto časopisu, kterým je význam Britských listů jasný a vědí, že je rozumné povědomost o tomto časopise rozšiřovat, aby upoutávku případně umístili na své internetové stránky. JČ.

 • Czech media, Czech politics and Czech culture: A selection of English language articles, published in Britské listy.

 • (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a  hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University).

 • Zde jsou užitečné internetové stránky pro bohemisty a specialisty na Českou republiku.

 • Kdo je vydavatel Britských listů? Zde je životopis Jana Čulíka.


  Výběr textů z posledních dní:

 • Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|