Britské listy


čtvrtek 2. srpna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Ruzyňská selekce:
 • Poznámka k událostem v Ruzyni (Jiří Jírovec)
 • Nemám důkaz, že na letišti dochází k diskriminaci (Martin Palouš pro LN)
 • Situace na Ruzyni je ponižující a nedůstojná pro všechny české občany (Český helsinský výbor)
 • Ať Britové vysvětlí, proč nepustili do letadla neromské dívky (Miroslava Červenková) Ochrana osobních údajů:
 • Přístup ke katastru - rovnost před zákonem úpí! (Bohdan Urban) Právo:
 • Budou snad kraje v ČR podřízeným subjektem ve vztahu ke státu? (Jiří Němec) Cestování s Fischerem:
 • Dopis, na který Václav Fischer neodpověděl (Tomáš Kantorek) Aktivismus:
 • Jakou moc má vaše peněženka (Helena Svatošová)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Situace na Ruzyni je ponižující a nedůstojná pro všechny české občany

  Tisková zpráva ČHV ze dne 1. srpna 2001

  Ředitelka ČHV Mgr.Jana Chržová, její zástupce Mgr. Pavel Bílek a asistentka Mgr. Selma Muhić Dizdarević se dnes ráno sešli na ruzyňském letišti, v prostorách vyhrazených pro britskou imigrační službu, se zástupcem britského velvyslance v ČR Denisem Keefem a manažerem britské imigrační služby, Johnem Fothergillem. Zástupci ČHV byli podrobně seznamováni s imigrační procedurou s odkazem na  standardnost přístupu imigračních úředníků. Souběžně s tímto výkladem probíhalo odbavování cestujících do Velké Británie.

  ČHV konstatuje, že v tak omezeném čase, který byl britskou stranou poskytnut, nebylo možné objektivně posoudit průběh celé procedury. Nebyly tak rozptýleny předchozí pochybnosti o tom, zda je skutečně přistupováno ke všem cestujícím stejným způsobem a zda nemůže docházet v jednotlivých případech k diskriminaci.

  ČHV bude pokračovat v jednání s britskou stranou tento pátek, kdy se ředitelka ČHV má sejít s novým manažerem britské imigrační služby za účelem získání souhlasu s účastí zástupců ČHV při pohovorech v rámci imigrační procedury, a to zejména v těch případech, kdy je cestující podroben detailnímu pohovoru poté, co vzbudil pochybnosti imigračního úředníka. ČHV si je zároveň vědom, že nemůže být takovému pohovoru přítomen bez souhlasu prověřované osoby.

  Dále považuje ČHV za důležité, aby se celá procedura stala transparentní, to jest, aby britská strana zveřejnila jednoznačná kritéria pro cestování do Velké Británie. ČHV v této souvislosti upozorňuje na dosud neřešený problém refundace plateb za letenky odmítnutým cestujícím, neboť imigrační procedura narušuje smluvní vztah mezi leteckými společnostmi a cestujícími. Cestující se tak ocitá ve dvojí nejistotě, a sice zda vůbec odcestuje do Velké Británie, protože rozhodnutí imigračního úředníka je za daných podmínek obtížně předvídatelné, a dále v opačném případě, zda mu bude refundována platba za letenku, případně další náklady s plánovanou cestou spojené. ČHV proto vyzývá letecké společnosti k zveřejnění jejich stanoviska.

  Současná situace na ruzyňském letišti je ponižující a nedůstojná nejen pro odmítnuté cestující, ale pro všechny české občany. Z pohledu ČHV je i nadále na opatření britské strany nahlíženo jako na nestandardní a problematické, a proto by mělo být v nejbližší době od jeho uplatňování upuštěno.

  Mgr. Jana Chržová
  výkonná ředitelka ČHV

  Mgr. Pavel Bílek
  zástupce ředitelky ČHV


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|