Britské listy


čtvrtek 2. srpna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Ruzyňská selekce:
 • Poznámka k událostem v Ruzyni (Jiří Jírovec)
 • Nemám důkaz, že na letišti dochází k diskriminaci (Martin Palouš pro LN)
 • Situace na Ruzyni je ponižující a nedůstojná pro všechny české občany (Český helsinský výbor)
 • Ať Britové vysvětlí, proč nepustili do letadla neromské dívky (Miroslava Červenková) Ochrana osobních údajů:
 • Přístup ke katastru - rovnost před zákonem úpí! (Bohdan Urban) Právo:
 • Budou snad kraje v ČR podřízeným subjektem ve vztahu ke státu? (Jiří Němec) Cestování s Fischerem:
 • Dopis, na který Václav Fischer neodpověděl (Tomáš Kantorek) Aktivismus:
 • Jakou moc má vaše peněženka (Helena Svatošová)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Dopis, na který Václav Fischer neodpověděl

  Tomáš Kantorek

  Pan
  Václav Fischer
  senátor

  V Ostravě, dne 16. 6. 2001

  Vážený pane Fischer,

  omlouvám se, že Vás ve věci týkající se Vaší cestovní kanceláře kontaktuji na adresu určenou pro Vaše politické působení, ale nenašel jsem jinou lepší možnost, jak Vám sdělit, s čím jsem se setkal, co mne překvapilo a co mne i mrzí.

  Jako klient Vaší cestovní kanceláře jsem se setkal s jednáním, které nemohu označit jinak, než jako nepoctivé. Účastníkům leteckého zájezdu na Gran Canarii z Ostravy bylo během pobytu oznámeno, že v sobotu dne 9. 6. 2001 dojde ke sloučení letů 8F3612 a 8F3644 a že doprava na trase PRG - OSR bude provedena autobusem. Ani zástupce cestovní kanceláře na Gran Canarii, ani Vaše cestovní kancelář, neuvedla na můj dotaz odeslaný internetem ještě během pobytu důvod, pro který nebude provedena letecká přeprava dle uzavřené cestovní smlouvy až do Ostravy. Konkrétní důvod mně odmítli sdělit i při osobním projednávání reklamace na provozovně v Ostravě.

  Důvody jsou ale jasné jak poškozeným klientům, tak Vaší cestovní kanceláři. Rozdíl v nákladech na provedení autobusové přepravy do Ostravy nebo na provedení mezipřistání v Ostravě na letu Las Palmas - Praha (jakožto nejlevnější varianty uskutečnění letecké přepravy do Ostravy) je v řádu statisíců korun. Poškozených klientů je pouze pár desítek. Zarážející pro mne je ale neochota otevřeně a předem oznámit: "Litujeme, ale pro naši cestovní kancelář je krajně neekonomické provést leteckou přepravu do Ostravy, doprava bude provedena náhradním způsobem a Vám, klientům, bude poskytnuta odpovídající sleva." Místo toho Vaše cestovní kancelář zaujala k reklamaci zamítavé stanovisko, které lze shrnout asi takto:

  1. Důvod, pro který se neuskutečnila letecká přeprava do Ostravy Vám opět nesdělíme, ale jen my víme, že byl opravdu nutný.

  2. Protože s odvoláním na text Podmínek pro cestující: "Změny a odchylky jednotlivých služeb od dohodnutého obsahu smlouvy jsou v nutných případech přípustné" nedošlo k porušení podmínek cestovní smlouvy, tak vy, klienti, nemáte co reklamovat.

  3. Přijměte, prosím, omluvu, že jsme Vás ošidili a doufáme, že na naši kancelář nezanevřete

  Vážený pane Fischer, pobyt na Gran Canarii jsem kupoval pár dní před odletem a Vašim pracovníkům musela být budoucí obsazenost letů dne 9. 6. 2001 z odletového/příletového místa Ostrava zřejmá. Je to jenom a jenom Vaše podnikatelské riziko, které má nést Vaše cestovní kancelář a ne Vaši zákazníci. Omluvu mohu přijmout za něco, co se nepovedlo, ale ne za úmyslné jednání vedené snahou ušetřit statisíce na nákladech a bez sebemenší snahy o finanční kompenzaci poškozených klientů.

  Musím konstatovat, že ve světle těchto praktik Vaše veškerá další činnost veřejná, politická i humánní pro mne ztrácí na věrohodnosti. Protože jsem-li přesvědčen o nepoctivostech ve Vámi vedeném podniku, jak mohu být přesvědčen o Vaší poctivosti jako občana a veřejně činného člověka.

  Tomáš Kantorek

  P.S. Tento dopis nepovažujte za reklamaci.

  Tento dopis byl zaslán doporučeně na adresu senátní kanceláře senátora, pana Václava Fischera, dne 18. 6. 2001. Protože žádná odpověď pana senátora na můj dopis nepřišla, využil jsem dne 9. 7. 2001 možnost položit otázku senátoru Václavu Fischerovi v on-line rozhovoru na stránce www.ihned.cz.

  Otázka zněla: "Vážený pane senátore, dne 18. června jsem Vám zaslal dopis na adresu Vaší senátorské kanceláře ohledně konkrétního nepoctivého jednání CK FISCHER. Budete se jím zabývat?"

  A zde je odpověď pana Václava Fischera: "Udělal jste zásadní chybu. Obdobné dopisy zásadně nepatří do senátorské kanceláře, ale do oddělení zákaznického servisu. Ale dopis byl zajisté předán, Vaše stížnost bude podrobně zpracována a v případě, že je reklamce oprávněná, zajisté i velkoryse vyřízena."

  O vyřízení reklamace se dnes stará můj právní zástupce. Ale dopis, který nebyl reklamací, nestál dodnes panu senátorovi za odpověď. Asi proto, že jeho počínání zrovna nevelebí.


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|