pátek 3. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Slyšení americké pobočky Komise pro bezpečnost a spolupráci v Evropě:
 • Romská lidská práva: Cesta Martina Luthera Kinga anebo Malcoma X?
 • Romani Human Rights: The Path of Martin Luther King or Malcolm X?
 • Problémy Romů Čechy nepálí (Bohdana Marvalová)
 • Kdybych byla hadem, kůži bych svlékla hned - Co si počít s diskriminací romských dětí? (Bohdana Marvalová, Ondřej Giňa, Fond porozumění a naděje) České politické postoje:
 • Mýty a pověry pravicových bloudů: Komu Čulík fandí (Jiří Novák)
 • Dopis Vojtěchu Kmentovi (Zdeněk Salvet) AV ČR:
 • Demografové na přírodovědecké fakultě na hodnocení úmrtnosti důchodců v souvislosti s případným soukromým připlácením na zdravotnictví nepracují (prof. Zdeněk Pavlík)
 • Pár úvah profesionálního matematika ohledně vztahu důchodového zabezpečení a spoluúčasti pacienta (Ferdinand)
 • Sněm AV ČR: Zveřejnil jste v BL pitomost, Jane Čulíku (Vladimír Wagner) Kosovo:
 • K reakci Matthiase Roesera o Kosovu (Jiří Jírovec) Školství:
 • K dopisu Jana Sokola Marku Housovi (Jiří Jírovec)
 • O přípravě strategie pro zapojení školství ČR do systému EU "České vzdělání a Evropa" (Sdružení pro vzdělávací politiku)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Mýty a pověry pravicových bloudů

  Komu Čulík fandí

  Jiří Novák

  Po přečtení dvou ideologických dopisů Janu Čulíkovi jsem pocítil potřebu vyjádřit se k některým názorům v těchto dopisech. Ne proto, abych obhajoval Jana Čulíka (umí to sám lépe), ani proto, abych pisatele usvědčoval z bludu, ale proto, že právě některé názory v těchto dopisech se objevují mezi převážnou částí občanů ČR.

  Mají jednoho společného jmenovatele.

  Nechci slyšet, nebo číst to co se mi nelíbí.

  Čiší z toho panická hrůza, aby dotyčnému nebylo narušováno jeho vlastní přesvědčení, které si sám nedokáže zdůvodnit.

  Připomíná mi to komunistické ideology, kteří se úzkostlivě bránili vysvětlování prohřešků systému. Jejich systém byl správný a pokud ho někdo zneužíval, jednalo se o zanedbatelné prohřešky proti tomuto systému.

  Jenomže skutečnost je jiná. Systém, který umožňuje, aby byl zneužíván, je špatný. Pro mě je nečekaným paradoxem, že ti, kteří mě přesvědčovali o správnosti komunistického systému, mě nyní stejnými slovy přesvědčují o správnosti pravicové cesty. Původně jsem si myslel, že chyba je ve mně. Skrytá touha po věčné opozici. Ale potom jsem si uvědomil, že vlastně chci neustále to samé, ale moji protivníci v nestřeženém okamžiku přeběhli na druhou stranu. V podstatě se jedná o víru ve vedoucí úlohu strany. Je tato víra pravicová, nebo levicová? Pokud strana svěřuje odpovědná místa neodpovědným a neschopným, je to pravicové nebo levicové?

  Když použiji část dopisu Alexe Kelina, kterému vadí, že levicové režimy zastavují růst produktivity, protože jsou demotivační a tím prohospodaří všechno, co motivační pravicový systém vytvořil, nutně si musím položit otázku, kdo zastavil růst produktivity v ČR. Po osmi letech hospodaření nemohou být žádné pochybnosti. Výmluvy na komunistický režim dokumentuje jeden totalitní ftip: "Jsou to neschopný svině", vykřikuje pán v tramvaji. "Ty mizerný kapitalisti nedokázali nahospodařit ani tolik, aby to vydrželo pitomejch padesát roků."

  Druhý citát ze stejného dopisu:

  "Nesympatizuji s levicí, vadí mi omezování osobní svobody a administrativní manipulování s lidmi."

  V nedávné době zavedla energetika a po ní i plynaři zasílání přeplatků, nebo nedoplatků pomocí složenek. Kdo trvá na bezhotovostní platbě je bez milosti odpojen. Důvod je jednoduchý. Platby zasílané poštou jsou sice mnohem nákladnější, administrativně složitější, donutí občana aby stál frontu u poštovní přepážky, ale zaručují jednu výhodu. Občan musí své peníze svěřit Investiční a poštovní bance. Ta má tak k dispozici nezanedbatelný kapitál k volnému použití. V případě přeplatků to může být i déle než měsíc. Náklady na celou administrativu i na vlastní šikanování zaplatí občan v ceně elektrické energie a v ceně plynu. Je to pravicové?

  A konečně dotaz poslední. Co připomíná samotná pravicová ideologická předvolební šou ODS? Kde byli herci, kteří v ní vystupují, v listopadu 1989? Kolik z nich v nedávné době propagovalo různé privatizační fondy? Jsem přesvědčen, že scénář k obojímu psal autor scénáře odsouzení Charty 1977 a někteří aktéři tento scénář mají už dávno nastudovaný. Osobně se stydím za to, že něco takového je vůbec možné.

  K možné vládě ČSSD se nemohu vyjádřit. Sám jsem přesvědčen, že stranická vláda, kterou je schopná sestavit, bude mít stejné nedostatky, jako stranická vláda sestavená v minulosti ODS. Pokud se bude znovu opakovat politické obsazování ministerstev a okresních úřadů a pokud budou stejní lidé vykonávat více funkcí, kdy ministři budou současně poslanci, není možné, aby byl další průběh odchylný od postupu po volbách 1996.

  Mé přesvědčení je však pouhou teorií. Každá teorie se však musí experimentálně ověřit. Buď se potvrdí, nebo vyvrátí. V současné situaci by pravděpodobně byla nejlepší vláda, kterou by společně nominovala ČSSD a ODS.

  Za předpokladu, že předsedové by zůstali mimo a v Parlamentě šlapali vládě na paty by mohla vzniknout stabilní soustava schopná vydržet čtyři roky. Asi by docházelo k výměnám některých ministrů, to však provází každou vládu a není to tragédie. Pokud to povede ke zlepšení práce a ke zvýšení odbornosti, může to být dokonce kladem.

  NEZ je přesvědčeno, že dříve, nebo později přestane politická hra na pravici a levici a zvítězí potřeba narovnat nejen vztahy politické, ale především vztahy odborné a dávat důraz na znalosti. Přestane být předmětem debat, s kým budeme a nebudeme mluvit, a naopak rozhodující bude, co chceme a nechceme prosadit a o čem chceme jednat. Příkladem může být i zaběhaná demokracie v USA. Zkuste se některého Američana zeptat, kdo je v USA levice a kdo pravice. A zda vláda sestavená z Demokratů i Republikánů je pravicová, nebo levicová. Představte si, že americký reportér se zeptá prezidenta, zda bude jednat s Republikány.

  Zatímco složení vlády a její stabilita je velkou neznámou, jedna jistota pro občany zůstává. Oni budou jediným zdrojem schopným poskytovat peníze. Všechny ostatní zdroje jsou vyčerpány. Podobné pokusy, jako zakládat další bankovní domy a jejich cestou odčerpávat peníze státu do soukromých kapes už není možné opakovat. Rovněž několikerý odprodej majetku státu je velmi omezen a zbývá pouze železnice, zdravotnictví a školství, které disponují objekty, s možností výhodného prodeje a možností na zprostředkování tohoto prodeje vydělat. Samostatnou kapitolou je privatizace bank.

  Stejně, jako všichni vědí, že je potřebná a nezbytná, současně je nutné tyto pokusy chápat jako zametání stop a snahu udělat jednou pro vždy tlustou čáru za neskutečnými 200 miliardami, které v těchto bankách zmizely. Pokud se to povede, bude to signálem, že v ČR je všechno beztrestné a levárny schová tlustá čára, po které okradení budou stále okradenými a zloději se stanou váženými občany, kteří se prozíravě dokázali zorientovat. Jak se píše v jednom dopise, byli schopnější, než ti, kteří si nakradli málo. Z toho vyplývá další otázka. Je ochrana zločinců pravicová, nebo levicová?

  Jiří Novák

  místopředseda NEZ  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|