pátek 3. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Slyšení americké pobočky Komise pro bezpečnost a spolupráci v Evropě:
 • Romská lidská práva: Cesta Martina Luthera Kinga anebo Malcoma X?
 • Romani Human Rights: The Path of Martin Luther King or Malcolm X?
 • Problémy Romů Čechy nepálí (Bohdana Marvalová)
 • Kdybych byla hadem, kůži bych svlékla hned - Co si počít s diskriminací romských dětí? (Bohdana Marvalová, Ondřej Giňa, Fond porozumění a naděje) České politické postoje:
 • Mýty a pověry pravicových bloudů: Komu Čulík fandí (Jiří Novák)
 • Dopis Vojtěchu Kmentovi (Zdeněk Salvet) AV ČR:
 • Demografové na přírodovědecké fakultě na hodnocení úmrtnosti důchodců v souvislosti s případným soukromým připlácením na zdravotnictví nepracují (prof. Zdeněk Pavlík)
 • Pár úvah profesionálního matematika ohledně vztahu důchodového zabezpečení a spoluúčasti pacienta (Ferdinand)
 • Sněm AV ČR: Zveřejnil jste v BL pitomost, Jane Čulíku (Vladimír Wagner) Kosovo:
 • K reakci Matthiase Roesera o Kosovu (Jiří Jírovec) Školství:
 • K dopisu Jana Sokola Marku Housovi (Jiří Jírovec)
 • O přípravě strategie pro zapojení školství ČR do systému EU "České vzdělání a Evropa" (Sdružení pro vzdělávací politiku)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Dopis Vojtěchu Kmentovi

  Zdeněk Salvet

  Dobrý den,

  mám několik poznámek k Vašemu článku na Foru Neviditelného psa. Snad Vás budou zajímat. Kopii tohoto dopisu posílám J. Čulíkovi; jestli bude chtít, může ho zveřejnit v BL. Stručně se dá říci, ze s Vašim názorem na zmiňovaný Čulíkův článek téměř v ničem nesouhlasím.

  Orwell - ačkoliv původním přesvědčením socialista a intelektuál, přesto hlavní ideový oponent komunismu a SSSR. V ČR, pokud je znám, pak spíše pro svůj zásadní antikomunismus. Útok na Orwella je na půdě ČR podporou komunismu.

  Obsah článku lze těžko nazvat útokem, jde v podstatě o prosté zveřejnění fakt. Právě naopak, zamlčování pravdy o zavrženíhodných činech člověka s odkazem na nějaké "předchozí zásluhy" patří spíše do repertoáru bolševické propagandy než demokratické novinařiny.

  Ve svém základu ovšem Orwell měl značné sociální cítění - pouze intelektuálně poctivě oponoval jakémukoliv autoritářství a totalitě

  Přesto neškodí bez přikrášlení ukázat, že i takový člověk může někdy podlehnout a dobrovolně posloužit tajné službě určené k vymývání mozků spoluobčanů. To, že přebujelý antikomunismus snadno vytlačí z lidského myšlení demokratické principy i základní morální zásady, lze ukázat i na mnoha příkladech z naší politické scény.

  které je vždy protilidové, by» založené na "slibné" socialisticko-komunistické idee.

  I tehdy, když je založené na antikomunismu.

  Z českých spisovatelů se podobnému respektu osobní poctivosti může těšit asi jenom Karel Čapek. Logicky, ani jeden z těchto autorů nepatří k oblíbencům Jana Čulíka. Ve svém vlastním doprovodném komentáři k "1984" Orwell píše doslova o tom, jak je celá historie plná zvratů, kdy část "střední" třídy svrhne za pomoci těch dole vládnoucí třídu, slibujíc lepší poměry pro všechny. Odhaluje, že sovětský komunismus je dosud nejrafinovanější formou podvodu na lidech, protože zahalil podstatu vládnutí a vlastnictví vrcholem demagogie do iluze "vlády lidu".

  Nejrafinovanější v Orwellově době, techologie se neustále zdokonalují ...

  (Není pravda, že Karel Čapek či George Orwell "nepatří k oblíbencům Jana Čulíka", i když Jan Čulík shledává romány 1984 a Zvířecí farma poněkud děsivými. JČ)

  Daily Telegraph uveřejnil článek s názvem: Ikona socialismu, která se stala Velkým Bratrem. Zatímco Jan Čulík z tohoto článku vlastní výtah s názvem: George Orwell udával politiky a kulturní pracovníky, které podezříval z komunistických sympatií. Pokud si oba články přečtete pořádně, dojde vám, že Čulíkův výtah je psán tendenčně. Je jistě chvályhodné, pokud se pan Čulík snaží dodržovat autorská práva již lépe, ačkoliv v jiných případech stále přetiskuje zřejmě plné znění, nicméně pro jeho dezinformační účely je přejaté komentování ještě vhodnější. Slova jsou tak kulatá.

  Jak tohoto účinku, mimo jiné, Jan Čulík dosáhl?

  2. Decentně zamlčel, že Orwell je na západě považován za socialistu a že toto odhalení vyvolalo faux-pas především mezi levicí.

  To je ale informace o reakci jiných, ne o meritu věci, takže její vypuštění nelze pokládat za manipulaci. (Pan Čulík je tady navíc konzistentní se svou kritikou zpravodajství České televize - toho, že ČT informuje více o reakcích různých lidí, než o faktech samotných.)

  3. Vynechal genezi seznamů, totiž, že vznikl po žádosti oddělení ministerstva, aby Orwell sám napsal nějaké antikomunistické články, které by čelily sovětské propagandě. Orwell byl smrtelně nemocný tuberkolózou pár měsíců před svou smrtí a ačkoliv pro to nadšený, příliš slabý. Proto napsal seznam osobností, které by byly schopny takové články napsat místo něj, a připojil i seznam lidí, o kterých se domníval, že toho schopny naopak nejsou, protože je pokládal za svým politickým založením pro-sovětské.

  V tomto jediném bodě v Vámi souhlasím. To, že byl Orwell v té době těžce nemocen, může být relevantní pro posouzení jeho činu.

  1. "Informant" překládá jako udavač, ač běžněji by se zvolilo informátor

  Když uvážím, že podle Daily Telegraphu Orwell onen druhý seznam poslal z vlastní iniciativy o několik dní později, zdá se mi slovo "udavač" o dost vhodnější. U nás se o spolupracovnících StB také nemluví jako o informátorech, slovo "informátor" sedí spíše na lidi, kteří pomáhají policii při odhalování zločinů.

  4. Čulíkův titulek je kontradikce obsahu článku z Telegraphu.

  "Udával" místo "udal" - není to zanedbatelný rozdíl, ale ne kontradikce.

  Titulek je vzat odněkud jinud a prodán v kabátu pravicového Telegrafu. To je značně podlé. V jednom odstavci článku se totiž například píše: Paní Goodmanová (bývalá pracovnice ministerstva, která od Orwella onen seznam kdysi obdržela), vdova žijící v Cambridgi, řekla, že ji hněvá když čte kritiku Orwellovy aktivity. Řekla: "Myslím, že George to udělal zcela správně. Co mě vytáčí je, když pisatelé titulků článků píší, že George zradil své přátele. Tito lidé nebyli jeho přáteli. Samozřejmě každý si myslí, že pak měli být za úsvitu zastřeleni. Vše, co se jim mohlo stát bylo, že by nebyli požádáni psát pro Oddělení průzkumu informací".

  To, že lidé na seznamu nebyli jeho přáteli, je jasné. Skutečné přátele by asi neudával ani nesepisoval jejich seznamy s hanlivými poznámkami. Paní Goodmanová také zapomněla vysvětlit, proč onen seznam skoro padesát let tajili, když "vše, co se jim mohlo stát bylo, že by nebyli požádáni psát pro Oddělení průzkumu informací".

  Tučné Čulík vystřihl a inspiroval se tím do titulku. Co k tomu dodat?! Jinak by bylo dobře si uvědomit, že to vše se přihodilo v roce 1949, v době, kdy právě začla studená válka.

  Aha, když se kácí les, létají třísky, že ?

  Projděte si, prosím, ještě jednou svůj žebříček hodnot a zamyslete se nad tím, zda je cennější pravda a demokracie nebo bezhlavý antikomunismus.

  Zdeněk Salvet  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|