úterý 15. září

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Spojené státy:
 • Co s presidentem Clintonem? (Jiří Jírovec)
 • Evropský tisk ke Clintonově aféře: Evropané nad tím vrtí nevěřícně hlavou
 • Řvavě křiklavá zpráva odsouzena: Clintonovi poradci umístili Kennethe Starra na lavici obžalovaných (The Times) Televize Nova:
 • Vladimír Železný: Jsme pyšní na to, co jsme přinesli televizní kultuře: Náboženské vyznání - divák Novy (Tomáš Pecina) Česká televize:
 • Havlíček by se v hrobě obracel? Pochybené rozčilování kolem kritiky pořadu Nadoraz (Jan Čulík)
 • Pořad Nadoraz: Puchalského reakce byla podivná (Tomáš Pecina)
 • Nejlepší je regionální zpravodajství ČT 2 (Jan Lipšanský)
 • Bylo by potřeba sledovat české televize systematičtěji (Peter Holcner)
 • Snaha o zlepšení českých médií nemůže být úspěšná (Jaroslav Štemberk)
 • Čulík si v hodnocení Událostí ČT (někdy) protiřečí (Jan Vaněk jr.) Reakce na článek "Je pravdou...":
 • Jiří Ludvík, Jiří Guth a Václav Pinkava Oznámení:
 • Třetí svátky rovnodennosti začaly v Plzni Češi v Americe a dvojí občanství:
 • Odpověď na dopis Janu Kavanovi (Jiřina Fuchsová, poznámka JČ a Tomáše Peciny)
 • Souboj o dvojí občanství (Prague Post, 9. 9. 1998)
 • Dual citizenship duel (Prague Post, 9. 9. 1998)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Snaha o zlepšení českých médií nemůže být úspěšná

  Jaroslav Štemberk

  Vážený pane Čulíku,

  Vaše snaha o zlepšení stavu českých sdělovacích prostředků je zajisté záslužná a chvályhodná, ovšem mám dojem, že jde vícenéně o snahu dostat tele z jalové krávy.

  Zjevně opomíjíte fakt, že degradace profesí důležitých pro demokratickou společnost, kterou komunistickým režim záměrně způsoboval, byla právě u novinářů velmi hluboká . Zatímco v demokratické společnosti je schopnost novináře utvářet si vlastní názor na věc jednou z rozhodujících profesních kvalit, v totalitním režimu byl vlastní názor novinářům přímo zakázán a byli vychováváni k tomu, aby pouze prezentovali názor oficiální. O drtivé většině starších novinářů platí úsloví "starého psa novým kouskům nenaučíš" a ti mladší přirozeně nejsou ještě dost zralí na to, aby si byli schopni utvářet vlastní nezávislé a kvalifikované názory (k tomu by ale také měli více studovat, mám dojem, že jim většinou chybí přehled na úrovni nezbytného minima v humanitních vědách - historii, filosofii, sociologii, ekonomii, právu, ..., kterýžto nedostatek je však stejně patrný či snad dokonce ještě patrnější u většiny českých politiků).

  Proto mi koneckonců nevadí např. Vámi kritizovaný p. Klepetko, od kterého sice není možné čekat nic objevného, ale na rozdíl od většiny ostatních z něj stupidita alespoň nekřičí. Pro současné české novináře je zjevně "pod jejich rozlišovací schopností" rozpoznat, kdy ve sporech politiků jde o střety ideových východisek, kdy o čistě osobní spory a kdy o soupeření lobbystických skupin v pozadí.

  Vysílání přímé řeči politiků z tiskových konferencí politických stran má vesměs vyšší informační hodnotu než bláboly "komentátorů", kterým většinou uniká podstata a zabývají se podružnostmi, takže je pro posluchače prakticky nemožné z toho rekonstruovat, o co vlastně jde. Nedivím se oblíbenému rčení našich politiků nad informacemi sdělovacích prostředků o politických jednáních: "Kdybych měl věřit novinářům, musel bych věřit tomu, že jsem tam nebyl, ale byl jsem na nějakém úplně jiném jednání".

  Ovšem tato situace zpětně negativně ovlivňuje politickou scénu. Jak jsem se např. nedávno dověděl, na vnitrostranickém jednání bylo při úvahách o nominaci na politickou funkci projednáváno, zda politika M.B. nediskvalifkuje to, že chodí s novinářkou J.O.

  Osobně jsem hluboce přesvědčen, že je právem a povinností politiků kritizovat špatnou práci novinářů přesně stejně tak, jako je právem a povinností novinářů kritizovat špatnou práci politiků. Na druhou stranu je ovšem nepřípustné, aby politik perzekvoval novináře za to, že o něm zveřejnil informaci pravdivou, ale pro něj nepříjemnou, stejně tak jako je nepřípustné, aby novinář prezentoval pomluvy na politika za to, že oprávněně kritizoval jeho práci novináře.

  Britské listy považuji i přesto, že mnohé mnohé příspěvky v nich jsou z nedostatku času zjevně "nedotažené", za to nejlepší, co je na české mediální scéně (omlouvám se za své vrozené vlezdoprdelství; jiné noviny čtu výjimečně, neboť trpím poruchami zažívacího traktu).

  S přáním všeho dobrého Vás srdečně zdraví z deštěm smáčené Prahy (11.9.1998)

  Jaroslav Štemberk  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|