úterý 22. září

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Počítač a rok 2000 v ČR a jinde:
 • Y2K = Sázka na mrtvého brouka (Václav Pinkava)
 • Britská "armáda odborníků" na nápravu počítačového problému roku 2000 nemá rekruty
 • Spojenými státy se šíří strach z dopadu příchodu roku 2000 na počítačové systémy: Američané odcházejí do hor, aby unikli apokalypse Kongres Mezinárodního měnového fondu v Praze?
 • Peníze vyhozené do kanálu (Petr Paleta) Případ Clinton a Jiřina Fuchsová:
 • Přes sex k odpíranému občanství ? (Jiří Jírovec) Role veřejnoprávní televize:
 • Vratké slovíčkaření (Ivo Mathé) Nový seriál britské televize o studené válce:
 • Čtyřicet let jsme žili ve strachu z jaderného hřibu, byl to symbol studené války. Byla to snad po celou dobu jen iluze? (Observer) Šedesáté výročí Mnichova:
 • Lidi bojovali - nezapomínejme na ně. Na Sv.Václava- dvojí česká tradice druhé světové války a protektorátu (Jan Mezdříč)
 • Velcí mnichované: Chamberlain nebyl zločinec! (Independent on Sunday) Ekologie:
 • O vodních dílech na Labi opět veřejně (Děti Země)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Peníze vyhozené do kanálu

  Petr Paleta

  V těchto dnech vrcholí v médiích diskuse okolo financování výročního kongresu Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, který by se měl konat v roce 2000 v Praze. V čem je problém? Česká republika usilovala o pořadatelství této akce, aniž by měla k dispozici místo, kde by se taková událost pro několik tisíc delegátů mohla konat. Proto se předpokládalo, že dojde k velké rekonstrukci pražského Kongresového centra (nový název Paláce kultury) za dvě až tři miliardy korun. Nenašel se soukromý investor, a tak požaduje město Praha, současný vlastník Kongresového centra, garance na úvěr v této výši od vlády. Protože se považuje za téměř jisté, že Kongresové centrum nebude schopné tyto úvěry splatit, byly by náklady na rekonstrukci fakticky hrazeny ze státního rozpočtu, a tomu není současná vláda bojující s neradostným stavem státních financí příliš nakloněna.

  Možná vás napadne, proč se nabízející příležitosti nechopila nějaká soukromá firma, když může v budoucnu očekávat z této akce slušný příjem. A ostatně, proč není kongresové centrum už dávno privatizováno? Důvod je jednoduchý: už za současných podmínek není provozování Kongresového centra nijak lukrativní, takže o něj není zájem. Jeho razantní modernizace by ale také nic nevyřešila. V Evropě je totiž takových center, které zvládnou akci pro mnoho tisíc účastníků, méně než deset, a plně pokryjí poptávku. Ta, o kterých vím, se nachází v Nice, Hamburku, jihoanglickém Bournemouthu, Barceloně, Vídni a Amsterodamu. Nejen jejich vybudování, ale i údržba a provoz jsou velmi drahé, a proto je třeba, aby byla co nejvíce využita. A takových akcí, na kterých se sejde několik tisíc účastníků, není právě mnoho a obvykle mají celoevropský charakter. Jejich účastníci bývají většinou velmi nároční na kvalitu služeb a nedovedu si představit, že by Praha měla v dohledné době nějakou šanci konkurovat třeba Nice nebo Vídni. Stačí si uvědomit, jaká je kvalita hotelových a taxikářských služeb, jak je u nás (ne)snadné půjčit si auto nebo platit kreditkou v běžných obchodech a jak jsou ulice bezpečné.

  Je tedy více než pravděpodobné, že náklady na rekontrukci Kongresového centra nakonec zaplatí daňoví poplatníci. Každého pracujícího přijde přibližně na čtyři sta korun, což je přibližně průměrná denní čistá mzda. Jinými slovy, každý z nás bude jeden den pracovat zadarmo, jenom na kongres MMF. Neznám přesná čísla, ale pokud se kongresu účastní čtyři tisíce delegátů a bude trvat pět dní, pobyt každého delegáta bude dotován částkou sto tisíc korun denně, což je zhruba tolik, kolik je průměrný čistý roční plat!

  Tato děsná čísla vyvrací tvrzení zastánců události (což je především expremiér Klaus a pražský primátor Koukal), že se náklady na takovou prestižní akci nakonec vrátí v popularizaci České republiky. Ano, Česká republika se možná dostane na pár dní do ekonomických rubrik ne jako země s klesající ekonomikou a rozkradeným kapitálovým trhem. Nedovedu si představit, že by tento efekt alespoň přibližně vyrovnal výše uvedené sumy. Za zvláštní pozornost přitom stojí politika Klausovy vlády, která nedala na prezentaci České republiky v zahraničí v podstatě ani korunu. Jako jediné dvě evropské země spolu s Albánií jsme se například nezúčastnili Světové výstavy v Portugalsku. Vláda dokonce odmítla poskytnout jakékoliv záruky na případný evropský fotbalový šampionát, o jehož pořádání usiloval Český fotbalový svaz společně se svazem rakouským, takže Rakušané dali nakonec přednost společnému projektu s Maďary. Přitom fotbalový šampionát, to je pro zemi skutečně obrovská reklama. Pořádání kongresu MMF tedy v žádném případě není vyvrcholením nějaké startegie popularizace naší země v zahraničí.

  I další prezentovaný názor, a sice že "velcí světoví byznysmeni" budou do České republiky více investovat, až ji uvidí, je nesmírně naivní. Především, Mezinárodní měnový fond není obchodní organizace, která by fungovala na úrovni projektů, a tudíž od ní nelze čekat žádné investice přímo. Navíc myslím, že delegáti kongresu, alespoň jak to znám z podobných akcí já, budou natolik vytíženi, že si těžko najdou čas na víc, než na procházku po Karlově mostě a večeři v některé malostranské hospůdce. Pokud na kongres přijedou další ekonomicky významné osoby, jako například šéfové velkých firem, soustředí se asi více na to, proč do Prahy přijeli, než na ekonomiku České republiky, která je většinou pod rozlišovací schopností jejich funkce. Jako příklad mohu uvést vyzdvihovanou návštěvu Billa Gatese a Andy Grova, šéfů Microsoftu a Intelu, na loňském Světovém ekonomickém fóru v Davosu. Jejich účast se omezila čistě na prosazování zájmů vlastních firem.

  Velice znepokojující je skutečnost, jak někteří čeští politici Mezinárodní měnový fond nekriticky vyzdvihují. Například prezident Havel prohlásil, že pokud se jeho kongres v Praze neuskuteční, tak "snad odstoupí". Přitom Mezinárodní měnový fond je jenom jednou z mnoha mezinárodních organizací, jako například UNESCO nebo Mezinárodní agentura pro atomovou energii, a jeho autorita po asijské a ruské ekonomické krizi do značné míry vyprchala, protože byl založen mimo jiné proto, aby takovým krizím zabránil. Domnívám se, že to může být i proto, že se tito politici víceméně podvědomě domnívají, že i kapitalistická ekonomika musí mít nějakou centrální autoritu a považují MMF za jakýsi "ústřední výbor" nebo "papeže" světové kapitalistické ekonomiky, tak trochu své šéfy, a snaží se mu prezentovat v co nejlepším světle.

  Přitom Mezinárodní měnový fond tradičně radí vládám, aby maximálně snížily vládní výdaje. Bylo by skutečně paradoxní, pokud by MMF v Praze zasedal za skutečně nemalé peníze daňových poplatníků v době, kdy tento stát válčí s ekonomickou krizí a dlouhodobě deficitním rozpočtem. Pokud bude vláda jednat v souladu s těmito doporučeními, žádné peníze na podobnou akci neposkytne a pořadatelství odmítne. Jestli je kongres MMF skutečně tak lukrativní událostí, jak o něm naši politici mluví, jistě se najde někdo, kdo pořadatelství převezme a fondu to nezpůsobí žádné problémy. Jistě není příliš dobré, když Česká republika odmítne to, co již jednou slíbila, ale myslím, že právě u ekonomů by nám to dokonce mohlo pomoci, když uvidí, že nová vláda není ochotná platit podobné velikášské ekonomicky nesmyslné projekty.

  V každém případě by myslím mělo být zveřejněno, kdo konkrétně usiloval o pořádání kongresu v České republice za situace, kdy pro jeho pořádání nejsou podmínky. Jestli to byl zástupce České republiky v MMF z vlastní iniciativy, měl by být odvolán. Byl-li to expremiér Klaus nebo minulá vláda jako celek, doufám, že to česká veřejnost vezme v příštích volbách v úvahu.

  Petr Paleta  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|