úterý 22. září

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Počítač a rok 2000 v ČR a jinde:
 • Y2K = Sázka na mrtvého brouka (Václav Pinkava)
 • Britská "armáda odborníků" na nápravu počítačového problému roku 2000 nemá rekruty
 • Spojenými státy se šíří strach z dopadu příchodu roku 2000 na počítačové systémy: Američané odcházejí do hor, aby unikli apokalypse Kongres Mezinárodního měnového fondu v Praze?
 • Peníze vyhozené do kanálu (Petr Paleta) Případ Clinton a Jiřina Fuchsová:
 • Přes sex k odpíranému občanství ? (Jiří Jírovec) Role veřejnoprávní televize:
 • Vratké slovíčkaření (Ivo Mathé) Nový seriál britské televize o studené válce:
 • Čtyřicet let jsme žili ve strachu z jaderného hřibu, byl to symbol studené války. Byla to snad po celou dobu jen iluze? (Observer) Šedesáté výročí Mnichova:
 • Lidi bojovali - nezapomínejme na ně. Na Sv.Václava- dvojí česká tradice druhé světové války a protektorátu (Jan Mezdříč)
 • Velcí mnichované: Chamberlain nebyl zločinec! (Independent on Sunday) Ekologie:
 • O vodních dílech na Labi opět veřejně (Děti Země)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Vratké slovíčkaření

  Ivo Mathé  Po týdnu čekání jsem potěšen zájmem pana Jírovce o rozdílný výklad povinností České televize, potažmo služby veřejnosti poskytované vysíláním. Mrzí mne, že pan Jírovec nečetl oba texty (rozhovor JČ s Ivanem Kytkou i můj komentář) poněkud pečlivěji. V mém by našel naprostou většinu odpovědí i na svůj článek.

  Musím však začít novými podněty. Podle pana Jírovce jsem se postavil na stranu establishmentu, který považuje ČT za svůj sdělovací prostředek, něco jako vládní noviny... To je, slovy jednoho z neagresivnějších kritiků nezávislosti a existence veřejnoprávních médií (zejména České televize) Václava Klause, hluboké nedorozumění. Mými slovy - omyl. Jestliže se Česká televize na svém strmém výstupu na evropský standard dopustila tisíce chyb, jedno jsme vybojovali - nezávislost na establishmentu. Tím ČT rozčilovala politiky, parlamentní komisi, Radu České televize, Radu pro vysílání a koneckonců i šéfy komerčních stanic. Přes sto tisíc odvysílaných hodin za šest let to ilustruje lépe než limitovaný výrazový prostředek, jímž je psaný text. (Měl-li by pan Jírovec trochu pravdy, seděl bych pravděpodobně dodnes v České televizi.)

  Přiznejme si, že tlak "mocných" v širším slova smyslu (nejen vlád, politiků, poslanců, ale manažerů z obchodní či bankovní sféry) na média je ve všech zemích silný (s překvapivě nízkou relací k vývojovému stupni demokracie) a různě úspěšný. Některé doklady přinesly i BL, o stovkách dalších různě zaobalených vím od svých bývalých kolegů - ředitelů a intendantů všech možných televizních stanic na světě, vč. těch poskytujících službu veřejnosti příkladně. Odtud pramení i moje rezervovanost vůči některým neochvějně deklarovaným jistotám, což ostatně nedávno pan Čulík docela trefně zobecnil na příkladu středoevropského skepticismu vůči některým britským hodnotám nezpochybňovaným spíše tradičně než objektivně. (Na mém zcela osobním názoru zde nezáleží, ale občansky bych se také raději přichýlil k oné britské "ulpívavosti". Bývalý šéf silného média však musí respektovat zejména psané zákony.)

  Pan Jírovec se při výkladu (želbohu většinou v BL bezdůvodně zúženém na zpravodajství) poslání služby veřejnosti přiklání spíše ke Kytkově verzi, ve které vidím nejkritičtější bod v určování agendy..., zatímco já dokolečka zdůrazňuji povinnost poskytovat objektivní, ověřené, všestranné a vyvážené inormace ke svobodnému vytváření názorů a postojů diváků.

  Pominu-li zákonnou oporu mého pohledu, oba koncepty přinášejí určitá rizika. Možné editoriální vlivy při poskytování informací existují, ale významově se snižují důvěrou v občana, diváka, v jeho individuální odpovědnost za sebe sama a v jeho schopnosti porovnávat a analyzovat. Naproti tomu cílená a deklarovaná snaha o vytváření (určování) agendy nerespektuje příjemce-diváka jako individualitu, podceňuje jej, poučuje, vysvětluje, klasifikuje. To je pro české publikum mimořádně citlivé. Nebezpečí subjektivního editoriálního zásahu je navíc při určování a vytváření agendy nesrovnatelně vyšší.

  Pak již je jen krůček podlehnout opojné moci držet v rukou mediální opratě. Na rozdíl od pana Jírovce nespatřuji v magnetismu vlády nad médii mezi komerčním a veřjnoprávní sektorem takový rozdíl. Tak jako regulační orgán soukromých stanic může selhat (v Čechách to byla nečinnost kombinovaná s protekcionalismem), jinde jej může omámit chuť na moc, vliv a osvícenou vládu. Záleží jen na míře elasticity zákonů. Obecně se televize může zmocnit kromě majitele nejen management stanice, ale i regulační orgán (třeba Rada ČT), bez ohledu na institucionální postavení (privátní, veřejné, polostátní) vysílatele.

  Zesměšňovaní vědomě zjednodušených příkladů neubírá jejich vážnosti. Železného (zatím) též nelze srovnávat s Murdochem, tak jako Kytku se Železným. Rozhodne-li se však někdo ze jmenovaných mít vliv, proporcionálně ho při neuplatňování zákonů a absenci regulace získá.

  S panem Jírovcem nejsem ve sporu, když píše Media někdy ovlivňují a někdy dokonce určují agendu, třeba tím, že přijdou na nějakou lumpárnu nebo dají slovo někomu, kdo přijde s něčím závažným...a celý spor považuje pan Jírovec za slovíčkaření. Těm kanadským podobnými příklady z praxe ČT bych mohl zaplnit desítky stránek.

  Pan Jírovec má pravdu, nevytýčí-li si mocný broadcaster (a jím je v rozměrech České republiky i šéfredaktor zpravodajství ČT, o šéfovi Rady ČT nemluvě) určování agendy politikům jako cíl důležitější než posyktování informací o tom, co se opravdu děje.

  Oponovat moci, nepodlehnout nátlakům a dosahovat vysokou míru důvěryhodnosti bez tabuizovaných témat se nám dlouho dařilo bez vstupu do politiky. Jestliže se nezávislé postavení České televize bez přímého či postranního politického angažmá udržet nadále nepodaří, je zle!

  Pečlivý čtenář a divák si názor umí vytvořit sám.

  Ivo Mathé  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|