středa 30. září

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Policejní střílení po českých občanech:
 • Dopis Tomáše Peciny policejnímu prezidentu Jiřímu Kolářovi Británie a ČR:
 • Šedesáté výročí Mnichova v britském rozhlase Jak to vypadá v Německu po volbách:
 • V Německu se dostala k moci nyní poněkud usedlá generace revolucionářů z roku 1968 Reakce na článek Andrewa Stroehleina o rasismu:
 • Nejsem sociobiolog, aleŠ (Václav Pinkava)
 • Stroehlein zjednodušuje (Čtenářka)
 • Ad: Nejsem rasista, ale... (Ivan Vágner)
 • Reakce Andrew Stroehleina na dopis Ivana Vágnera
 • Stroehlein o rasismu: určité zjednodušení (Petr Veltrubský) Česká televize: Otevřený dopis panu Mathému:
 • O tom, jak se z České televize vyhazuje nyní a jak se vyhazovalo dříve (Jan Lipšanský) Případ Ladislav Špaček:
 • Britské listy ztratily slušnost: Říkal mluvčí Špaček, že prezident Havel musí podpořit skandály prezidenta Clintona, aby se ČR dostala do NATO? Ekologie:
 • Obchvat Plzně - Která trasa bude doporučena? (Děti Země)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Stroehlein o rasismu: určité zjednodušení

  Petr Veltrubský, Česká Lípa

  V České Lípě - úterý 29. září 1998

  Vážený pane, chtěl bych trochu polemizovat s Vaším článkem o rasismu, o kterém se domnívám, že v dobrém úmyslu věc poněkud zjednodušuje, nebo přibližuje opačnému extrému. Jde samozřejmě o můj názor, který nemá žádný patent na správnost.

  Píšete např.: "'Nejsem rasista, ale ti cikáni prostě mají jinou mentalitu, než máme my.' Tento výrok je rasistický, protože tvrdí, že mentalita určité osoby je založena na jejím etnickém původu. Filozofie typu 'ten člověk se narodil jako Rom, a proto se chová určitým způsobem' je rasistický nesmysl. " Obdobně hodnotíte podobný výrok o hudebním nadání Romů či amerických černochů. Samozřejmě, nikdo se nenarodil hudebníkem, matematikem, filozofem nebo zlodějem aut proto, že jeho rodiče byli Romové. Na druhé straně jeho tělesná konstituce bude jednoznačně určena tím, zda se narodil v rodině Eskymáka nebo obyvatele střední Afriky. A také, což je neméně důležité, narodil se do komunity, jejíž chování a hodnotové stupnice se vyvíjely po staletí často v protikladu ke komunitám okolním. Tím samozřejmě dojde k rozvinutí některých schopností více, jiných méně (jak ostatně sám jinými slovy uvádíte).

  Proto bych výše uvedené výroky nehodnotil kategoricky jako rasistické (byť jistě často tento kontext mají), ale jen jako hrubě zjednodušující. Obávám se totiž, že jejich zařazení do kategorie společensky nepřijatelných, by mohlo vést ve svém důsledku k odmítání jakéhokoli poukazu na skutečně existující odlišnosti různých etnik.

  Spíše bych se přimlouval za odpověď typu: "Ano, asi více černých Američanů (Romů atd..) aktivně provozuje hudbu či jinak rozvíjí své hudební a pohybové nadání. Není na tom nic zvláštního či předem daného a vyplývá to z tradic a vývoje jejich etnika."

  Řeknu-li, že Romové jsou jiní svou mentalitou, hodnotovým systémem či svým vzhledem, a říkám to a stojím za tím, pak tyto své výroky opravdu nepovažuji za rasistické (pouze snad v případě mentality za příliš globalizující). Měl jsem možnost seznámit se s hodnotovou stupnicí řady Romů a je skutečně jiná než má. To není hodnocení, to je jen konstatování - lecos z této stupnice je s mou totožné, lecos z ní mohu jen závidět a něco je naopak pro mne nepřijatelné.

  Za rasistu bych se považoval, kdybych své názory a postoje považoval apriori za správné a jedině přijatelné a Romy (černochy a pod.) za již geneticky neschopné se jimi řídit. Mohu ale odlišnost etnik přijmout jako fakt, těšit se z některých jejích aspektů a snažit se obrousit hrany tam, kde na sebe tyto odlišnosti příliš narážejí. Pokud se setkám s Afričanem, příslušníkem kmene, jehož členové jsou téměř všichni štíhlí a dlouhonozí (protože tisíciletý vývoj je takovými učinil), pak zase řeknu: "Ti se běžci už rodí!".

  Vůbec se přitom nebudu považovat za rasistu, mohu jim ty dlouhé nohy a štíhlost trochu závidět, ale jsou to stejní lidé jako já a jako kdokoli jiný. S mentalitou, hodnotami, dovednostmi a pod. je to asi obdobné, jen přece jen méně patrné než ty dlouhé nohy. Pokud to sám na závěr trochu zjednoduším a přeženu, pak bych se sám nepovažoval za psího rasistu, řekl-li bych, že: "Jezevčíci jsou od narození norníci a svéhlaví a chrti jsou běžci a nervózní." Jsou to oba psi, jen jsou každý jiný, a zaplať Bůh za to.

  S pozdravem

  Petr Veltrubský, Česká Lípa  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|