středa 30. září

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Policejní střílení po českých občanech:
 • Dopis Tomáše Peciny policejnímu prezidentu Jiřímu Kolářovi Británie a ČR:
 • Šedesáté výročí Mnichova v britském rozhlase Jak to vypadá v Německu po volbách:
 • V Německu se dostala k moci nyní poněkud usedlá generace revolucionářů z roku 1968 Reakce na článek Andrewa Stroehleina o rasismu:
 • Nejsem sociobiolog, aleŠ (Václav Pinkava)
 • Stroehlein zjednodušuje (Čtenářka)
 • Ad: Nejsem rasista, ale... (Ivan Vágner)
 • Reakce Andrew Stroehleina na dopis Ivana Vágnera
 • Stroehlein o rasismu: určité zjednodušení (Petr Veltrubský) Česká televize: Otevřený dopis panu Mathému:
 • O tom, jak se z České televize vyhazuje nyní a jak se vyhazovalo dříve (Jan Lipšanský) Případ Ladislav Špaček:
 • Britské listy ztratily slušnost: Říkal mluvčí Špaček, že prezident Havel musí podpořit skandály prezidenta Clintona, aby se ČR dostala do NATO? Ekologie:
 • Obchvat Plzně - Která trasa bude doporučena? (Děti Země)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Zprávy Dětí Země - Plzeň

  Obchvat Plzně - Která trasa bude doporučena?

  Dnesnim dnem 30.9.1998 konci vyznamna etapa vyberu trasy dalnicniho obchvatu Plzne. V  souladu s  rozsudkem Vrchniho soudu v  Praze byl pocatkem roku zahajen proces posuzovani vlivu jednotlivych variant obchvatu na zivotni prostredi . Nejprve byla Pragoprojektem a.s. zpracovana tzv. dokumentace vlivu dalnicniho obchvatu Plzne na ZP. K  teto dokumentaci uplatnily sve kriticke pripominky dotcene organy statni spravy, samosprav a verejnost. Kvalitu dokumentace a vecnou spravnost jejiho obsahu byl Ministerstvem zivotniho prostredi (dale MZP CR) poveren hodnotit RNDr. Miroslav Martis . Dnesni dnem vyprsela lhuta pro predani posudku, jehoz nedilnou soucasti je doporuceni nejvhodnejsi trasy dalnicniho obchvatu.

  Perly dokumentace: neexistujici biocentra, 49+4=55

  Ke kvalite zpracovani a obsahu dokumentace bylo podano mnozstvi kritickych pripominek. Zasadni vecne namitky smerovaly zejmena vuci castem dokumentace venovanym vodohospodarske problematice, prirodnimu primestskemu uzemi, krajinnemu razu a uzemnim systemum ekologicke stability. Dokumentace napr. vubec nehodnoti vlivy tak vyznamnych soucasti stavby dalnice jako je vystavba uhlavskeho kanalizacniho sberace (nutna soucast variant SUK1 a SUK2) nebo dalnicniho privadece I/27.

  Tezko uveritelna je skutecnost, ze dokumentace hodnoti jako vyznamne potencialni zasahy trasy KUO do neexistujicich prvku tzv. uzemniho systemu ekologicke stability (USES) . Naopak zasahy do existujicich a funkcnich biocenter a biokoridoru zasazenych trasou SUK2 byly bagatelizovany. Napr. zasah trasy SUK 2 do ekologicky stabilniho lesniho komplexu Val v  delce 1068 m je oznacen za "relativne maly". Naproti tomu zasah trasy KUO do lesiku nad Uhlavou v  delce 64 m je povazovan autorem za "zavazny". Autorem teto casti dokumentace je ing. Pavel Valtr (firma Urbioprojekt).

  Za "perlu" dokumentace lze povazovat udaje v  zaverecnem, tzv. absolutnim porovnani variant, ktere je pro vyber vyhodnejsi trasy klicove. Kdyz prepocitate soucet bodu u varianty SUK2, zjistite, ze namisto spravnych 53 bodu uvadi dokumentace cislo 55. Pri relativne nizkem poctu sledovanych hledisek a male skale hodnoceni uvedena chyba vyznamnym zpusobem zkresluje jiz tak neverohodne vysledky. Obdobne konkretni pripady lze bohuzel nalezt i v dalsich kapitolach a jejich vycet si vyzadal nekolik desitek stran uplatnenych pripominek. "Odbornym garantem" kvality dokumentace byla ing. Michaela Vrdlovcova z Pragoprojektu Praha a.s.

  Celkove dokumentace vyvolava dojem, ze byla zpracovana s  jedinym cilem: obhajit vedenim mesta Plzne, Pragoprojektem Praha, Reditelstvim silnic a dalnic jednostranne prosazovanou trasu SUK 2. Zrejme i z tohoto duvodu byl jako jeji zpracovatel urcen Pragoprojekt Praha, ktery je soucasne i generalnim projektantem stavby. Dokumentaci lze na mnoha mistech, zejmena v  zaverecne, hodnotici casti, oznacit za tendencni a neverohodnou.

  Z techto duvodu obce a obcanska sdruzeni navrhla, aby byla dokumentace vracena k  prepracovani nebo aby byl vybran jiny, nezainteresovany zpracovatel. Jsme presvedceni, ze RNDr. Martis nemuze ve svem posudku prehlednout zasadni nedostatky dokumentace a vyvodi z  toho odpovidajici zavery.

  Za Sdruzeni pro ochranu vrchu Val: Zdenek Drnec, za Deti Zeme - Plzen: Jan Rovensky

  Napsali o predlozene dokumentaci:

  Z pripominek MZP CR, sekce ochrany prirody a krajiny:

  "Z hlediska sekce ochrany prirody a krajiny nelze souhlasit se zaverem hodnoceni v dokumentaci, ze celkove nejvhodnejsi je vedeni dalnice ve variante SUK 2. Z hlediska mensich zasahu do vyznacnych krajinnych prvku, biokoridoru a biocenter USES a celkoveho krajinarskeho pohledu jsou rovnez vhodnejsi varianty KUO a KU."

  Z pripominek referatu zivotniho prostredi Okresniho uradu Plzen - jih:

  "Za zasadni nedostatek povazujeme zcela shodnou vahu hodnoceni naruseni stavajicich prvku USES a prvku navrzenych, ktere ve skutecnosti neexistuji a jsou pouze navrzeny v uzemnim planu... Napriklad je uvedeno, ze pri variante KUO dojde k likvidaci biocentra v lok. c. 33. Pritom jde o potencialni biocentrum, kde je v soucasnosti krizovatka polnich cest a meze a kde ve skutecnosti neni prirodniho temer co zlikvidovat... Domnivame se, ze posouzeni a vypocet ramcoveho podilu naruseni prirodnich prvku neni objektivni"

  Z pripominek obcanskeho sdruzeni Deti Zeme - Plzen:

  "Technicke parametry variant KU a KUO jsou z nepochopitelnych duvodu neprizpusobene jiz realizovanym ci rozestavenym castem stavby obchvatu, zejmena dalnicnim mostum pres Uslavu a pres Radbuzu.... Nejedna se pritom o formalni, prehlednutelny nedostatek: nesmyslny rozdil celkove delky mostu pres Uslavu a Radbuzu je podle dokumentace bezmala dvojnasobny ! (srv. SUK2 a KU). Podobne byla zkreslena i vyska mostnich objektu, kde jsou uvadeny az osmimetrove rozdily u mostu, ktere jsou jiz realizovany ! Toto zkresleni ma vyznamny dopad na celou dokumentaci, zcela zasadni pak v pripade kapitoly zabyvajici se vlivem na krajinny raz, kde bylo hlavnim duvodem vyhodnoceni vyrazne negativniho vlivu variant KU a KUO na krajinny celek udoli Uslavy."

  pripominek Doc.RNDr.Stanislava Mirvalda, CSc, katedra geografie PF ZCU v Plzni:

  "Kurioznim zjistenim je, cituji: "zajmove uzemi jizne od Plzne - patri do oblasti s vysokou koncentraci zemedelske a prumyslove vyroby. Zdejsi krajina je clenita a je vyznamnou rekreacni oblastni". Kde byla objevena jizne od Plzne vysoka koncentrace prumyslu lze povazovat za zahadu.. navic dalsi tvrzeni o vyznamne rekreacni oblasti by znamenalo, ze rekreacni zazemi lezi mezi prumyslovymi zavody. Jen z teto kratke ukazky je zrejma uroven dokumentace."

  Z pripominek Sdruzeni pro ochranu vrchu Val:

  "Citat z dokumentace: "Celkovy vysledek ......potvrzuje vedeni dalnice v trase SUK2 jako nejvyhodnejsi".

  A co takzvana trasa A prosazovana Pragoprojektem jako nejvyhodnejsi v roce l990 ?

  A co takzvana trasa KU prosazovana Pragoprojektem jako nejvyhodnejsi v roce 1991 ?

  A co takzvana trasa S prosazovana Pragoprojektem jako nejvyhodnejsi v roce l992 ?

  A co takzvana trasa SU prosazovana Pragoprojektem jako nejvyhodnejsi v roce l992-3 ?

  A co takzvana trasa SUK1 prosazovana Pragoprojektem jako nejvyhodnejsi v roce l993 ?

  Co dodat ?"

  Jan Rovensky
  Deti Zeme - Plzen (Children of the Earth)
  Uslavska 29
  301 44 Plzen
  tel/fax: +42-19-74 55 905
  e-mail: jan.rovensky@ecn.cz
  ttp://www.ecn.cz/detizeme/dzplzecz.htm


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|