pondělí 16. listopadu

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Češi a dvojí občanství:
 • Cizincem proti své vůli (Vlastimil Obereigner)
 • Kabaretní výstup pana Paříka (Jiřina Fuchsová)
 • Návrh pro kabinet (Jiřina Fuchsová) Telekomunikace v ČR a jinde:
 • V Německu se zlevňují meziměstské a mezinárodní hovory
 • AmberZine se pripojuje k protestni akci "Internet proti monopolu" Reakce:
 • K Jindřichu Paříkovi: Vzpomínka dětská (Marie Lipoldová) ČT:
 • Distribuce videokazet s programy České televize (Michal Bureš) Bedřich Smetana:
 • Smetana: K mýtu "národního skladatele" (Aleš Zeman) Příloha:
 • Co se čekalo: sociálně demokratická analýza nynější české politické scény z časopisu ČSSD "Pražský demokrat"  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Distribuce videokazet s programy České televize

  Michal Bureš

  Vážený pane Čulíku,

  přečetl jsem si se zájmem příspěvek pana Jiřího Nováka (jeho jméno mi nic neříká, bratr Johna Doa, zdálo by se, kdyby ovšem jednotlivosti jasně neukazovaly na člověka z branže) v Britských listech a jelikož jsem zde dvakrát zmiňován, myslím, že je nutno vše uvést na pravou míru.

  1. Výběrové řízení

  Česká televize začala s vlastní edicí videokazet v průběhu roku 1992 (do roku 1990 byly pořady ČT na základě smlouvy z 80.let postupovány Supraphonu). Zahájení této činnosti předcházel nejprve průzkum trhu, v jehož rámci byly shromážděny nabídky jednotlivých distribučních firem, následně byly firmám s nejlepšími nabídkami zkušebně svěřeny do distribuce některé tituly. Po prvním roce činnosti byly výsledky zhodnoceny a pro spolupráci byla vybrána nejlepší distribuční firma - Centrum českého videa (dále CČV). Při výběru rozhodlo toto: nominálně nejlepší cenové podmínky, převzetí veškerých nákladů na reklamu a propagační a nabídkové materiály, distribuce jakýchkoliv titulů bez ohledu na jejich komerční či nekomerční charakter (ČT je rovněž vydavatelem například školních kazet, které vyžadují speciální formu nabídky a distribuce), zaměření na českou tvorbu, která se tak při nabídce neztrácí v záplavě často podprůměrných zahraničních titulů. Během následujících let až po dnešek byly podmínky distribuce konfrontovány s novými nabídkami dalších firem, ale vždy se ukázaly jako lepší, navíc podpořené jasnými prodejnými úspěchy.

  2.Exkluzivita

  CČV není jedinou firmou, která distribuuje pořady ČT. U mnoha titulů jsme postoupili distribuční práva jiným firmám, např.z důvodů koprodukčních smluv, autorské účasti nebo návaznosti na předchozí tituly či jiné nosiče. Z dikce dotazu však soudím, že pan Novák - říkejme raději pisatel - napadá exkluzivitu titulovou: proč nejsou stávající tituly paralelně šířeny ještě jinými firmami než CČV. Tento elementární nesmysl bych ani nekomentoval, kdyby mě k tomu ovšem nenutila zmínka o tom, že stačí "oddělení na sběr objednávek od velkoobchodů". S tímto nápadem se totiž nesetkávám poprvé:před časem byl obsažen v nové nabídce jisté distribuční - či velkoobchodní, chcete-li použít tento poněkud socialistický termín - firmy (shodou okolností patří dotyčná firma mezi ty, které jsme vyzkoušeli v začátcích naší činnosti a které se neosvědčily). Zmíněný způsob prodeje je právě tak diletantský, podezřele neprůhledný a tedy obtížně kontrolovatelný, zřetelně zvýhodňující velké firmy před drobnými soukromými prodejci - pod termínem velkoobchod si totiž musíme představit soukromé firmy dodávající do svých sítí obchodů, obchodních domů apod. Jsme výrobcem a vydavatelem videokazet, za jasných podmínek uzavíráme konkrétní distribuční smlouvy a za jasných distribučních podmínek pro všechny odběratele jsou naše videokazety šířeny - nejsme pokoutní obchodníci!

  3.Výroba kazet

  O výběru firem (není totiž jedna, jsou dvě) pro kopírování kazet platí totéž, co jsem již uvedl v bodě 1. Pisatel může být klidný: vyrábíme vždy jen takové množství kazet, které je podle předběžných průzkumů distributora potřebné. Při vyprodání tohoto množství kopírujeme dále podle skutečného zájmu odběratelů - třeba i po několika desítkách kusů - a kazety tak neleží dlouho na skladech. O způsobu pokrytí nákladů na výrobu kazet se nebudu zmiňovat, protože se jedná výhradně o interní obchodní záležitost ČT.

  4.Závěr

  ČT se od nuly vypracovala mezi nejdůležitější vydavatele videokazet v České republice. Společně s Barrandovem, Ateliéry Zlín a dalšími tuzemskými výrobci se snažíme nabízet české tituly coby protiváhu produkci zahraniční. (Mimochodem, většina českých producentů spolupracuje s CČV obdobným způsobem jako ČT, bude útočit pisatel i na ně?) Závazek veřejnoprávnosti ČT v této oblasti prokazujeme jednak výběrem a žánrovou šíří titulů, jednak pokrýváním nelukrativních (rozuměj nekomerčních, ale potřebných) oblastí (edice videokazet se vzdělávacími pořady pro školy). Zde však veřejnoprávnost končí a nastupují běžné komerční zákony. Museli jsme přijmout tvrdá pravidla trhu, daná profesionální a silnou konkurencí zejména špičkových zahraničních firem (Warner Home Video, Hollywood Classic Entertainment aj.). Znovu zopakuji, že probíhají permanentí konfrontace stávajících forem činnosti s novými nabídkami. Posuzování těchto nabídek a následné rozhodování je však zcela v pramovoci ČT: obchodní a smluvní závazky a podmínky jsou interní věcí. V tom, že volíme správné partnery a způsob prodeje, nás utvrzují stoupající počty prodaných kazet. Nemusím podotýkat, že úměrně našim prodejním úspěchům roste i počet různých útoků. Není příliš těžké určit, odkud nejčastěji přicházejí: od těch méně úspěšných, odmítnutých, horších. Na jedné straně se je snažím pochopit. Na druhé straně si myslím, že rozesílání udavačských mailů je způsob z nejspodnější příčky civilizované komunikace, jak ji chápu já. Osobní výpady jakož i některé konkrétní návrhy provokují nejen k úvaze o serióznosti pisatele, ale také k přemýšlení o skutečných pohnutkách jeho náhle probuzeného zájmu o  vydávání videokazet ČT, a to v sedmém roce této stále úspěšnější činnosti.

  S pozdravem

  Michal Bureš

  Česká televize - Telexport  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|