středa 25. listopadu

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Česká televize:
 • Neviditelná revoluce na Kavčích horách (Tomáš Pecina) Britská televize:
 • Britská Rada pro komerční televizní vysílání ITC podlehla komerčnímu tlaku: povolila komerční televizi ITV zrušit hlavní večerní zprávy ve 22 hodin - diskuse v britském tisku Česká televize a televize v Kanadě
 • K diskusi o ČT (Jiří Jírovec) Rozhovor s Janem Jirákem:
 • "Rozhovor s Janem Jirákem: Nezbývá než se naučit komunikovat mimo masmédia" (časopis Konfrontace) Jaký je svět:
 • Ušlechtilé mravy ve světě nevítězí - intelektuální diskuse nemaji cenu (Jiří Nezval) Další stanovisko IT komise ČSSD k tarifům SPT Telecom:
 • Nedopusťme informačně segregovanou společnost!  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • K diskusi o ČT

  Jiří Jírovec

  V MF Dnes a Reflexu vyšly dva články, které, jak se zdá, dále prohloubily skepsi Jana Čulíka pokud jde o schopnost českých novinářů analyzovat situaci ČT obecně a jejího zpravodajství zvlášť. Rozbor těchto článků (BL, 23.11. 1998) vychází z nostalgie po Havlíčkovi, tedy novináři, který měl mozek a díky shodě okolností jej mohl nezávisle používat.

  Jan Čulík má pravdu, že nejde o analytické články. Jenže i jeho analýza je poněkud jednostranná, zaměřená víc na profesionální schopnosti autorů, než na okolnosti, za nichž jejich články vznikají. Existuje přece ediční politika diktovaná zájmy vlastníků jednotlivých sdělovacích prostředků, propojenost nejrůznějších zájmů, i prostá lidská obava o zdroj obživy - novodobá forma censury, chcete-li.

  Celá věc má ovšem ještě další rozměr: proč by měly soukromé sdělovací prostředky publikovat analýzy, které by, nedej bože, třeba povzbudily ČT k lepším výkonům. To mohou dělat nezávislé Britské listy, ale ne lidi, jimž je veřejnoprávní sdělovací prostředek stejně pouhým trnem v oku.

  Je zajímavé, jaká pozornost se stále věnuje tomu, kolik sedících nebo stojících moderátorů má být ve studiu a před jakým pozadím. Nejde snad především o to, jakou informaci divák dostane? Je docela dobře možné, že móda newsroomu vznikla tak, že začínající TV společnost najmula nejlevnější prostory, které mohla sehnat, a napchala všechny lidi do jednoho prostoru, čímž vzniklo "high-tech" pozadí. A ostatní teď vyhazují peníze za dodatečné vytvoření iluse modernosti, která je divákovi stejně šumafuk. Co kdyby ČT přišla s něčím originálním?

  Pokud jde o počet moderátorů je zjevně základním kriteriem jejich cena a status (možná, že ne v ČT). Moderátorské hvězdy jsou drahé, takže nedává smysl, aby ve studiu sdílely svůj čas a dostávaly stejnou odměnu za poloviční vytížení - ledaže jde o velmi bohatou společnost a kombinaci moderátorů, která potenciálně přitahuje diváky. Hlavní (večerní) zpravodajství kanadské CBC mělo před časem dva moderátory Petera Mansbridge a Pamelu Wallin a fungovalo to velmi dobře. Pak přišla úsporná opatření a zůstal Mansbridge, kdežto Wallin, po nějakých soudních tahanicích, nakonec dostala vlastní program a zase to funguje, protože ti dva mají co říct.

  V některých diskusních pořadech jsou ve studiu dva moderátoři, jeden pravicový a druhý levicový (v USA Demokrat a Republikán), každý podporující hosta svého zaměření (pravice a levice půl na půl). Ve společnosti CNN to je třeba pořad "Capital Gang" nebo "Crossfire" (povšimněme si jak jména odrážejí realitu USA - v prvním případě jde o novináře (proč gang?), kteří se zabývají politikou vlády ve druhém o tasení koltů, byť pomyslné.) Kanadská CBC má pro podobný pořad, kde levici zastupuje dáma představující kombinaci životem umírněné feministky a sociální demokratky kanadského stylu. Zbytek politického spektra representuje pěkně oblečený pán, který se trochu podobá Pavlu Tigridovi. Protože Kanada je víc na hokejky než na kvéry, pořed se jmenuje "Face off" (vhazování).

  Situace je poněkud jiná v ranních zpravodajských pořadech jejichž moderování je odrazovým můstkem pro další kariéru. (Obecně se dá říct, že čím větší hvězda, tím déle může ráno spát.) Vzhledem k relativní láci těchto moderátorů je běžným zvykem, že vystupují ve dvojici až trojici. Jeden na hlavní zprávy, druhý na počasí a třetí na sport. Jjejich počet, způsob projevu (vsunují mezi svoje oficiální vstupy odlehčovací konversaci) a rekvizity (kafáč na stolku) mají navodit představu, že jste si zrovna zasedli ke kávě, třeba cestou do práce v bystru, a  posloucháte, co vedle u stolu říkají lidé, které znáte od vidění.

  Toto aranžmá ovšem vyhovuje pouze v případě, že divák nemusí ráno zběsile vyrážet z domu. Jan Jirák má pravdu, když tvrdí, že "Ne každý má po ránu chuť dívat se na párek rozjásaných mladých lidí, kteří se na obrazovce chovají rozjíveně, mluví nespisovně, jedí a pobíhají po studiu." Tito moderátoři, respektive jejich projev ovšem odráží základní trend doby - podstatné není sdělení, ale obal. Je-li televisní program v rukách zastánců této bezmyšlenkovité modernosti, je snadno možné, že zmíněná povrchnost začne odpuzovat.

  Pokud jde o řazení zpráv, nemyslím si, že Jana Bobošíková má absolutní prravdu, když se pozastavuje nad tím, že "Místo odložení hrozícího útoku na Irák, což je informace důležitá pro celou veřejnost, se hned za první zprávou o sporu církve s vládou dozvíme už po několikáté cosi o moravské akademii. A v situaci, kdy už po třetí za týden jsou zhanobeny židovské hroby a hoří ku-klux-klanový kříž by bylo potřeba, aby ČT tyto příhody komplexně zpracovala a vyhodnotila. Místo toho je presentována zpráva o spadlém vrtulníku, která už běží týden."

  Domnívám se, laicky ovšem, že význam zprávy, v daném případu o Iráku, určuje to, co vlastně chce editor divákovi sdělit. Jde-li o informaci ve stylu "osmistého padesátého třetího dalšího vážného varování" poslaného kdysi Čínou Taiwanu, pak může být cosi o moravské akademii vskutku důležitější. Něco jiného by bylo, kdyby stejná zpráva byla provázena analýzou postojů jiných zemí a situace vůbec, aby si posluchač mohl svobodně vytvořit vlastní názor a pak, obrazně řečeno, vyrazit k Americké ambasádě buď s pruhovanou vlajkou nebo s molotovovým koktejlem.

  Pokud jde o rasismus, tak komplexní vyhodnocení těchto událostí je snad (proboha) náplní práce ministerstva vnitra. Samozřejmě, že by to měli novináři rozebírat a donutit vládu, aby agendu týkající se projevů rasismu neodsouvala do pozadí. Není snad vláda, která nevystupuje důsledně proti rasismu, sama rasistická. Zase, jde o to, co je do vysílání povoleno a co ne. Troufnou si Puchalský se Šámalem "poškozovat" zájmy republiky v době, kdy potřebuje vypadat spořádaně, aby Evropa ještě nakonec neucukla. V době, kdy to konečně trochu utichlo s Romy? Proč by měli být havelštější než Havel, moralizovat a předstírat, že nějaký skinhed, zabitý cikán nebo poničený židovský hrob opravdu nedá celé společnosti spát.

  Vrtulníky padají i v Kanadě. Zrovna nedávno se jeden rozpadl ve vyduchu. Tato událost vzbudila daleko větší ohlas než oportunistické manévrování Clintona a Blaira kolem Iráku, protože je vnitropoliticky důležitější. Proto se znovu a znovu mluví o oné tragedie, ale postupně v nových souvislostech (stav výzbroje kanadské armády, špatná udržba, nedostatek náhradních dílů atd). Původní zpráva se samozřejmě opakuje už několik týdnů, ale každé opakování ji doplňuje o nový rozměr. Úroveň ČT je taková, jakou ji chtějí politikové mít. V článku Jany Ciglerové jsou v pasáži o nové krvi v ČT dva zajímavé výroky. Jakub Puchalský uznává, že ve zpravodajské redakci pracuje mnoho lidí,kteří nemají odpovídající zkušenost a potřebné znalosti. "Ale jsou talentovaní, a rychle se učí", podotýká. Jenže co když to samé platí o něm samotném. Co když se rychle učí ne vlky odhánět, ale výt s nimi. Co se líbí Zdeňkovi Šámalovi u jeho personálu ("dá se tvarovat") se stejně tak může zamlouvat politikům u současného vedení ČT.

  Ještě malou poznámku na závěr. Škoda, že se profesorky Osvaldové nikdo nezeptal, kolikrát na nedostatky v práci ČT kdy upozornila, a jak svoji analýzu používá v pedagogickém procesu. Dá se totiž předpokládat, že řada těch "tvárných" zaměstnanců "bez potřebných znalostí" přichází právě z její katedry.

  Jiří Jírovec  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|