středa 25. listopadu

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Česká televize:
 • Neviditelná revoluce na Kavčích horách (Tomáš Pecina) Britská televize:
 • Britská Rada pro komerční televizní vysílání ITC podlehla komerčnímu tlaku: povolila komerční televizi ITV zrušit hlavní večerní zprávy ve 22 hodin - diskuse v britském tisku Česká televize a televize v Kanadě
 • K diskusi o ČT (Jiří Jírovec) Rozhovor s Janem Jirákem:
 • "Rozhovor s Janem Jirákem: Nezbývá než se naučit komunikovat mimo masmédia" (časopis Konfrontace) Jaký je svět:
 • Ušlechtilé mravy ve světě nevítězí - intelektuální diskuse nemaji cenu (Jiří Nezval) Další stanovisko IT komise ČSSD k tarifům SPT Telecom:
 • Nedopusťme informačně segregovanou společnost!  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Nedopusťme informačně segregovanou společnost!

  Další stanovisko IT komise ČSSD k tarifům SPT Telecom

  Štěpán Kotrba

  ČSSD prosazuje a podporuje diferenciaci služeb při zachování prorůstového charakteru telekomunikací. Multiplikační efekt dynamicky se rozvíjejícího trhu služeb na poli telekomunikací je zárukou, že Česká republika nebude zaostávat za ostatními vyspělými zeměmi a neprohospodaří svou pozici země, v níž progresivní technologie výrazně urychlují ekonomický rozvoj.

  Oceňujeme ty kroky, které vedou k nápravě alespoň nejkřiklavějších chyb SPT Telecom v novém konceptu tarifikace, pokud jsou myšleny vážně. To, co nám na cenové politice stále ještě monopolního operátora vadí zásadně, je sociální necitlivost.

  Ta postihne ty skupiny obyvatel, které se přitom účinně bránit nedokáží. Čeští důchodci, invalidé a  další sociálně handicapované skupiny obyvatelstva pocítí (aniž by používaly služeb Internetu, ISDN či jiných vymožeností digitálních ústředen) zdražení nejvíce. Ti jsou ale odkázaní na častější a někdy i životně nezbytné telefonní spojení. Nejen se svými blízkými, ale i s lékařem či ošetřovatelem. Zvláště pro invalidní a slabozraké spoluobčany je telefonní styk někdy jejich jediným sociálním kontaktem. Těžko pochopí, proč jim dává Telecom k dispozici službu Telecom Box, o kterou nežádali a kterou neumějí mnohdy ani obsluhovat, když jejich, beztak již hubená peněženka při placení telefonního účtu opět více zhubne.

  Jedinou cestou k nápravě je opravdová diferenciace nabízených služeb podle hesla dceřinné společnosti SPT - Eurotelu "Různé produkty pro různé lidi". Pročpak to, co je běžné v dnes již nemonopolní telefonii mobilní, není možno doposud v celém spektru telekomunikačních služeb?

  Pokud jedinou cestou k prozření SPT Telecom a jeho strategického partnera Telsource je změna ve vedení společnosti, pak je to cesta správná a my podpoříme veškeré snahy ministra dopravy o dosažení vlivu státu v SPT.. . Pokud stávající management nechápe, že český stát, který je dosud majoritním vlastníkem SPT Telecom, má také svá práva, nehájí tento management zájmy společnosti jako celku, ale bohužel jen zájmy jednoho - minoritního akcionáře, jehož jediným zájmem dnes může být dosažení zisku v co nejkratším čase. Třeba i za jakoukoliv cenu.

  Stávka uživatelů internetu a aktivity Internet proti monopolu ukázaly jasně, že politika monopolu zde není pro lidi, ale proti nim, že dialog mezi vládou, podnikatelskou sférou a občany se musí dostat na novou, vyšší úroveň. Tak, aby spokojeni byli všichni. Jsme rádi, že ministři se postavili k problému čelem a zavázali se k jeho řešení. Co však protest uživatelů internetu nedokázal obhajovat, jsou zájmy sociálně slabých uživatelů obyčejných telefonů. Pokud SPT Telecom myslí dialog s veřejností vážně a svou roli odpovědně, pak by měl zohlednit jak sociální hlediska tak i význam Internetu pro vzdělávání a činnost státní správy (to je služba státu pro všechny své občany) a rozlišovat občanské a podnikatelské telekomunikační tarify.

  Nabízený balík produktů by měl např. vypadat takto:

  Sociální segment

  1. Internet pro školy všech stupňů, veřejné knihovny, zdravotnická zařízení a organizace invalidů nazvaný třeba "Internet GRATIS" za minimální paušální poplatek, který by zohlednil pouze náklady za přivedení a údržbu kabelu s možností zvýhodněné sazby za hlasovou službu. (možno zahrnout do nákladů v účetnictví pouze v taxativně vyjmenovaných organizacích).

  Odlišná tarifikace pro datové připojení

  2. "Sociální tarif 2000" pro hlasovou službu i digitální připojení pro důchodce, invalidní důchodce a další imobilní jedince kteří jsou držiteli průkazů ZTP, TP, P, handicapované občany, jejichž roční vedlejší příjmy nepřesáhnou nezdanitelnou částku. (nemožno zahrnout do nákladů v účetnictví).

  Odlišná tarifikace pro datové připojení

  Neziskový a občanský segment

  3. Občanský tarif "SPT 2000" pouze pro hlasovou službu (nemožno zahrnout do nákladů v účetnictví).

  4. Tarify "Internet Start 99" pro fyzické - nepodnikatelské uživatele Internetu a nevýdělečnou sféru, státní správu a samosprávu s možností zvýhodněné sazby za hlasovou službu (možno zahrnout do nákladů v účetnictví pouze v nevýdělečných organizacích a ve státní správě a samosprávě).

  Odlišná tarifikace pro datové připojení

  Ziskový segment

  5. Podnikatelský tarif pro hlasovou službu "SPT PRO 2000" - (možno zahrnout do nákladů v účetnictví jako položku nutnou k dosažení a udržení zisku).

  6. Podnikatelský tarif pro připojení na Internet "Internet PRO 99" (možno zahrnout do nákladů v účetnictví jako položku nutnou k dosažení a udržení zisku).

  Odlišná tarifikace pro datové připojení

  Krom těchto základních tarifů by moderní operátor pro podnikatelskou sféru mohl nabízet i další spektrum tarifů - např. podnikatelský tarif pro hlasovou i digitální službu, pro připojení velkých ústředen "SPT Professional Conect obsahující řadu dalších služeb včetně zákaznicky definované tarifikace jednotlivých čísel apodŠ.

  Politika telekomunikací by měla zohledňovat reálné možnosti jednotlivých segmentů spotřebitelského trhu tak, aby nedocházelo nejen k omezování dalšího rozvoje Internetu, ale i k diskriminaci nízkopříjmových skupin obyvatelstva či handicapovaných osob. Jen takováto cenová politika může v dlouhodobém horizontu přispět k masivnímu rozvoji telekomunikací a pozici České republiky uprostřed sjednocující se Evropy.

  Dr. Jiří Kofránek

  předseda pracovní skupiny pro telekomunikace a informatiku ČSSD

  Štěpán Kotrba

  tiskový mluvčí, člen pracovní skupiny pro telekomunikace a informatiku


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|