pátek 29. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Z britské soudní síně:
 • Microsoft ustoupil ve sporu o ochrannou značku Česká politika:
 • Nejistota motivace Palachovy oběti (Jiří Jírovec) Finančnictví:
 • Proč vypadla libra z evropského směnného mechanismu (Petr Paleta) Varování:
 • Viagra prý způsobuje impotenci Asylové právo:
 • Romští uprchlíci v Londýně žádají o pomoc Velká Británie:
 • Zveřejníte-li podvody a nepravosti v zaměstnání, dostanete neomezené odškodné Pokrytectví politiků:
 • Evropská komise nemá být "příliš otevřená", praví oficiální memorandum Historie a dnešek:
 • Tajnůstkářství v britské vládě Znovu k Janu Palachovi:
 • Odboj skupiny Jana Palacha (Petr Jánský)
 • Nad dopisem Dannyho Novotného (Jindřich Pařík) Děti Země:
 • Kolik bude Liberec stát kandidatura na MS 2005?
 • Ekologové doporučili výjimku na dálnici D8 neudělit  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Nejistota motivace Palachovy oběti

  Jiří Jírovec

  K napsání poznámky o Palachovi mě přivedl čtenář, který připouští, že byl víc zasažen fotografií hořícího budhistického mnicha než smrtí Jana Palacha a pak článek Danny Novotného, kterému je rok 1968 evidentně na obtíž.

  Danny Novotný je hrdý na to, že patří ke generace roku 89, která podle jeho mínění zbavila svět studené války a komunismu. Jenže rok 89 nezpůsobila náhlá chrabrost jeho generace. Šlo o výsledek dlouhodobého procesu, který začal Churchill, když projevem v americkém Fultonu rozštípl válkou trochu sjednocený svět, procesu, který přinesl uvolnění v šedesátých letech, utužení v letech sedmdesátých, a zase uvolnění v letech osmdesátých. Nechtít vidět historické souvislosti není příliš moudré. Navíc je možné, že za jednu, dvě generace se bude na rok 1989 hledět jako na katastrofální omyl vedoucí k narušení světové rovnováhy. Vývoj v Rusku tomu začíná nasvědčovat.

  Tvrdit, že od roku 1966 do roku 1968 bylo dost času na rasantní kroky k přechodu k západní demokracii, je dosti odvážné. Je jistě možné diskutovat o tom, zda se věci mohly dostat dál, kdyby síly, které tehdy rozhýbaly společnost, měly více citu pro to, co je a co není v rozděleném světě dosažitelné - tedy nikoli rasantní kroky ale promyšlené manévrování. 21. srpna nešlo o víc než o potvrzení suverenity SSSR nad územím, které USA a jejich spojenci uznaly za jeho píseček, kde si může udělat svůj pořádek (stejně tak jako ony na svém). Ostatně Moskva předem informovala svoje globální partnery o zásahu a ujistila je, že masový přesun vojsk v těsné blízkosti západoněmeckých hranic není nepřátelským aktem proti státům NATO.

  Domnívám se, že tuto skutečnost je třeba mít na mysli i při hodnocení činu Jana Palacha, stejně tak jako to, že (při vší úctě ke ztraceným životům) zásah "spřátelených vojsk" měl v podstatě happenningový charakter. Půlmiliónová armáda pokoušející se obnovit částečné zmizelé kolíky vymezující jejich "claim" v zemi potomků Švejka. Tak to, troufám si generalizovat, viděla moje generace, které bylo tehdy necelých třicet let.

  Jan Palach se upálil v době, kdy lidé žili poměrně poklidným životem. Hranice byly stále otevřené (vydané výjezdní doložky byly an blok zrušeny někdy na přelomu října a listopadu 1969). Otřes noci z 20. na 21. srpna pomalu dozníval, do pádu Dubčeka chybělo ještě několik měsíců a okupační plátek Zprávy, považovaný mnohými za doplněk Dikobrazu, těžko vzbuzoval nějaké obavy.

  Z tohoto hlediska bylo Palachovo časování stejně nečekané jako nepochopitelné a proto první reakcí byl všeobecný a nepředstíraný šok znásobený následným upálením Jana Zajíce (na něj si těžko někdo vzpomene).

  Pamatuji se na výzvy politiků a umělců v nichž se mísila oslava činu, který na okamžik dopřával národu pocit, že se přece jen umí nepříteli postavit, s obavou, že sebevraždy budou upálení bude opakovat (budou další pochodně, předpovídal Palach).

  Domnívám se, že tato prohlášení, z lidského hlediska pochopitelná, převedla Palachův čin z roviny cíleného odporu proti (západem odklepnutému) ukončení tak zvaného obrodného procesu do roviny smíření se situací (nemá cenu mařit další životy). Navíc (z mého hlediska nešťastné) Palachovo křestní jméno nabídlo paralelu s Husem. Toto spojení - dva Janové kvůli pravdě v plamenech - odsunulo Palacha takměř okamžitě do historie.

  Ještě slavný pohřeb (s připomenutím jiného Jana) s akademickými funkcionáři v čele (mnohým z nich to za krátký čas prověrkové komise omlátily o hlavu), pocit vítězství díky dočasnému přejmenování Náměstí krasnoarmějců na Palachovo náměstí a obdiv k tramvajákům, kteří po návratu původních cedulí zpět ještě nějakou dobu ohlašovali zastávku jako Palachovu.

  Narod však měl během krátké doby jiné, lidštější hrdiny. Bojovali "za nás" proti utlačitelům zbraněmi uznávanějšími - hokejkami - se známými výsledky 2:0 a 4:3.

  Palachův čin šokoval národ, ale tím víceméně skončil. Nezapadal do obrazu událostí, neodpovídal české mentalitě (potomci Švejka přece bojují tak, aby se mohli sejít po válce na pivu), byl poměrně rychle zastíněn jinými událostmi a pak vymazáván z historie po výměně Dubčeka Husákem.

  Nevím do jaké míry Jan Palach ovlivnil myšlení a jednání lidí a zda se někdo touto otázkou seriózně zabývá nebo zabýval. Nemám na mysli oficiální linii, kterou lze shrnout jako napřed věnce, pak dlouho nic a teď už zase věnce (s poněkud trpkou příchutí, že Palach vlastně bojoval za socialismus s lidskou tváří), zajímala by mě odpověď "normálních" lidí a jejich činy.

  Již zmíněný výrok čtenáře BL, že ho více zaujal hořící budhistický mnich než Jan Palach mi připadá významný. Naznačuje totiž nejistotu ohledně Palachovy motivace. Mnichova oběť se zdá být (v jejím nábožensko filosofickém kontextu) pochopitelná. Palachův akt (v kontextu politické situace) nikoli. Je dojemný, ale ne přesvědčivý. Je založen na předstírání (že jde o organizovanou skupinu) a je rozmělněn výzvami, aby to už nikdo neopakoval, protože je přece hrozné umírat v bolestech.

  Musím připustit, že se mi v souvislosti s Palachem vtírá píseň Karla Kryla o neznámém vojínovi a postava Jaromilův otec, z knihy Milana Kundery Život je jinde. Zmíněný literární otec byl Kunderou zlidštěn tím, že v boji proti okupantům nepadl s obnaženou hrudí vystavenou na pospas kulkám z kulometu, ale kvůli prošvihnuté návštěvě židovské milenky odsunuté do Terezína.

  Jiří Jírovec

  Poznámka JČ: Nejsem si jist, zda pád železné opony po druhé světové válce zavinil v první řadě Churchill.


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|