pátek 29. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Z britské soudní síně:
 • Microsoft ustoupil ve sporu o ochrannou značku Česká politika:
 • Nejistota motivace Palachovy oběti (Jiří Jírovec) Finančnictví:
 • Proč vypadla libra z evropského směnného mechanismu (Petr Paleta) Varování:
 • Viagra prý způsobuje impotenci Asylové právo:
 • Romští uprchlíci v Londýně žádají o pomoc Velká Británie:
 • Zveřejníte-li podvody a nepravosti v zaměstnání, dostanete neomezené odškodné Pokrytectví politiků:
 • Evropská komise nemá být "příliš otevřená", praví oficiální memorandum Historie a dnešek:
 • Tajnůstkářství v britské vládě Znovu k Janu Palachovi:
 • Odboj skupiny Jana Palacha (Petr Jánský)
 • Nad dopisem Dannyho Novotného (Jindřich Pařík) Děti Země:
 • Kolik bude Liberec stát kandidatura na MS 2005?
 • Ekologové doporučili výjimku na dálnici D8 neudělit  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Británie: zveřejníte-li podvody a nepravosti v zaměstnání, dostanete neomezené odškodné

  Zaměstnanci britských podniků, kteří prozradí korupci v zaměstnání anebo pracovní praktiky, které ohrožují život, budou mít nárok na neomezené finanční odškodné podle charty, kterou nyní připravuje britská vláda.

  Stephen Byers, britský ministr průmyslu a obchodu se rozhodl poskytnout takovýmto zaměstnancům zákonnou výjimku z maximálního limitu odškodného osobám, které byly neprávem propuštěny. Tyto osoby budou mít podle nového zákona právo na odškodné ve výši 12 000 - 50 000 liber (600 000 - 2,5 miliónů Kč).

  Ministr Byers rozhodl, že zaměstnanci, kteří zveřejní nepřípustné pracovní praktiky, si zaslouží větší ochranu než ostatní zaměstnanci. "Jsou to odvážní lidé, kteří tím, že o těchto věcech promluví veřejně, riskují svou celou kariéru," konstatoval Byers.

  Nové nařízení bude ochraňovat zaměstnance před pomstou zaměstnavatelů v těch případech, kdy zaměstnanci jednali v dobré víře a ve veřejném zájmu a prozradili, že dochází k nepřípustným pracovním praktikům, anebo vyjádří-li podezření, že k nim dochází.

  Zaměstnanci budou chráněni v takových případech, kdy osoba, činící odhalení, získala "rozumné přesvědčení", že došlo k trestnému činu anebo že byla porušena spravedlnost anebo se takový čin chystá, anebo že bude porušena povinnost, daná zákonem.

  V případech "výjimečně vážných činů" nebude zaměstnanec povinován na čin nejprve upozorňovat interně uvnitř podniku, ale bude mít právo přímo předat tyto informace třetí straně, např. sdělovacím prostředkům.

  Britský Institute of Directors konstatuje, že osoby, které prozradí nekalé praktiky uvnitř podniku, jsou v současnosti v 80 procentech případů propuštěny, když je vedení podniku dokáže identifikovat.

  Analytici poukazují na to, že jen finanční podvody v britských podnicích dosahují výše přibližně 15 miliard liber ročně - to je pět procent obratu.

  Známé případy osob, které šly s obviněním na veřejnost

  Stanley Adams

  Pomohl v roce 1973 odhalit kartelovou cenovou dohodu mezi výrobcem a distributory, kterou praktikoval jeho zaměstnavatel, multinacionální farmaceutická firma s ústředím ve Švýcarsku, Hoffman La Roche. Jeho anonymní svědectví vedlo k tomu, že byla firma Roche pokutována u Evropského soudu částkou 215 000 liber. Stanley Adams byl obžalován podle švýcarských zákonů z prozrazení hospodářských tajemství cizí mocnosti, propuštěn na kauci a uprchl do Anglie. Evropské společenství mu posléze vyplatilo odškodné.

  Paul van Buitenen

  Holandský auditor, který pracuje pro Evropskou komisi, tvrdil letos v lednu, že se Brusel pokusil zakamuflovat obrovské podvody v hodnotě mnoha miliónů liber a že zamezují vyšetřování finančních podvodů, týkajících se obrovských finančních částek od daňových poplatníků. Byl suspendován po dobu čtyř měsíců za to, že údajně porušil předpisy Evropské komise tím, že tyto informace zveřejnil. Plat mu byl po tuto dobu snížen na polovinu.

  Stephen Bolsin

  Dr. Stephen Bolsin odhalil vysokou úmrtnost u nemluvňat, která podstoupila v nemocnici v Bristolu srdeční operaci. Z 53 nemluvňat, která byla operována dvěma chirurgy v letech 1988 - 1995 29 zemřelo a 4 utrpěla poškození mozku. Chirurgové James Wisheart a Janardan Dhasmana byli posléze shledáni vinnými ze spáchání vážných opominutí v odborné praxi. Dr. Bolsin se odstěhoval do Austrálie.

  Ian Hopkins

  Tento šéf finančního a rizikového oddělení v bance Barings v době, kdy udělala v roce 1995 bankrot, protože Nick Leeson, její makléř v Singapuru způsobil bance ztráty ve výši 800 miliónů liber, svědčil před parlamentním výborem Dolní sněmovny v roce 1996, že opakovaně varoval své nadřízené, že může dojít v této věci k vážným problémům, ale ti ho neposlouchali.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|