středa 10. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Sdělovací prostředky:
 • Česká televize: Rasistický dokument roku (Tomáš Pecina) Právo:
 • Nutí SPT Telecom občany platit účty za neplatiče? (Jaroslav Polák) Prostituce:
 • Budou platit prostitutky a prostituti daně? (Jitka Kačánová) Příspěvek k toleranci:
 • Lustrace našeho svědomí (Štěpán Kotrba) Zákony:
 • Volební zákon pro komunální volby je skutečně špatný (Michal Škop) Demokracie:
 • K urážce 10 % voličů, které se měl dopustit Václav Havel (Ferdinand) Sdělovací prostředky:
 • Politik a novinář - meze a normy (Jan Halva) Dotování cizích akcií českou vládou:
 • Jak je tomu asi s Českou spořitelnou? (Jan Berdník) Nekrolog:
 • Zemřel prof. dr. Josef Kalvoda (Libor Brom) Dvojí občanství:
 • Dvojí občanství a dvojí logika (Jan Hurych)
 • Nechuť nad vitriolickými dopisy amerických spoluemigrantů (Frank Třešňák)
 • Jak je to s několikerým občanstvím? (Mirek Kolár) Děti Země:
 • Děti Země vítají rozhodnutí ministra Kužvarta o Temelínu Oznámení:
 • Nové vydání časopisu Hurontaria  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Nutí SPT Telecom občany platit účty za neplatiče?

  Jaroslav Polák

  Vazeny pane Culiku,

  k memu prispevku o Telecomu jsem dostal obsahly dopis p. Marcely Grulichove, nam. ministra dopravy a spoju. Byl jsem potesen, ze se o zalezitost zajima avsak jeji odpoved me neuspokojila. V priloze prikladam jeji e-mail i moji odpoved z 1. 3. na kterou jiz necekam reakci. Ministerstvu zrejme vubec nevadi nerovnopravne postaveni zakaznika uzakonene telefonnim radem. Situace v teto oblasti se zrejme nezmeni dokud Telecom nebude mit ucinnou konkurenci.

  S pozdravem

  J.P.

  Dopis z ministerstva dopravy a spojů:

  Vážený pane profesore,

  velmi mne překvapila Vaše zpráva na Internetu. Okamžitě jsem nechala prověřit záležitost převodu telefonní stanice Vašeho syna v Brně. Bohužel musím konstatovat, že Vaše informace nebyla úplná. Převod účastnické stanice Vašeho syna v Brně byl uskutečněn na základě jeho souhlasu s úhradou dlužných poplatků za tuto telefonní stanici, způsobenou předchozím uživatelem.

  Jinak nemohl být převod účastnické stanice Vašeho syna proveden a nemohla být převedena a tudíž používána dalším nájemcem domu Vašeho syna v Brně.

  Pro Vaši informaci bych ráda některé věci upřesnila. Jedním důvodem pro změnu chování monopolního provozovatele a jeho orientace na zákazníka byl i vstup strategického partnera do SPT TELECOM, a.s. (TelSource) s tím, že získanými mimořádnými výkonnými pravomocemi bude moci tuto změnu urychleně provést.

  Stát měl prvořadý zájem i na vztahu monopolního provozovatele k zákazníkovi. Změnou vlády v uplynulém roce projevila nová vláda zájem na změně této situace.

  Po řadě jednání se podařilo zajistit zájmy státu prostřednictvím svých zást

  upců v řídících orgánech společnosti až po valné hromadě dne 9. 12. 1998. Od této doby zástupci státu neustále v orgánech společnosti prosazují nejen zájem státu, ale i změnu orientace na zákazníka.

  Samozřejmě mají zájem na zprůhlednění hospodaření akciové společnosti, protože její náklady se promítají i do stanovení cen za telekomunikační služby.

  Pokud jde o postavení Českého telekomunikačního úřadu mohu Vás ubezpečit, že jeho postavení bude upřesněno v novém zákonu o telekomunikacích, který je v současné době připravován a každý občan bude mít v souladu s právními akty Evropského společenství možnost předat svoji žádost k posouzení nezávislému soudu.

  Věřím, že mé vysvětlení bude dostačující. Přesto bych ráda znovu podotkla, že předpokládám seriózní informace všech zúčastněných zejména v případě, kdy je informována řada uživatelů internetu.

  S pozdravem

  Marcela Gürlichová

  Náměstkyně ministra dopravy a spojů


  Ing. Marcela Gurlichová

  náměstkyně ministra dopravy a telekomunikací

  Villeneuve d'Asq, 1. 3. 1999

  Vážená paní inženýrko,

  nejdříve Vám chci poděkovat za obsáhlou odpověď na můj dopis - již skutečnost, že se zajímáte o záležitost občana, mě potěšila.

  Avšak k samotné věci:

  Jakou měl syn jinou možnost znovu získat telefon, který předtím nechal přepsat na firmu CHT, než přepis, čímž si z něj fy SPT Telecom učinila rukojmí? Žádnou. Ukázal to následný vývoj situace, kdy zřízení nové linky mému známému trvalo, přes mnohé urgence, půl roku. Stejná linka, žádná nová kabeláž. Navíc, syn sice vzal při přepisu na vědomÍ, že není uhrazen telefon za jeden měsíc, ale nezavázal se platit za fy CHT.

  Zde ve Francii je mnohem vyšší mobilita občanů a ukončení jedné smlouvy a zahájení nové smlouvy je dílem několika dnů. Jestliže někdo nezaplatí, je to riziko podnikání a je nemyslitelné přenášet riziko na jinou osobu. Rozhodně nelze použít tísně občana k vydírání. Ano, to co uplatnil Telecom vůči mému synovi a běžně to uplatňuje vůči většině občanů v podobné situaci, je vydírání, využívání jejich nouze a zneužíváni monopolního postavení. Prosím, aby jste si tuto skutečnost uvědomila a vystoupila na obranu občana.

  Teprve poté, co jsem si dodatečně prostudoval platný telefonní řád (z doby totality, mimochodem není uveřejněn v Telefonním seznamu ani není na Internetu a teprve při osobní návštěvě Telecomu mi zapůjčili zažloutlou kopii), zjistil jsem, ke své hrůze, že chování Telecomu má zákonnou oporu. Snažil jsem se tedy působit na Telecom jako na firmu, která by se měla ucházet o zákazníky, která chce prosazovat lepší obchodní morálku podle hesla, které hlásá Minulost nezměníme, teď měníme zítřek!

  Zcela marně. Napsal jsem jak generálnímu řediteli tak později panu Besselu Kokovi. Ten mě milým dopisem ujistil, že nechá situaci přešetřit a ozve se, ale místo toho po dvou měsících vyinkasoval Telecom z účtu syna danou částku plus přes 5500.- Kč penále a dalších poplatků.

  Opravdu nejsmutnější je na tom skutečnost, že takto jedná s občany firma s majoritou státu. Navíc, dlouhodobě na tom bohatě prodělává ( přesto, že legálně ukradla 19 700.-Kč.)

  Protestuji též proti tomu, že ČTÚ, zřejmě se souhlasem ministerstva, nedovolil provozovateli mobilního telefonu Pageas nabízet zákazníkům levnější hovory přes Internet. Považuji to za podporu monopolního postavení Telecomu.

  Nakonec si dovoluji opakovat otázky (mírně modifikované), které jsem položil již Vašemu poradci p. ing. Budilovi (event. jeho prostřednictvím panu ministrovi A. Petrámovi) a na něž jsem nedostal uspokojivou odpověď:

  1) Bude možné i v budoucnu, aby monopolní provozovatel telekomunikační sítě "vydíral občany" při převodu tel. stanice? Bude v tomto směru změněn telefonní řád poplatný socialismu? Kdy?

  2) Jak je možné, že ČTÚ má pravomoci správního soudu, které mu umožňují odsoudit člověka, aniž se to dozví? Kdy se tato situace změní?

  3) Co hodláte učinit, aby podnik s majoritou státu v monopolním postavení se nechoval arogantně ke svým zákazníkům, resp. občanům, kteří platí daně?

  S pozdravem

  Jaroslav Polák  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|